Môžete dlhopisy vydávať aj vy? Čo vám to prinesie?

HABERL
27. októbra 2020

Je pravda, že emitentom dlhopisov môže byť iba obchodník s cennými papiermi alebo iná inštitúcia zaoberajúca sa financiami? Pozrime sa na to!

vydávanie dlhopisov

Čo je dlhopis sme vám už povedali v článku Čo sú dlhopisy. Ako fungujú ste sa dozvedeli v článku Ako fungujú dlhopisy. Ale dnes vám povieme, ako funguje vydávanie dlhopisov a kto môže dlhopisy vydávať.

Dlhopisy vydáva emitent dlhopisov. Účelom vydávania dlhopisov je financovanie podnikateľských aktivít emitenta. Najväčšou výhodou je, že svoje podnikanie môže emitent financovať za peniaze získané napr. od svojich obchodných partnerovzákazníkov alebo aj kohokoľvek známeho, kto by chcel požičať peniaze emitentovi a verí, že emitent je úspešná firma, ktorá mu peniaze vráti aj s úrokmi. 

Dlhopis je teda pôžička pre emitenta, ktorú mu poskytne nie banka, ale ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá si dlhopis kúpi. 

Môžete dlhopisy vydávať aj vy?

Dlhopisy v slovenskej republike môže vydať, ktorákoľvek právnická osoba alebo aj fyzická osoba podnikateľ, čiže SZČO. Najlepšie ak dlhopisy vydáva taká firma, ktorá presne vie koľko peňazí na konkrétny projekt alebo realizáciu podnikateľského zámeru potrebuje.

Zároveň si musí vedieť vypočítať, koľko bude reálne vedieť ročne splácať. Na konci emisie tj. pri jej splatnosti bude musieť splatiť celú emisiu, teda nie len úroky ale aj celú požičanú sumu. 

FO

Právna úprava pre vydaj dlhopisov

Vydanie emisie dlhopisov sa v slovenskej republike riadi hlavne zákonom č. 530/1990 Z. z. o dlhopisoch a tiež zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Pri vydávaní dlhopisov je najlepšie sa obrátiť na regulovaný subjekt. Najlepšie obchodníka s cennými papiermi, ktorý už má s vydávaním dlhopisov skúsenosti.

Ten vám môže pomôcť nie len s vydaním, ale aj s celkovou administráciou emisie dlhopisov. Veď okrem obmedzení a pravidiel vyplývajúcich z príslušných zákonov sú pre emitenta dlhopisov rovnako dôležité aj možnosti, ktoré by sa dali pri vydávaní dlhopisov použiť, tak aby emisia dlhopisov emitentovi a jeho podnikateľskému zámeru vyhovovala čo najviac. 

Čo vám vydávanie dlhopisov prináša? 

So samotným vydávaním dlhopisov môže byť teda spojených viacero komplikácií. Zároveň ak s emisiou dlhopisov emitentovi pomáha skúsený tým odborníkov, jedná sa o modernú, jednoduchú a veľmi variabilnú formu financovania podnikania, pri ktorej podmienky nie sú určované len jednou stranou, ale sú prispôsobené aktuálnym možnostiam emitenta a záujmom investora

Zaujímavosť na záver

Zaujímavosťou je, že na Slovensku môže vydávať dlhopisy aj zahraničná firma. Dlhopisy tiež môžu byť vydané v inej mene ako EUR.

Znamená to teda, že na Slovensku môže vydať dlhopisy napr. aj anglická spoločnosť v librách a pritom sa budú dlhopisy spravovať slovenským zákonom.

Investujte do dlhopisov!

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.