Čo je privátne bankovníctvo?

HABERL
9. septembra 2019

Privátne bankovníctvo zahŕňa poskytovanie bankových, investičných, daňových a iných finančných služieb pre veľmi bohatých jednotlivcov (HNWIs). Privátne bankovníctvo sa zameriava na poskytovanie personalizovanejších finančných služieb, a to prostredníctvom bankového personálu špecializovaného na poskytovanie takýchto služieb. Bohatí jednotlivci majú možnosť investovať omnoho viac ako normálni ľudia, a to napríklad do hedžových fondov a nehnuteľností. Privátne bankovníctvo […]

Privátne bankovníctvo

Privátne bankovníctvo zahŕňa poskytovanie bankových, investičných, daňových a iných finančných služieb pre veľmi bohatých jednotlivcov (HNWIs). Privátne bankovníctvo sa zameriava na poskytovanie personalizovanejších finančných služieb, a to prostredníctvom bankového personálu špecializovaného na poskytovanie takýchto služieb.

Bohatí jednotlivci majú možnosť investovať omnoho viac ako normálni ľudia, a to napríklad do hedžových fondov a nehnuteľností. Privátne bankovníctvo ponúka klientom informácie a rady týkajúce sa najvhodnejších investičných možností práve pre nich.

Viaceré banky majú samostatné oddelenia, ktoré pomáhajú týmto jednotlivcom so správou ich aktív. Títo klienti získavajú atraktívne výhody a personalizované služby, ako zaručenie okamžitého prístupu ku konkrétnym zamestnancom pracujúcim s ich účtami. Klienti sa môžu obrátiť na vedúceho bankára priradeného k ich účtu a vykonať mnoho transakcií cez telefón, bez nutnosti státia v rade, vrámci bankovej pobočky. Väčšina bánk, ktoré ponúkajú privátne bankovníctvo, prijíma klientov s najnižšou hodnotou investovateľných aktív vo výške 500 000 dolárov. Avšak, niektoré banky umožňujú jednotlivcom s investovateľnými aktívami nad hodnotou 50 000 dolárov prístup k niektorým službám.

Výhody privátneho bankovníctva

Banky sa zameriavajú na veľmi zámožných jednotlivcov, pretože im to prináša značné výnosy a zaručuje pravidelné príjmy od týchto klientov. Klientom taktiež poskytujú viaceré výhody.

Súkromie

Rokovania s klientmi, transakcie a služby ponúkané veľmi bohatým jednotlivcom zostávajú anonymné. Banky medzi sebou súťažia o to, ktorá vie týmto klientom poskytnúť exkluzívnejšie služby. Veľmi bohatí jednotlivci preferujú súkromie v bankovníctve, pretože im ponúka možnosť utajiť svoje osobné informácie, ktoré, ak sú verejne známe, by mohli priniesť ich obchodným konkurentom výhody. Bohatí jednotlivci sa niekedy ocitnú v súdnych sporoch, ktoré zahŕňajú aj ich investície. Zachovanie týchto informácií v dôvere im dodáva väčší pocit bezpečia.

Zvýhodnené služby

Banka môže bohatým ľuďom ponúknuť určitý druh zvýhodnených služieb ako odmenu za veľký objem transakcií, ktoré do banky prinášajú. Služby ako príprava daňových priznaní, podniková kontrola a správa nehnuteľností sú populárnymi službami ponúkanými v privátnom bankovníctve, za zvýhodnené ceny. Klientom zapojeným do exportných a importných obchodov môžu byť taktiež poskytnuté atraktívne devízové kurzy. Bohatí jednotlivci podieľajúci sa na obchodoch s nehnuteľnosťami profitujú z rýchleho a včasného spracovania svojich transakcií, prostredníctvom vedúcich poradcov zodpovedných za ich účty.

Vysoká návratnosť investícií

Banky často do oddelení privátneho bankovníctva prideľujú svojich najlepších zamestnancov, aby riadili účty bohatých klientov. Táto prax sa premieta do vyšších investičných výnosov pre klientov. Miera návratnosti investícií v privátnom bankovníctve sa zvyčajne pohybuje medzi 7% až 13% a niekedy môže dosiahnuť hodnotu až 30%. To je možné tým, že bohatí klienti môžu vďaka svojim rozsiahlym zdrojom získať prístup k investičným nástrojom, ako sú najvýkonnejšie hedžové fondy. Klientom je taktiež poskytnuté odborné poradenstvo od skúseného investičného odborníka ohľadom investičných možností, ktoré poskytujú vysokú mieru návratnosti.

