Očakávania Wall Street pre rok 2020

HABERL
1. decembra 2019

Analytici pre akcie na Wall Street predpokladajú, že ceny akcií v priebehu budúceho roka budú v porovnaní s rokom 2019 vykazovať len skromný nárast, nakoľko sa ekonomický rast Spojených štátov amerických spomaľuje, tempo spätných odkupov akcií sa znižuje a volatilita rastie, zatiaľ čo sa voliči pripravujú na prezidentské voľby, ktoré sa budú konať v novembri […]

WS

Analytici pre akcie na Wall Street predpokladajú, že ceny akcií v priebehu budúceho roka budú v porovnaní s rokom 2019 vykazovať len skromný nárast, nakoľko sa ekonomický rast Spojených štátov amerických spomaľuje, tempo spätných odkupov akcií sa znižuje a volatilita rastie, zatiaľ čo sa voliči pripravujú na prezidentské voľby, ktoré sa budú konať v novembri roka 2020.

Väčšina maklérskych spoločností z Wall Street v roku 2020 odporúča investovať do finančného sektora. Konzervatívnejšie odporúčania týkajúce sa investovania do akcií prichádzajú kvôli vlažnej prognóze trhu z Wall Street.

Kľúčové body:

  • Akcioví analytici na Wall Street tvrdia, že budúci rok budú akcie vykazovať omnoho miernejšie zisky v porovnaní s rokom 2019, pričom priemerný rast pre index S&P 5000 je daný na 5%, čiže na hodnotu 3 272.
  • Michael Wilson zo spoločnosti Morgan Stanley a Francois Trahan zo spoločnosti UBS tvrdia, že ich predpovede pre pokles indexu S&P 500 vychádzajú z očakávaných slabších ziskov.
  • Jonathan Golub zo spoločnosti Credit Suisse je zase oveľa optimistickejší ako jeho kolegovia a svojich klientov ubezpečil, že očakáva “hojné” spätné odkupy akcií, slabšie negatíva voči dosahovaným ziskom a viacnásobnú expanziu.
  • Podľa viacerých maklérskych spoločností sa v roku 2020 oplatí investovať do finančného sektoru.
  • Vzhľadom na dlhodobejšie prekonávanie cyklov hodnôt v porovnaní s rastom sú presvedčení, že trh môže čoskoro vstúpiť do veľmi skorých štádií “hodnotového cyklu”.

Niektorí analytici vrátane Michaela Wilsona zo spoločnosti Morgan Stanley a Francoisa Trahana zo spoločnosti UBS očakávajú, že na základe odhadovaných slabých ziskov ceny akcií klesnú. Jonathan Golub zo spoločnosti Credit Suisse je ale vo svojich prognózach optimistickejší a svojim klientom povedal, že očakáva “štedré” odkúpy akcií, menšie protivetry pri dosahovaní ziskov a niekoľkonásobnú expanziu, ktorá by mala do konca decembra 2020 zvýšiť hodnoty akcií o 10%.

Podobné: Čo potrebujú investori vedieť o IPO štátnej spoločnosti Aramco

Stredným cieľom stratégií pre rok 2020 je, aby sa referenčný index S&P 500 dokonca budúceho roka vyšplhal na hodnotu 3 325, čo by predstavovalo 7% nárast oproti aktuálnym hodnotám. Priemerný cieľ 3 272 predstavuje približne 5% nárast. Priemerná predpoveď na rok 2020, ktorá sa v posledných rokoch približuje k priemernému ročnému zisku, predstavuje výrazné spomalenie oproti roku 2019.

Investori v najväčších amerických spoločnostiach tento rok zaznamenali pozoruhodné výnosy. Index S&P 500, ktorý oproti januáru vzrástol o 24% a je na dobrej ceste ako dosiahnuť najlepšie ročné výsledky od roku 2013. Vrátane dividend a iných platieb, návratnosť investícií v rámci indexu S&P 500 bola v roku 2019 zhruba 26%. Zisky boli z veľkej časti dosiahnuté vďaka pretrvávajúcemu pokroku v oblasti technológií a odolnosti sektoru komunikačných služieb aj napriek pokračujúcej obchodnej vojne medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou.

