Ako začať investovať?

MÁTE ZÁUJEM INVESTOVAŤ, NO NEVIETE AKO ZAČAŤ?

Ako začať investovať?

Spoznajte váš investičný profil

Predtým ako začnete investovať, musíte zistiť aký je váš investičný profil. Ten sa určuje na základe niekoľkých faktorov – vek, investičný cieľ, znášanlivosť voči riziku a ďalšie dôležité informácie. Rozoberme si ich bližie.

Investor v produktívnom veku má dosť času na zhodnocovanie svojho majetku a môže si dovoliť investovať do volatilnejších nástrojov. Investor v pokročilejšom veku volí konzervatívnejšie nástroje na udržanie hodnoty majetku. Vo všetkých prípadoch je vek pri investovaní kľúčový.

Pri voľbe cieľa je dôležité vychádzať z vízie, na čo budú novonadobudnuté prostriedky použité v budúcnosti. Buďte konkrétni. Cestovanie, kúpa nehnuteľnosti, či pohodlnejší dôchodok, sú len niektoré z príkladov jasných cieľov, z ktorých si môžete vyberať.

Investícia je dlhodobá záležitosť. Je preto dôležité zvážiť, na aké dlhé obdobie ste ochotní svoje peniaze zainvestovať – od krátkodobého horizontu 1 rok, cez strednodobý horizont 5 až 10 rokov, až po dlhodobý, ktorý môže trvať desiatky rokov.

Nominálna výška zhodnotenia je priamo úmerná výške investície. Vždy by však malo ísť o prostriedky, ktoré viete alokovať na dlhšie obdobie.

Charakter investície môže byť jednorazový alebo pravidelný. Jednorazové investície do riadených portfólií sa pohybujú od 10 000 €, pravidelné investície do fondov zase od 100 € za mesiac.

S výškou očakávaného zhodnotenia je veľmi úzko spojená aj výška rizika. Investori, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie podstupujú aj výrazne vyššie riziko, ako tí, ktorí sa uspokoja s nižšími výnosmi.

Ak hľadáte vyššie zhodnotenie aj napriek rizikám, bude pre vás vhodnejšia dynamická investičná stratégia. Naopak, ak chcete riziká minimalizovať za cenu nižšieho zhodnotenia, odporúčame skôr vyvážené, či až konzervatívne investičné stratégie.

Riziko straty investície je prirodzenou súčasťou investovania. Je preto dôležité vedieť s akými investičnými rizikami chcete pracovať a byť na ne náležite pripravený.

Riziko-výkonnostný profil klienta sa preto priamo odvíja od investorovej znesiteľnej hranice momentálneho poklesu hodnoty investície.

Zanechajte nám kontakt a spolu preberieme váš investičný profil pri osobnom rozhovore.

Ozvite sa mi

Investujte aj vy s výnosom, ktorý sa len tak nevidí

Investičná stratégia

Po vyhodnotení vášho investičného profilu je jednoduchšie určiť, ktorá z investičných stratégií naplní vaše očakávania. Od tej sa odvíja správny výber investičných nástrojov.

Dynamická stratégia

Je vhodná pre investorov s vysokou toleranciou rizika, ktorým vyhovuje dlhodobý investičný horizont. Zameriavame sa iba na dynamické investičné nástroje, ktoré prinášajú vysoké zhodnotenie investície.

Pomer nástrojov

100 %
dynamické
100 %
dynamické

Príkladová situácia

35-ročný investor chce zhodnotiť 100 000 € na štúdium svojho novonarodeného dieťaťa v investičnom horizonte 15 rokov. Nebojí sa rizika a očakáva zhodnotenie od 10 % p.a..

*Klient je mladý a nemá problém s rizikom straty. Očakáva nadštandardné zhodnotenie.

Vyvážená stratégia

Je vhodná pre investorov s miernou toleranciou rizika, ktorým vyhovuje strednodobý investičný horizont. Kombinujeme dynamické a konzervatívne investičné nástroje pre nájdenie funkčného kompromisu efektivity a rizika.

Pomer nástrojov

70 %
dynamické
70 %
dynamické
30 %
konzervatívne
30 %
konzervatívne

Príkladová situácia

28-ročná investorka chce udržať hodnotu svojho majetku investíciou vo výške 12 000 € na dobu 6 rokov. Chce mierne navýšiť hodnotu investovaných prostriedkov a nerada riskuje. Očakáva zhodnotenie od 5,5 % p.a..

*Mladý klient, ktorý očakáva nadinflačné zhodnotenie, no nerád riskuje.
 

Konzervatívna stratégia

Je vhodná pre investorov s nižšou toleranciou rizika, ktorí preferujú krátkodobé investície. Sú to investície do konzervatívnych investičných nástrojov určených najmä na ochranu majetku pred znehodnotením a udržanie jeho hodnoty.

Pomer nástrojov

70 %
konzervatívne
70 %
konzervatívne
30 %
dynamické
30 %
dynamické

Príkladová situácia

60-ročný investor chce udržať hodnotu svojho majetku investíciou vo výške 15 000 € na dobu 2 rokov. Nechce riskovať žiadnu stratu a očakáva zhodnotenie od 5 % p.a..

*Klient je v pokročilom veku, neočakáva nadštandardné zhodnotenie a nerád riskuje.

Radi vás prevedieme investovaním, pokojne aj od nuly.

Zanechajte nám kontakt.


    Odber HABERL News

    Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.