Aké poplatky sa platia v podielových a ETF fondoch?

HABERL
28. septembra 2021

Ako si vybrať investičný fond spomedzi tisícok rôznych možností, ktoré sú k dispozícii? Ak už viete, aká je vaša tolerancia voči riziku, v akej oblasti chcete investovať a máte zodpovedané všetky ostatné otázky týkajúce sa tejto voľby, zostáva vám už jediné. Sledovať poplatky!

Aké poplatky sa platia v podielových a ETF fondoch?

Podľa štúdie spoločnosti Consumer Reports, 4 z 10 investorov nevedia, aký objem poplatkov každým rokom platia v rámci svojich investícií. Nebuďte ako oni a maximalizujte svoje príjmy.

Aké poplatky musí investor platiť pri investovaní do podielových fondov?

Nič nie je zadarmo, a to platí aj v prípade investovania do podielových fondov. Poplatky spojené s investovaním do podielových fondov môžete rozdeliť do dvoch veľkých skupín:

1) Ročné prevádzkové náklady fondu

Pod ročné prevádzkové náklady fondu spadajú priebežné poplatky súvisiace s vyplatením správcu fondu, účtovníkov, právnymi poplatkami, marketingom a podobne. Celkové ročné prevádzkové fondy sa vyjadrujú ako percento čistého priemerného majetku fondu.

2) Poplatky pre akcionárov

Poplatky pre akcionárov fondu zasa zahŕňajú provízie z predaja a iné jednorazové náklady, pri nákupe alebo predaji akcií podielových fondov.

Môže ísť napríklad o poplatok za predaj, teda províziu, ktorú platíte pri nákupe podielu v podielovom fonde od sprostredkovateľa. Tento poplatok sa taktiež nazýva aj zaťaženie z predaja a najčastejšie sa používa na kompenzáciu externých sprostredkovateľov. Niektoré podielové fondy si účtujú poplatok aj pri predaji podielu v nich.

Poplatok za spätné odkúpenie si fondy účtujú vtedy, ak svoj podiel vo fonde predáte iba krátko po tom, čo ste ho nadobudli. Doba, po ktorej uplynutí si už fond nebude účtovať, sa líši v závislosti od jednotlivých fondov, no zvyčajne nejde o viac ako 1 rok.

Poplatok za výmenu si niektoré fondy účtujú vtedy, keď akcionár uskutoční výmenu (prevod) do iného fondu, v rámci tej istej skupiny fondov.

Poplatok za investičný účet pokrýva náklady spojené s vedením účtu, po prekonaní určitej hodnoty investície ho však väčšina fondov prestáva svojim akcionárom účtovať.

Čo je vstupný, priebežný, manažérsky a výstupný poplatok?

Vstupný poplatok je typ poplatku, ktoré investor musí zaplatiť po kúpe podielu vo fonde. Zvyčajne ide o jednorazový poplatok. Tento poplatok nie je to isté ako poplatok za nákup, nakoľko putuje priamo fondu a nie sprostredkovateľovi.

Priebežným poplatkom za prevádzkovanie fondu sa nedá vyhnúť. Rôzne podielové fondy si však účtujú rôzne režijné náklady. Tieto poplatky, známe tiež ako pomer nákladov fondu, sa zvyčajne každým rokom pohybujú medzi 0,25% a 1,5% vašej investície do fondu. Priebežné poplatky sú v prípade aktívne spravovaných fondov oveľa vyššie ako v prípade pasívne spravovaných fondov.

Manažérsky poplatok sa niekedy nazýva aj poplatok za správu fondu, a predstavuje náklady na platy správcov fondov a ich investičných poradcov.

Výstupný poplatok je taktiež jednorazový a ide o poplatok, ktorý investor musí zaplatiť pri ukončení svojej investície. Zvyčajne si ho účtujú správcovské spoločnosti.

Ako zistiť výšku poplatkov?

Podrobnosti týkajúce sa výšky poplatkov je možné nájsť v prospektoch investičných fondov, teda právnych dokumentov, ktoré sú fondy povinné predložiť burze, na ktorej sa s nimi obchoduje. Tento dokument by mal byť k dispozícii aj na webovej stránke fondu.