Hlavný investičný analytik spoločnosti BMO – Brian Belski, poznamenal: “Finančný sektor, ktorý tvorí najväčšiu časť v tradičných hodnotových indexoch, by mal byť na tom budúci rok najlepšie,” … “Rast výnosov na širšom trhu by sa mal v roku 2020 zlepšiť”. Vzhľadom na dlhodobejšie prekonávanie cyklov v hodnotových akciách v porovnaní s rastovými sme presvedčení, že trh môže čoskoro vstúpiť do veľmi skorých štádií “hodnotového cyklu”.”

Rastoví investori hľadajú spoločnosti, od ktorých sa očakáva silný rast výnosov a dobré ohodnotenie akcií, zatiaľ čo hodnotoví investori hľadajú akcie, ktoré sú v porovnaní s podobnými akciami a dividendami podhodnotené. Vďaka nárastu investícií do populárnych technologických a internetových spoločností hlavné akciové indexy za posledný rok dosiahli svoje maximálne hodnoty.

Výrobcovia počítačových čipov sa preukázali ako veľmi spoľahliví a to aj napriek ekonomickým problémom. ETF fond s označením VanEck Vectors Semiconductor, ktorý sleduje výkon výrobcov počítačových čipov v Spojených štátoch amerických, medzi ktoré patria napríklad spoločnosti Intel a Nvidia, od januára navýšil svoju hodnotu o 50%. Medzitým najvýkonnejšími akciami indexu S&P 500 sú akcie spoločnosti Advanced Micro Devices, ktoré zaznamenali 114% nárast cien.

Aj napriek vysokým ziskom v akciách technologických a internetových spoločností, analytici na Wall Street nateraz uprednostňujú aj prieberčivejšú stratégiu vyberania akcií. Takú, ktorá uprednostňuje nižší dlh, spoľahlivý príjem a solídne financie. Takmer všetci hovoria o dôležitosti nájdenia podcenených akcií s prijateľnejšími cenami, ktoré sú v protiklade s vysoko prémiovými akciami, ktoré ponúkajú vysoký rast a ktoré poháňali index S&P v posledných piatich rokoch.

Analytik Michael Wilson 18. novembra tohto roku napísal: “Sme presvedčení, že americká ekonomika bude v roku 2020 klesať, no očakávame, že rast zisku na akciu nás nesklame,” … “Preferujeme hodnotu pred rastom a to s miernym predsudkom, vzhľadom na naše prehnané predpovede a nedávny týždňový pokles ziskov z 10-ročných vládnych dlhopisov a pomeru cyklických a defenzívnych akcií.” Agentúra CNBC taktiež analyzovala, v ktorých odvetviach analytici pre rok 2020 očakávajú najvyššie zisky a to vrátane klasických odvetví ako je finančný a priemyselný sektor.

Golub z Credit Suisse je najväčším optimistom

Jonatham Golub zo spoločnosti Credit Suisse bol doteraz najväčším optimistom v skupine analytikov, nakoľko predpovedal 10% nárast indexu S&P 500 zo súčasných hodnôt na 3 425 v budúcom roku. Hoci pripustil, že ekonomické dáta v minulom roku klesli, namiesto toho sa sústredil na to, čo očakáva a to že protivietor bude slabší, dôjde k nespočetným odkupom akcií a viacnásobnej expanzii.

Golub vo svojej správe pre klientov 18. novembra 2019 napísal: “Tieto odhady v budúcom roku naznačujú rast zisku na akciu, čo bude prestavovať výrazné zlepšenie oproti očakávanému nárastu o 1,0% v roku 2019,” … “ Ekonomické údaje sa za posledný rok a viac spomalili, čo viedlo k nezvyčajnej produktivite nízko volatilitných a rastových akcií, na úkor hodnotových akcií.”

