Pasívne investovanie

HABERL
14. septembra 2021

Investičné stratégie rozdeľujeme do dvoch základných kategórií, a to na pasívne a aktívne. V dnešnom článku si vysvetlíme, čo je to pasívne investovanie, aké sú jeho výhody a ako sa odlišuje od aktívneho investovania.

pasívne investovanie

Pasívne investovanie je investičná stratégia určená na maximalizáciu výnosov minimalizovaním nákupov a predajov. Jedným z najčastejších postupov pasívneho investovania je indexové investovanie, pri ktorom investori nakupujú reprezentatívny benchmark, ako je napríklad index S&P 500 a držia ho v dlhodobom časovom horizonte.

Čo je pasívne investovanie?

Pasívne investovanie je často vnímané ako nízko-nákladový spôsob investovania, ktorý si nevyžaduje častú starostlivosť a kontrolu. Takýto spôsob investovania má tendenciu vyhovovať tým investorom, ktorí majú najradšej prístup “kúp a zabudni”.

Metódy pasívneho investovania sa vo všeobecnosti snažia vyhnúť plateniu poplatkov a limitovanej výkonnosti, ktorá sa môže vyskytnúť pri častom obchodovaní s aktívami. Cieľom pasívneho investovania je postupné budovanie bohatstva.

Kúp a drž

Pasívne investovanie je známe aj pod názvom “kúp-a-drž“. Pasívni investori zvyčajne investujú v dlhodobom časovom horizonte. Majú tendenciu dávať si pozor na cenu a ignorovať krátkodobé poklesy, a veľmi často aj prudké poklesy trhu.

Pasívni správcovia investičných portfólií sú presvedčení, že je ťažké prekonať trh, a preto sa snažia dosiahnuť rovnakú výkonnosť ako trh alebo konkrétny sektor. Replikovanie výkonnosti trhu sa dosahuje konštruovaním dobre diverzifikovaných portfólií tvorených jednotlivými akciami.

Asi najpopulárnejším spôsobom ako pasívne investovať je práve nákup indexových fondov. Zavedenie indexových fondov v 70. rokoch 20. storočia výrazne uľahčilo dosahovanie výkonnosti, ktorá sa podobala výkonnosti trhu.

V 90. rokoch minulého storočia sa zasa rozšírili fondy obchodované na burze (ETF), ktoré sledujú hlavné trhové indexy, ako napríklad SPDR S&P 500 ETF (SPY). Fondy obchodované na burze proces pasívneho investovania zjednodušili ešte v omnoho väčšej miere, nakoľko umožnili investorom obchodovať s indexovými fondmi, rovnakým spôsobom ako s akciami.

Rozdiely medzi pasívnym a aktívnym investovaním

Kľúčovým rozdielom medzi týmito dvoma investičnými stratégiami je skutočnosť, že aktívni investori sa vo všeobecnosti pokúšajú trh poraziť, zatiaľ čo pasívni investori sledujú trhové indexy. S ohľadom na to, aktívni investori majú tendenciu poctivo sledovať všetko, čo sa na trhu deje, zatiaľ čo pasívni investori sú uvoľnenejší a nemusia venovať toľko času pozorovaniu trhu.

S tým súvisí aj skutočnosť, že pasívne investovanie je pre mnohých lacnejšou možnosťou. Poplatky za investovanie, správa portfólia alebo nákup a predaj jednotlivých podielov vo fonde sú v porovnaní s aktívnym investovaním nižšie.

Na rozdiel od aktívnych obchodníkov sa pasívni investori nepokúšajú profitovať z krátkodobých výkyvov cien alebo načasovania trhu. Základným predpokladom pasívneho investovania je skutočnosť, že trh v priebehu času generuje pozitívne výnosy.