Existuje spôsob ako poplatky redukovať?

Za posledné desaťročie si investori začali uvedomovať, že poplatky môžu výrazne narušiť ich konečné príjmy, a preto ich začali odmietať. Nakoľko sa väčšina investorov snaží zvýšiť svoje výnosy pri zachovaní nízkych nákladov, je potrebné, aby poznali spôsob ako minimalizovať svoje investičné náklady a udržať viac zo svojich zárobkov.

V prvom rade zvážte spoluprácu s brokerskou spoločnosťou, ktorý si neúčtuje žiadne provízie. Väčšina online sprostredkovateľov si v dnešnej dobe už neúčtuje provízie za obchodovanie s akciami alebo fondmi.

Vhodné je investovať do nízko-nákladových indexových fondov. Stratégiu investovania do pasívne spravovaných nízko-nákladových indexových fondov propagoval už zakladateľ spoločnosti Vanguard – Jack Bogle.

ETF fondy sú skvelým príkladom nízko-nákladových indexových fondov. Mnoho z nich si účtuje poplatky vo výške menej ako 0,1%, pričom čoraz viac z nich si neúčtuje vôbec žiadne poplatky.

Zároveň, skúste investovať do podielových fondov neúčtujúcich si poplatok za ich odpredaj. Mnohé podielové fondy si účtujú poplatky pri ich kúpe alebo predaji. Snažte sa im vyhnúť vždy, keď to bude možné. Väčšina fondov má stanovenú dobu, po ktorej uplynutí si už poplatok za predaj nebudú účtovať.

Asi nikomu sa nechce tráviť množstvo času skúmaním toho, aké poplatky bude pri investovaní do rôznych fondov, kedy platiť. Preto je najjednoduchšou možnosťou investovanie do fondov, ktoré si neúčtujú poplatky. Ak však stále chcete investovať do podielových fondov, ktoré si takmer vždy účtujú poplatky, hľadajte také, ktoré si neúčtujú poplatok za predaj, ich pomer nákladov je nízky a neúčtujú si priebežné servisné poplatky.

Aké poplatky platí investor pri investovaní do ETF fondov?

ETF fondy sú vo všeobecnosti lacnejšie, ako podielové fondy. Áno, existujú aj výnimky, no ak sú všetky ostatné veci rovnaké, štrukturálne rozdiely medzi týmito dvoma typmi produktov poskytujú ETF fondom oproti podielovým fondom nákladovú výhodu. ETF fondy majú transparentné a skryté poplatky, je ich však menej a sú nižšie.

Nakoľko sa s ETF fondmi obchoduje rovnako ako s akciami, za ich nákup a predaj musíte spravidla zaplatiť províziu. Napriek tomu, že na trhu existuje viacero ETF fondov, pri ktorých kúpe a predaji nemusíte platiť províziu, ich koeficient nákladov zvykne byť vyšší, nakoľko musí pokryť stratu spôsobený tým, že sú bez-poplatkové. Výška provízií sa líši v závislosti od spoločnosti, no zvyčajne nie sú vyššie ako 20 amerických dolárov.

ETF fondy si neúčtujú poplatok za predaj. Absencia tohto poplatku je síce atraktívna, je však potrebné si dať pozor na poplatky za sprostredkovanie, ktoré sa môžu pri pravidelných menších vkladoch stať väčším problémom.

Koeficient nákladov predstavuje percento aktív zaplatených za chod fondu. Väčšina ETF fondov sleduje trhové indexy, čo znamená, že sú pasívne spravované a nie je preto potrebné platiť správcom vysoké poplatky za ich prácu.

V dnešnom svete finančnej transparentnosti je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým poznať svoje investičné náklady a pokúsiť sa ich minimalizovať. Je však potrebné sa tomu trochu povenovať.

Takmer vždy viete na trhu nájsť investičnú možnosť, ktorá bude vyhovovať vašim požiadavkám a bude bez-poplatková, respektíve s minimálnymi poplatkami. Pri budovaní bohatstva je potrebné, aby ste vedeli kam unikajú peniaze z vašich investícií a vyplnili medzery hľadaním lepších alternatív.

zdroj: www.barrons.com, www.marketwatch.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.