Vyvážené ETF portfólio

Vyvážené investície do ETF fondov v spolupráci so skúsenými
portfólio manažérmi.

Odporúčaný horizont:7+ rokov
Predpokladaný výnos:od 5,5 % p.a.

O portfóliu

Vyvážené ETF portfólio ponúka kombináciu investície do akciových ETF fondov a ETF fondov štátnych a korporátnych dlhopisov. Vyšší pomer akciových ETF fondov zabezpečuje atraktívnejší ročný výnos pri stále prijateľnej miere rizika.

Čo portfólio obsahuje

40 %
konzervatívna zložka
40 %
konzervatívna zložka
60 %
akciová zložka
60 %
akciová zložka

Výkonnosť portfólia

ETF portfóliá za obdobie od 31. 3. 2018 do 31. 3. 2023 dosiahli simulovanú výkonnosť v mene EUR:

Dynamické portfólio 100/0: 61,35 %

Vyvážené portfólio 60/40: 34,21 %

Konzervatívne portfólio 30/70: 13,87 %

Vyvážené ETF portfólio je určené pre vás, ak hľadáte…

Prevedieme vás investovaním do Vyváženého ETF portfólia.

Kontaktujte nás.


  Zdaňovanie investície

  Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

  Upozornenie na riziká pri investovaní

  Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii uvedenej v tomto investičnom prieskume sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií. Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., a akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo jeho častí vyžaduje jej predchádzajúci súhlas.

  Odber HABERL News

  Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.