Portfólio Profit

Mimoriadne zhodnotenie pod drobnohľadom dravých portfólio manažérov.

Odporúčaný horizontod 8 rokov
Predpokladaný cieľový výnosod 10% p.a.
Minimálna investícia20 000€

Kľúčové informácie

Aktívne riadené portfólio PROFIT je investičný produkt zložený z akcií a určený pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie majetku a očakávajú nadštandardné zhodnotenie. Aktívne riadené portfólio PROFIT znamená pravidelnú a komplexnú starostlivosť o majetok klienta prostredníctvom investičnej služby „riadenie portfólia“. Úlohou portfólio manažéra je za vopred určenej investičnej stratégie vyhľadávanie vhodných investičných príležitostí, sledovanie diania na finančných trhoch a dlhodobé nadštandardné zhodnocovanie majetku klienta.

Portfólio Profit obsahuje

 • Investovanie výlučne do akcií spoločností kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ s trhovou kapitalizáciou nad 10mld. USD.
 • Aktívnu správu portfólia pre zabezpečenie efektívneho zhodnotenia.
 • Kapitálový výnos, dividendový výnos a výnos z pohybu menových párov ako zdroje zhodnotenia portfólia.

Výkonnosť portfólia

Dynamické portfólio PROFIT od prvotnej investície (26.08.2020) do 31.10.2023 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 60,69%. Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 34,84%.

Za obdobie od 26.8.2015 do 26.8.2020 naše dynamické riadené portfólio PROFIT dosiahlo simulovanú výkonnosť v mene EUR 252,87 %.

Portfólio Profit je určené pre Vás, ak hľadáte…

Máte záujem o investovanie do Portfólia Profit?

Kontaktujte nás.


  Zdaňovanie investície

  Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný v ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

  Upozornenie na riziká pri investovaní

  Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii uvedenej v tomto investičnom prieskume sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií. Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., a akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo jeho častí vyžaduje jej predchádzajúci súhlas.

  Newsletter

  Prihláste sa na odber newslettera, v ktorom vás budeme informovať o novinkách zo sveta investícií.