Rastieme, aby naši investori rástli s nami!

HABERL
3. apríla 2020

Po niekoľkoročnom pôsobení na finančnom trhu naša spoločnosť Consortium, s.r.o. posilňuje svoje postavenie.

HABERL WEALTH MANAGEMENT

Odteraz bude poskytovať investičné služby z pozície obchodníka s cennými papiermi pod novým obchodným menom HABERL Wealth Management, o.c.p.

Spoločnosť Consortium, s.r.o. bola založená v roku 2013 ako sprostredkovateľ na kapitálových trhoch. Cieľom bolo zamerať sa na správu majetku klientov a investovanie na finančných trhoch.  Svojim klientom prinášala možnosti investovať do fondov špičkových správcovských spoločností, ako aj akcií významných spoločností na medzinárodných trhoch. Za účelom čo najviac vyhovieť finančným potrebám klientov vznikla jej sesterská spoločnosť zameraná na realitný trh. Prostredníctvom emisií jej dlhopisov s nadštandardným úročením sa investori priamo podieľali na financovaní výstavby bytových domov.

Ako obchodníkovi s cennými papiermi HABERL Wealth Management, o.c.p. sa nám otvárajú nové možnosti na správu majetku klientov spojené s väčším komfortom a zároveň modernejšími postupmi. Vďaka zjednodušeniu celého procesu riadenia portfólia klienta sa zníži rozsah administratívnych úkonov. Zároveň sa zefektívni prístup investora k jeho účtu a aktuálnym informáciám o jeho investícii.

K už ponúkaným nástrojom pribudnú  aj naše vlastné finančné produkty, ktoré umožnia klientom výraznejšie rozloženie investícií a prispejú k vylepšeniu riziko-výkonnostného profilu.  Naďalej sa budeme zameriavať na aktívne vyhľadávanie výhodných investičných príležitosti a ich pravidelné zaraďovanie do klientskeho portfólia.

Čo prinesie HABERL Wealth Management, o.c.p. našim klientom:

  • na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, kedy bolo potrebné mať na správu investícií niekoľko investičných účtov, budú klienti využívať online prístup k všetkým aktívam z jedného účtu na ktorom môžu riadiť svoje investície tiež online
  • zefektívnenie narábania s majetkom investora v podobe zníženia administratívnych úkonov, časovej úspory, zvýšenia flexibility, a to vďaka presunu správy majetku do online priestoru
  • prístup na všetky finančné burzy sveta, čo so sebou prináša výrazný nárast investičných nástrojov a atraktívnejšie možnosti na investovanie
  • možnosť vytvárať špecifické riadené portfólia, ktoré sprístupnia zaujímavé investičné možnosti širšej skupine investorov
  • väčšiu bezpečnosť investície z hľadiska dohľadu NBS

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Podobné: Získanie dôležitého rozhodnutia pre projekt Opoj Polyfunkcia

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.