Podporujeme

Z pozície skúsených investorov rozumieme, že bez peňazí sa veci pohnú k lepšiemu len zriedkakedy. Podporu všeobecne prospešných projektov preto považujeme za nevyhnutnosť.

SNP 500 Šport

Športová akadémia Mateja Tótha

Akadémia Mateja Tótha sa zameriava na všeobecnú pohybovú prípravu. Väčšinu tréningových aktivít tu však praktizujú s veľkým dôrazom na hravosť, aby si deti ľahko vytvorili prívetivý vzťah k pohybu. Okrem toho ide o akadémiu, ktorá sa u nás ako jediná systematicky venuje aj kineziologickým cvičeniam. Tie učia deti vykonávať rôzne pohyby jednoduchšie, efektívnejšie, no predovšetkým správne tak, aby kompenzovali nesprávne pohybové vzory.

Pozitívny prístup k športu je pre deti výborným základom pre ich zdravie a úspech v dospelosti a my veríme, že prosperujúce deti sú našou najlepšou investíciou.
www.akademiamatejatotha.sk
Šport

Národná golfová liga

Národná golfová liga spadá pod občianske združenie Slovenskej golfovej asociácie, ktoré je uznaným národným športovým zväzom. Hlavným cieľom SKGA je komplexné zabezpečenie priaznivého prostredia pre golfovú hru na Slovensku. Z tejto úlohy vyplýva aj podpora a rozvoj golfu u mládeže, ktorú si podmanilo čaro tohto športu plného disciplíny, plánovania, vytrvalosti a rozvahy.

Golf je vďaka týmto aspektom blízky aj našim srdciam. Nie je preto prekvapením, že sme hrdým generálnym partnerom Slovenskej golfovej ligy.
www.skga.sk
Kultúra

Detský folklórny súbor Juránek

Detský folklórny súbor Juránek sa pýši množstvom vystúpení nielen v Borskom svätom Jure, kde súbor vznikol, ale aj na Morave, v Prahe, v Bratislave a ďalších mestách. Od vzniku súboru v roku 2012 mali deti možnosť účinkovať napríklad aj v rámci Medzinárodného festivalu Sympatie Europarkov v parížskom Disneylande. Súbor má v súčasnosti viac ako 50 členov a neustále sa rozrastá.

Tradície a kultúra našej krajiny sú pre nás nesmierne dôležité. Stojíme preto za folklórnym súborom Juránek pri ceste za ďalšími medzinárodnými úspechmi.
www.juranek.sk

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettera, v ktorom vás budeme informovať o novinkách zo sveta investícií.