Výzvy, ktorým privátne bankovníctvo čelí

Odvetvie privátneho bankovníctva čelí rôznym problémom, z ktorých niektoré vyplývajú z globálnej finančnej krízy v roku 2008, zatiaľ čo iné sú pre privátne bankovníctvo systémové. Medzi tieto výzvy patria:

Cieľová skupina

Získavanie klientov je nevyhnutnou súčasťou privátneho bankovníctva. Väčšina bánk sa spolieha na tradičné metódy získavania zákazníkov, ako sú odporúčania z bankového a investičného oddelenia. Ďalšia možnosť ako získať nových klientov je prostredníctvom odporúčaní od už existujúcich klientov. Klienti, ktorí sú spokojní so službami poskytovanými svojou bankou, ju môžu odporučiť známym a priateľom. Ďalšie spôsoby získavania klientov zahŕňajú sociálne siete a organizovanie eventov. Ak je banka odporúčaná mnohými existujúcimi klientmi je to náznakom toho, že jej klienti sú so službami spokojní.

Regulačné obmedzenia

Finančná kríza v roku 2008 viedla k platobnej neschopnosti a kolapsu niekoľkých významných finančných inštitúcií. V dôsledku toho vlády pristúpili k prijatiu prísnejších nariadení, ktoré vyžadujú väčšiu transparentnosť a zodpovednosť bánk. Vďaka týmto predpisom sa udeľovanie licencií pre odborníkov v oblasti privátneho bankovníctva stalo reštriktívnejším. V niektorých prípadoch to ovplyvnilo povahu služieb, ktoré poskytujú.

V krajinách ako je Švajčiarsko, bolo bankám zakázané uchovávať aktíva ako prostriedok vyhýbania sa plateniu daní. Predtým si veľmi bohatí klienti ukladali svoje aktíva v daňových rajoch, aby tak ukryli svoj majetok pred vládnymi orgánmi. Nové bankové predpisy túto prax obmedzili.

Udržiavanie odborníkov v oblasti privátneho bankovníctva

Privátne bankovníctvo je postavené na osobných vzťahoch medzi veľmi bohatými osobami a ich poradcami alebo manažérmi. Od finančnej krízy z roku 2008, privátne bankovníctvo zaznamenalo vysokú mieru fluktuácie. Je to čiastočne spôsobené obmedzujúcejším regulačným rámcom. Banky sa čoraz viac zameriavajú na nábor talentov, odbornú prípravu a udržanie najkvalifikovanejších odborníkov. Taktiež prijali rôzne opatrenia na udržanie si zamestnancov.

Privátne bankovníctvo vs. správa aktív

Privátne bankovníctvo a správa aktív sú úzko prepojené, ale líšia sa v druhu služieb, ktoré ponúkajú.

Privátne bankovníctvo sa líši od správy aktív tým, že nemusí nevyhnutne zahŕňať investovanie aktív klienta. Bankári spravujú klientsky účet, vybavujú všetko od preplatenia šeku, cez prevod veľkých objemov hotovosti medzi účtami až po platby v mene klienta. Aj keď klientom poskytujú poradenstvo o možných investičných možnostiach, spravidla nerobia ani neriadia ohľadom investícií pre svojich klientov, hoci v niektorých prípadoch, keď si to klient želá, môžu. Ich služby sú však najčastejšie spojené s uľahčením finančných transakcií, ako je prevod finančných prostriedkov z jedného miesta na druhé alebo manipulácia s devízami.

Zamestnanci spravujúci majetok radia svojim klientom ohľadom najlepších možných investícií a pomáhajú im pri investovaní ich aktív, s cieľom maximalizovať ich investičné zisky, alebo zabezpečiť maximálne zachovanie ich investičného kapitálu. Majú bližšie k osobným finančným poradcom. Klientom zvyčajne neposkytujú súkromné bankové služby, ako je správa účtov a výmena jednotlivých mien.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.