Portfólio Profit

Mimoriadne zhodnotenie pod drobnohľadom dravých portfólio manažérov.

Odporúčaný horizont3+ rokov
Predpokladaný výnosod 12 % p.a.
Minimálna investícia20 000 €

O portfóliu

Portfólio Profit, naše najvýkonnejšie portfólio, je aktívne riadený investičný produkt zložený zo svetových akcií s mimoriadnymi výnosmi. Komplexnú starostlivosť o majetok zastrešujú naši portfólio manažéri.

Čo portfólio obsahuje

 • Investovanie výlučne do akcií spoločností kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ s trhovou kapitalizáciou nad 10mld. USD.
 • Aktívnu správu portfólia pre zabezpečenie efektívneho zhodnotenia.
 • Kapitálový výnos, dividendový výnos a výnos z pohybu menových párov ako zdroje zhodnotenia portfólia.
100 %
akciová zložka
100 %
akciová zložka

Výkonnosť portfólia

Dynamické portfólio PROFIT od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 31. 05. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 96,24 %. Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 65,53 %.

Za obdobie od 26. 8. 2015 do 26. 8. 2020 naše dynamické riadené portfólio PROFIT dosiahlo simulovanú výkonnosť v mene EUR 252,87 %.

Portfólio Profit je určené pre vás, ak hľadáte…

Prevedieme vás investovaním do portfólia Profit.

Kontaktujte nás.


  Zdaňovanie investície

  Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

  Upozornenie na riziká pri investovaní

  Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii uvedenej v tomto investičnom prieskume sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií. Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., a akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo jeho častí vyžaduje jej predchádzajúci súhlas.

  Odber HABERL News

  Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.