Vďaka tomu, že sa pasívne investovanie nepokúša prekonať trh, iba sledovať jeho výkonnosť predstavuje pomerne nízke riziko. Na druhej strane, aktívne investovanie sa môže spájať s vyšším rizikom straty, ale zároveň aj vyšším výnosom. Na výhody aktívne riadeného portfólia sme sa pozreli v našom predošlom článku.

Aktívna investičná stratégia poskytuje investorom možnosť výberu konkrétnych investícií tvoriacich portfólio investora. Investori si tak môžu vybrať investície na základe svojho výskumu, hodnôt a očakávaní. Pasívne investovanie, však investorom túto možnosť neposkytuje. Portfólio pasívne spravovaných fondov je štruktúrované na základe benchmarku, ktorý sleduje.

Aké sú výhody pasívneho investovania?

Samotná uvoľnená povaha pasívneho investovania je pre mnohých investorov veľkým pozitívom. Táto investičná stratégia sa však spája aj s niekoľkými ďalšími atraktívnymi pozitívami, ktoré môžu investorom vyhovovať.

Udržiavanie dobre diverzifikovaného portfólia je dôležité pre úspešné investovanie a pasívne investovanie, prostredníctvom indexových fondov je vynikajúci spôsob, ako dosiahnuť potrebnú diverzifikáciu. Indexové fondy rozptyľujú riziko zhruba tak, že držia všetky alebo reprezentatívnu vzorku cenných papierov, ktoré tvoria ich benchmark.

Vďaka tomu, že nemusia tráviť čas dôkladným prieskumom trhu a jednotlivých akcií si správcovia pasívne spravovaných fondov môžu dovoliť účtovať nižšie poplatky a majú nižšie prevádzkové náklady, než aktívne spravované fondy.

Indexové fondy poskytujú investorom jednoduchý spôsob investovania na vybranom trhu, alebo v konkrétnom sektore. Nakoľko sa všetky indexové fondy snažia sledovať index, investori nemusia monitorovať jednotlivých správcov portfólií a vyberať si medzi nimi.

Pasívne spravované fondy sú mimoriadne transparentné a investori nemajú problém zistiť, aké aktíva sa nachádzajú v indexovom fonde.

Stratégia “kúp-a-drž“ zvyčajne nevedie k vyšším daniam z kapitálových výnosov, preto je pasívne investovanie z daňového hľadiska považované za efektívne.

Vlastnenie indexu alebo skupiny rôznych indexov je oveľa jednoduchšie ako implementácia a porozumenie dynamických investičných stratégií, ktoré si vyžadujú neustály prieskum trhu a zmeny v portfóliu.

Vybrať si pasívne alebo aktívne investovanie?

Obe investičné stratégie majú svoje výhody a nevýhody. Preto neexistuje koncept ideálnej investičnej stratégie. To, čo viac vyhovuje jednému investorovi nemusí vyhovovať druhému. V konečnom dôsledku, preto rozhodujú osobné preferencie každého investora.

Ak je čas na vašej strane a na nejaký čas nebudete potrebovať prístup k svojim finančným prostriedkom, zvážte pasívne investovanie. Ak je však čas pre vás zásadný a dávate prednosť praktickejšiemu prístupu k investovaniu, stojí za to preskúmať aktívne investovanie.

Investičné rozhodnutia si vyžadujú veľa výskumu a analýz, vďaka ktorým sa v investičnom portfóliu dosiahne správna kombinácia investícií. Tá má zabezpečiť maximalizáciu výnosov v dlhodobom časovom horizonte.

Najvhodnejším scenárom preto môže byť kombinácia investovania do aktívne a pasívne spravovaných fondov.

Akákoľvek investičná stratégia je dobrým prvým krokom na vašej investičnej ceste. V prípade, že ste už skúsený investor, možno bude stáť za to, vyskúšať aj niečo iné. Vďaka takejto kombinácii môžu investori dosiahnuť maximálnu návratnosť, ale aj investovať z pohľadu nákladov, naozaj efektívne.

zdroj: bloomberg.com, www.marketwatch.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.