Ako začať investovať ešte dnes?

Predtým ako začnete investovať, musíte zistiť aký je Váš investičný profil. Investičný profil sa určuje na základe niekoľkých faktorov – vek, investičný cieľ, znášanlivosť voči riziku a ďalšie dôležité informácie. Po zistení investičného profilu zistíte, ktoré nástroje sú pre Vás vhodné a môžete začať investovať.

Aké faktory rozhodujú o tom, do čoho by mal investor investovať?

Rozvážni investori rozumejú charakteru svojho investičného profilu a vedia ho využiť k správnemu výberu investičných nástrojov. Zistite, aký je ten Váš.

Vek je veľmi kľúčový pri investovaní. Mladý investor má dostatok času na zhodnotenie a vybudovanie svojho majetku. To znamená, že si môže dovoliť viac riskovať a investovať aj do volatilnejších (rizikovejších) nástrojov.

Ak je človek už v pokročilom veku svojho života, tak nemá toľko času ako mladý investor. Preto by sa mal skôr zamerať na konzervatívnejšie nástroje a udržiavať hodnotu svojho majetku nad infláciou. Konzervatívne nástroje sú menej volatilné a tým aj menej rizikové. Samozrejme, môže investovať aj do volatilnejších nástrojov ako sú akcie, avšak iba s časťou majetku, ktorého strata neohrozí jeho životný štandard.

Pri voľbe cieľa je dôležité vychádzať z vízie, na čo plánujete využiť novonadobudnuté prostriedky v budúcnosti. Buďte konkrétni. Cestovanie, kúpa nehnuteľnosti, či pohodlnejší dôchodok sú len niektoré z príkladov jasných cieľov, z ktorých môžete vyberať.

Investícia je dlhodobá záležitosť a je potrebné k nej náležite pristupovať. Odporúčame preto zvážiť, na aké dlhé obdobie ste ochotní svoje peniaze zainvestovať.

Na výber máte od krátkodobého horizontu 1 rok, cez strednodobý horizont 5-10 rokov, až po dlhodobý, ktorý môže trvať desiatky rokov.

Nominálna výška zhodnotenia je priamo úmerná výške Vašej investície. Vždy by však malo ísť o prostriedky, ktoré viete alokovať na dlhšie obdobie.

Charakter Vašej investície môže byť ako jednorázový, tak pravidelný. Jednorazové investície do riadených portfólií sa pohybujú od 10 000 Eur. Pravidelné investície do RP fondov sa môžu hýbať od 100 Eur mesačne.

S výškou očakávaného zhodnotenia je veľmi úzko spojená aj výška rizika. Investori, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie svojho majetku totiž musia podstupovať aj výrazne vyššie riziko, ako tí, ktorí sa uspokoja s nižšími výnosmi.

Ak hľadáte vyššie zhodnotenie aj napriek rizikám, bude pre vás vhodnejšia dynamická investičná stratégia. Naopak, ak chcete riziká minimalizovať za cenu nižšieho zhodnotenia, odporúčame skôr vyvážené, či až konzervatívne investičné stratégie.

Riziko straty investície je prirodzenou súčasťou investovania. Je preto dôležité vedieť s investičnými rizikami pracovať a byť na ne náležite pripravený.

Riziko-výkonnostný profil klienta sa preto priamo odvíja od investorovej znesiteľnej hranice momentálneho poklesu hodnoty investície. Radi Vám s určením Vášho profilu pomôžeme pri osobnom rozhovore.

Aké sú profily investora a príslušné vhodné investičné nástroje?

Na základe všetkých vyššie-uvedených faktorov vyhodnotíme celkový profil klienta/investora – či je klient konzervatívny, vyvážený alebo dynamický. Postupne Vám predstavíme každý profil investora a uvedieme príkladovú situáciu, ktorá Vám pomôže pri pochopení jednotlivých stratégií a tak sa priblížite k predstave ako začať investovať.

Dynamická stratégia

Dynamická stratégia je vhodná pre investorov s vysokou toleranciou rizika, ktorým vyhovuje dlhodobý investičný horizont. Pri tejto stratégii sa zameriavame čisto na dynamické investičné nástroje, ktoré zabezpečia vysoké zhodnotenie investície.

Pomer akcií a konzervatívnych nástrojov v stratégii je nastavený:

100%
dynamické
100%
dynamické

Príkladová situácia dynamického investora

30-ročný investor chce zhodnotiť 20 000 Eur na štúdium svojho novonarodeného dieťaťa v investičnom horizonte 15 rokov. Nebojí sa rizika a očakáva zhodnotenie od 10% p.a..

*Klient je mladý a nemá problém s rizikom straty. Očakáva nadštandardné zhodnotenie.

Vyvážená stratégia

Vyvážená stratégia je vhodná pre investorov s miernou toleranciou rizika, ktorým vyhovuje strednodobý investičný horizont. Pri tejto stratégii kombinujeme dynamické a konzervatívne investičné nástroje pre nájdenie funkčného kompromisu efektivity a rizika.

Pomer akcií a konzervatívnych nástrojov v stratégii je nastavený:

60%
dynamické
60%
dynamické
40%
konzervatívne
40%
konzervatívne

Príkladová situácia konzervatívneho investora

28-ročná investorka chce udržať hodnotu svojho majetku investíciou vo výške 12 000 Eur na dobu 6 rokov. Chce mierne navýšiť hodnotu investovaných prostriedkov avšak nerada riskuje. Očakáva zhodnotenie od 5,5% p.a..

*Mladý klient, ktorý očakáva nadinflačné zhodnotenie, no nerád riskuje.
 

Konzervatívna stratégia

Konzervatívna stratégia je vhodná pre investorov s nižšou toleranciou rizika, ktorí preferujú krátkodobé investície. Pri tejto stratégii volíme investície do konzervatívnych investičných nástrojov určených najmä na ochranu majetku pred znehodnotením a udržanie jeho hodnoty.

Pomer akcií a konzervatívnych nástrojov v stratégii je nastavený:

70%
konzervatívne
70%
konzervatívne
30%
dynamické
30%
dynamické

Príkladová situácia konzervatívneho investora

60-ročný pán, ktorý chce udržať hodnotu svojho majetku. Chce investovať 15 000 Eur na dobu 2 rokov. Očakáva zhodnotenie od 5 % p.a.. Nechce riskovať žiadnu stratu.

*Klient je v pokročilom veku, neočakáva nadštandardné zhodnotenie a nerád riskuje.

Čo všetko u nás v HABERL nájdete?

Sme tu pre vás.

Je iba na vás, či sa rozhodnete pre nás.


    Newsletter

    Prihláste sa na odber newslettera, v ktorom vás budeme informovať o novinkách zo sveta investícií.