Dodal: “Takéto vedenie v poslednom čase viedlo k agresívnej akcii amerického Federálneho rezervného systému, ktorú predstavovali 3 zníženia úrokových sadzieb a k zlepšeniu stavu ekonomiky. Naša práca naznačuje, že takáto rotácia bude pokračovať až do začiatku roka 2020.”

Golubove očakávania týkajúce sa zlepšenia pomeru výnosov na akciu indexu S&P 500 znamená istý návrat k najnovším trendom. Medziročný pokles výnosov za tretí štvrťrok roka 2019 o 2% bol doteraz z dôvodu stabilných spoločností, kontrakciám vo výrobe a pretrvávajúcim obchodným nepokojom. Analytik spoločnosti Factset, John Butters poznamenal, že ak budú zisky indexu S&P 500 tretím štvrťrokom negatívne aj v čase, kedy budú vykázané všetky ostatné zložky, pôjde o prvý krát, čo index vykázal tri za sebou nasledujúce štvrťroky medziročného poklesu výnosov od štvrtého štvrťroka 2015 do konca druhého štvrťroka 2016.

Optimistické názory finančných analytikov a ekonómov môžu byť prekvapením pre tých, čo sledovali výrazný pokles dlhodobých úrokových sadzieb počas roka 2019. Ziskové marže bánk a iných veriteľov boli počas leta pod tlakom, zatiaľ čo dochádzalo k spomaleniu ekonomických údajov a trom vykonaným zníženiam úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom, ktorými čelili zníženiu výnosov.

Wilson a Trahan predpokladajú neuspokojivé zisky

Na druhej strane stojí Mike Wilson zo spoločnosti Morgan Stanley a Francois Trahan zo spoločnosti UBS, ktorí sú najväčšími pesimistami. Na rozdiel od svojich kolegov, ktorí predpokladajú pomalý rast, Trahan a Wilson v roku 2020 očakávajú pokles indexu S&P 500 k úrovni 3 000.

Trahan, ktorý sa v tomto roku stal vedúcim amerického strategického oddelenia pre akcie spoločnosti UBS, uviedol, že jeho prognóza je založená na očakávanom spomalení rastu v prvej polovici budúceho roka a následnom miernom oživení. Trahan v správe pre svojich klientov, ktorú vydal 13. novembra, uviedol: “Je nám jasné, že ceny akcií budú pravdepodobne rásť v období ekonomického zotavenia, niekedy v priebehu budúceho roka. K tomu však nedôjde pokým nenastane úplné ekonomické spomalenie a naša analýza naznačuje, že to pravdepodobne potrvá ešte zhruba šesť mesiacov,” … “Trh aj naďalej oslabuje a väčšina indícií naznačuje, že spomalenie nakoniec spôsobí rast výnosov aj pre indexy s veľkou kapitalizáciou“.

Podobné: 8 chybných krokov pri investovaní do nehnuteľností

Wilson v podstate o päť dní neskôr zopakoval Trahanove slová a svojim klientom povedal, že Morgan Stanley v roku 2020 očakáva “sklamanie”, ktoré sa bude týkať zisku na jednu akciu a preto uprednostní hodnotové akcie.

V správe ďalej poznamenal: “Očakávame však, že do apríla sa likvidita bude znižovať a trh sa viac zameria na základné princípy,” … “Je paradoxné, že vyhliadky na rok 2020 sú menej isté ako boli vyhliadky pre roky 2018 alebo 2019. To všetko súvisí s väčším obchodným napätím, prezidentskými voľbami v Spojených štátoch amerických a oslabenou americkou ekonomikou.”

Wilson dodal, že zotavenie indexu nákupných manažérov a ekonomických údajov bude pravdepodobne nepolapiteľnejšie, než súčasné analýzy predpokladajú a napísal, že si myslí, že rast výnosov bude v roku 2020 “stagnovať”, ak nedôjde k jeho úplnému poklesu.

Zdroj: www.cnbc.com, www.wsj.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.