Skúsení investori investujú počas krízy najviac. Prečo?

Skúsení investori investujú počas krízy najviac. Prečo?

Pandémia koronavírusu spôsobila na akciových trhoch výrazný prepad a otriasla celým svetom. Preto vysvitli otázky typu, „Ako sa zachovať k investíciám počas krízy?“.

Čo spôsobila koronakríza na finančných trhoch?

Svetové hospodárstvo v roku 2020 bolo zasiahnuté mimoriadnym šokom, ktorý bol spôsobený pandémiou COVID-19. To, v prvej polovici roku 2020, viedlo k opatreniam obmedzujúcim pohyb obyvateľstva.

V druhej polovici roku sa podarilo hospodársku aktivitu stabilizovať na základe reakcií jednotlivých vlád, ako aj centrálnych bánk pomocou menovej, ale aj rozpočtovej politiky spolu s vývojom vakcín.


Aktuálna kríza urýchlila globálne zmeny a trendy

Výrazne vzrástla závislosť ekonomík od súkromných technologických spoločností, ako napríklad spoločnosti poskytujúce cloudové služby, Ecommerce a sociálne siete.

Pandémia COVID-19 a zavedené opatrenia v istej miere prinútili spotrebiteľov k zmene správania, ale aj k zmene výrobných procesov firiem. Zatvorenie ekonomík exportných krajín spôsobilo počas úvodných mesiacov oneskorenie dodávok niektorých výrobkov. Avšak pandémia COVID-19 nespôsobila len narušenie globálnych dodávateľských reťazcov, ale ovplyvnila aj dopyt zo strany spotrebiteľov.

Koronakríza priniesla zmenu v myslení ľudí

Doteraz mnohí ľudia nemysleli na finančnú rezervu. Z tohto pohľadu sa dá predpokladať, že pandémia prinesie množstvo nových investorov.

Mnoho ľudí si v uplynulom období uvedomuje viac ako inokedy predtým, že o svoj príjem môžu prísť zo dňa na deň. Preto sa na krízu pozerajte, ako na veľkú príležitosť začať investovať.

Prečo skúsení investori investujú v čase krízy?

Historicky všetky krízy ovplyvnili akciové trhy. Je pravdou, že straty počas krízy môžu predstavovať niekoľko desiatok %, no ak sa pozrieme do histórie, tak každý prepad na akciových trhoch bol dočasný.

Väčšina ľudí keď vidí, že hodnota ich investície stráca, začínajú podliehať panike a predávajú svoje podiely. Správny investor pri tom ako akciové trhy klesajú nakupuje a naopak počas rastu na akciových trhoch svoje podiely drží alebo odpredáva.

Poklesy na finančných trhoch počas krízy z krátkodobého hľadiska predstavujú výrazné straty na vašich investičných účtoch. Avšak, ak sa na vašu investíciu pozrieme z dlhodobého hľadiska, tak faktor krízy je zanedbateľný, nakoľko trhy z historického hľadiska vždy rastú.

Preto poklesy na finančných trhoch v čase krízy, môžu vytvárať pre vás, ako investora, zaujímavé investičné príležitosti.

Investujte aj vy s výnosom, ktorý sa len tak nevidí

Nečakajte na správny moment

Ak vychádzame z reálnych historických dát za uplynulé roky, tak akékoľvek čakanie na ten „správny moment“ s investovaním je tou horšou možnosťou.

Vo všeobecnosti to znamená, že ak budete v čase vysokej volatility časovať trh na základe denných alebo týždenných zmien na trhu, tak z praktického hľadiska máte pomerne malú šancu na úspech.

V prípade ak máte k dispozícii peniaze, ktoré by ste mohli investovať už dnes, tak nemá význam čakať na to, kým sa kríza celkom skončí.

Ak už však máte svoje finančné prostriedky zainvestované, je potrebné zachovať pokoj a svoje investície nepredávať. Pretože prepady na trhoch zapríčinené napríklad ekonomickými alebo geopolitickými faktormi, či faktormi podobnými koronakríze, sa dejú pravidelne a skúsení investori už vedia, že sa netreba ničoho obávať, pretože za poklesom vidia vyššie zisky v budúcnosti.

Porovnanie s predošlými krízami

Kríza z roku 2008, tak isto ako kríza spôsobená pandémiou koronavírusu, mala veľký vplyv na všetky triedy aktív.

Cena ropy sa počas koronakrízy prepadla dvakrát rýchlejšie ako tomu bolo v roku 2008. Avšak pokles ropy pri koronakríze bol podporený aj neúspešnými rokovaniami medzi Saudskou Arábiou a Ruskom o znížení produkcie. V roku 2008 prepad cien „čierneho zlata“ začal už pred krízou, a následne ropa stratila viac ako 70% zo svojej hodnoty. Dostala sa tak z viac ako 147 dolárov za barel na hodnoty v okolí 36 dolárov za barel.

Akciový trh bol v čase veľkej hospodárskej krízy v roku 2008 20% pod historickými maximami už 12 mesiacov pred kolapsom. Súčastná kríza začala pár dní po historicky najvyšších úrovniach akciových trhov.

Pri kríze v roku 2008, ako aj pri tej z roku 2020 americký dolár v priebehu niekoľkých dní posilnil, čo zodpovedá jeho povahe tzv. bezpečného prístavu. Avšak to sa pri kríze z roku 2020 zmenilo v období, kedy sa vírus rozšíril do Spojených štátov a v dôsledku rýchleho šírenia vírusu, americký dolár globálne výrazne oslabil.


Historický graf vývoju ceny ropy – Brent


Do ktorých produktov sa oplatí investovať v čase krízy?

Pri investovaní na finančných trhoch je hlavným faktorom vhodne a precízne zvolená investičná stratégia, ktorú je potrebné dodržiavať aj v turbulentných časoch. Investície by mali byť dôkladne diverzifikované do viacerých sektorov, teda rozložené do rôznych aktív ako akcie, dlhopisy, fondy či zlato.

Pri rozhodovaní sa do akých investičných produktov by ste chceli investovať, je potrebné si určiť cieľ a časový horizont, počas ktorého by ste chceli realizovať investície.

Možností na investovanie je pomerne veľa. Môžete si vybrať z rôznych produktov ako je napríklad riadené portfólio, investovanie do ETF fondov a otvorených podielových fondov, ale aj konzervatívnejších aktív ako sú dlhopisy a zlato.


Pandémia COVID-19 nám jasne ukázala a nastavila trend v investovaní

Je možné očakávať, že po skončení koronakrízy sa bude naďalej investovať do trendových odvetví, ako sú technológie a s tým spojená digitalizácia, zdravotníctvoochrana životného prostredia a zmierňovanie vplyvov klimatických zmien.

Výber vhodných investičných produktov môže byť náročný vzhľadom na množstvo, niekedy aj zavádzajúcich informácií. Avšak, aby akákoľvek investícia mala zmysel, musí minimálne prekonávať infláciu. Na území Slovenskej republiky bola inflácia v roku 2019 2,7% a v roku 2020 1,9%.

Z uvedených faktov vyplýva, že vaše voľné zdroje je určite vhodné investovať. Avšak ak ste človek, ktorý nemá skúsenosti v oblasti investícií, tak vám ponúkame možnosť poradiť sa s odborníkmi v danej problematike.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.