Realitné portfólio

Investície do developerských projektov v spolupráci s našou realitnou divíziou HABERL Real Estate.

Odporúčaný horizont:od 3 rokov
Predpokladaný cieľový výnos:od 6% p.a.

O portfóliu

S pomocou Realitného portfólia využijete rastúci potenciál realitného trhu v našich developerských projektoch. Zloženie portfólia neustále aktualizujeme na základe aktuálnych investičných projektov s nadštandardnými výnosmi.

O maximalizáciu výnosov sa postarajú naši skúsení manažéri. V rámci komplexnej starostlivosti o portfólio pre Vás zastrešia všetko potrebné pre mimoriadne zhodnocovanie Vášho majetku.

Našim klientom sme už zhodnotili majetok aj na týchto projektoch:

Green Atrium

Terra Opoy

Realitné portfólio je určené pre Vás, ak hľadáte…

Máte záujem o investovanie do nehnuteľností?

Kontaktujte nás.


    Upozornenie na riziká pri investovaní

    Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii uvedenej v tomto investičnom prieskume sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií. Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., a akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo jeho častí vyžaduje jej predchádzajúci súhlas.

    Newsletter

    Prihláste sa na odber newslettera, v ktorom vás budeme informovať o novinkách zo sveta investícií.