Realitné portfólio

Investície do developerských projektov v spolupráci s našou realitnou divíziou HABERL Real Estate.

Odporúčaný horizont:od 3 rokov
Predpokladaný výnos:od 6 % p.a.

O portfóliu

Je odpoveďou ako využiť stále narastajúci potenciál realitného trhu v našich developerských projektoch. Zloženie portfólia aktualizujeme na základe súčasných developerských projektov s nadštandardnými výnosmi.

Našim klientom sme zhodnotili majetok aj na týchto projektoch:

Green Atrium

Terra Opoy

Realitné portfólio je správna voľba, ak hľadáte…

Prevedieme vás investovaním do Realitného portfólia.

Kontaktujte nás.


    Upozornenie na riziká pri investovaní

    Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii uvedenej v tomto investičnom prieskume sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií. Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., a akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo jeho častí vyžaduje jej predchádzajúci súhlas.

    Odber HABERL News

    Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.