Ako začať investovať?

MÁTE ZÁUJEM INVESTOVAŤ, NO NEVIETE AKO ZAČAŤ?

Ako začať investovať?

Ako začať investovať ešte dnes?

Predtým ako začnete investovať, musíte zistiť aký je váš investičný profil. Investičný profil sa určuje na základe niekoľkých faktorov – vek, investičný cieľ, znášanlivosť voči riziku a ďalšie dôležité informácie.

Dnes sa spoločne pozrieme na faktory, ktoré vytvárajú profil klienta, na jednotlivé investičné stratégie a produkty, ktoré do týchto stratégií spadajú. Po zistení investičného profilu zistíte, ktoré nástroje sú pre vás vhodné a môžete začať investovať.

Aké faktory rozhodujú o tom, do čoho by mal investor investovať?

Evidujeme 6 základných faktorov, ktoré vytvárajú profil klienta. Rozoberme si ich bližie.

Prvým je vek.

Vek je veľmi kľúčový pri investovaní. Mladý investor má dostatok času na zhodnotenie a vybudovanie svojho majetku. To znamená, že si môže dovoliť viac riskovať a investovať aj do volatilnejších (rizikovejších) nástrojov.

Ak je človek už v pokročilom veku svojho života, tak nemá toľko času ako mladý investor. Preto by sa mal skôr zamerať na konzervatívnejšie nástroje a udržiavať hodnotu svojho majetku nad infláciou. Konzervatívne nástroje sú menej volatilné a tým aj menej rizikové. Samozrejme môže investovať aj do volatilnejších nástrojov ako sú akcie, avšak iba s časťou majetku, ktorého strata neohrozí jeho životný štandard.

Druhým faktorom je investičný cieľ.

Aký je dôvod vašej investície? Čo chcete investíciou dosiahnuť? Zamyslite sa, na čo v budúcnosti prostriedky použijete. Investičným cieľom môže byť napríklad cestovanie, peniaze pre deti na štúdium, kúpa nehnuteľnosti, zhodnotenie majetku a pod.

Tretím faktorom je časový horizont.

Musíte si povedať, na aké časové obdobie ste schopný peniaze investovať. Počítajte s tým, že investícia je dlhodobá záležitosť. Niektoré nástroje majú fixný časový horizont a výber finančných prostriedkov pred dosiahnutím tohto horizontu môže byť sankciovaný.

Časový horizont sa pohybuje od 1 roku. Strednodobý horizont je od 5 do 10 rokov. Dlhodobý je 10 a viac rokov.

Štvrtým faktorom je výška investície.

Akými finančnými prostriedkami disponujete a akú časť z toho ste ochotný investovať? Výška investície sa odráža aj od toho, či chcete investovať jednorázovo alebo pravidelne. Pri jednorázovej investícii napríklad do riadeného portfólia sa pohybuje od 10 000 Eur. Pri pravidelnej investícií do RP fondov od 100 Eur. Záleží to od vašich preferencií a výšky vašich prostriedkov.

Piatym faktorom je očakávané zhodnotenie/výnos.

Aké zhodnotenie očakávate? Ak chcete investíciou zhodnotiť vaše peniaze nadštandardne, tak sú pre vás vhodné dynamické stratégie, v ktorých je vysoký potenciál nadštandardného zhodnotenia, avšak aj vyššie riziko straty investície. Ak vám stačí nízke zhodnotenie, investujte do konzervatívnych alebo vyvážených produktov, kde je nižší výnos, ale aj nízke riziko.

Šiestym faktorom je strach zo straty – odolnosť voči riziku.

Investovanie je spojené s rizikom straty. Čím viac od investície očakávate, tým vyššie je riziko straty. Vtedy je dôležité vedieť ako naň reagovať.

Uvediem príklad. Stáva sa, že trhy začnú klesať a peniaze investora sa dostávajú do záporných hodnôt. Investor sa vyľaká a predá investíciu pod cenu. Koná pod emočným tlakom. Pokles jeho investície je len dočasný, avšak on nie je schopný znášať taký nátlak. Preto je potrebné, zvážiť riziko-výkonnostný profil klienta, pre tým ako investuje, aby miera rizika nebola vyššia ako jeho znesiteľná hranica.Odolnosť voči riziku zistíme rozhovorom s klientom, zistením investičného cieľa a vyplnením investičného dotazníka.

Investujte aj vy s výnosom, ktorý sa len tak nevidí

Aké sú profily investora a príslušné vhodné investičné nástroje?

Na základe všetkých vyššie-uvedených faktorov vyhodnotíme celkový profil klienta/investora – či je klient konzervatívny, vyvážený alebo dynamický. Postupne Vám predstavíme každý profil investora a uvedieme príkladovú situáciu, ktorá Vám pomôže pri pochopení jednotlivých stratégií a tak sa priblížite k predstave ako začať investovať.

Dynamická stratégia

Dynamická stratégia je vhodná pre investorov s vysokou toleranciou rizika, ktorým vyhovuje dlhodobý investičný horizont. Pri tejto stratégii sa zameriavame čisto na dynamické investičné nástroj, ktoré zabezpečia vysoké zhodnotenie investície.

Pomer akcií a konzervatívnych nástrojov v stratégií je nastavený:

100%
dynamické
100%
dynamické

Príkladová situácia dynamického investora

30-ročný investor chce zhodnotiť 20 000 Eur na štúdium svojho novonarodeného dieťaťa v investičnom horizonte 15 rokov. Nebojí sa rizika a očakáva zhodnotenie od 10% p.a..

*Klient je mladý a nemá problém s rizikom straty. Očakáva nadštandardné zhodnotenie.

Vyvážená stratégia

Vyvážená stratégia je vhodná pre investorov s miernou toleranciou rizika, ktorým vyhovuje strednodobý investičný horizont. Pri tejto stratégii kombinujeme dynamické a konzervatívne investičné nástroje pre nájdenie funkčného kompromisu efektivity a rizika.

Pomer akcií a konzervatívnych nástrojov v stratégií je nastavený:

70%
dynamické
70%
dynamické
30%
konzervatívne
30%
konzervatívne

Príkladová situácia konzervatívneho investora

28-ročná investorka chce udržať hodnotu svojho majetku investíciou vo výške 12 000 Eur na dobu 6 rokov. Chce mierne navýšiť hodnotu investovaných prostriedkov avšak nerada riskuje. Očakáva zhodnotenie od 5,5% p.a..

*Mladý klient, ktorý očakáva nadinflačné zhodnotenie, no nerád riskuje.
 

Konzervatívna stratégia

Konzervatívna stratégia je vhodná pre investorov s nižšou toleranciou rizika, ktorí preferujú krátkodobé investície. Pri tejto stratégii volíme investície do konzervatívnych investičných nástrojov určených najmä na ochranu majetku pred znehodnotením a udržanie jeho hodnoty.

Pomer akcií a konzervatívnych nástrojov v stratégií je nastavený:

70%
konzervatívne
70%
konzervatívne
30%
dynamické
30%
dynamické

Príkladová situácia konzervatívneho investora

60-ročný pán, ktorý chce udržať hodnotu svojho majetku. Chce investovať 15 000 Eur na dobu 2 rokov. Očakáva zhodnotenie od 5 % p.a.. Nechce riskovať žiadnu stratu.

*Klient je v pokročilom veku, neočakáva nadštandardné zhodnotenie a nerád riskuje.

Sme tu pre vás.

Je iba na vás, či sa rozhodnete pre nás.


    Newsletter

    Prihláste sa na odber newslettera, v ktorom vás budeme informovať o novinkách zo sveta investícií.