Portfólio Unique Health Care

Pozornosť na zdravotnícky sektor neochabuje ani po pandémii. Efekt bohatstva zvyšuje výdavky na zdravotnú starostlivosť a investori môžu očakávať nárast dopytu po zdravotnej starostlivosti.

Odporúčaný horizont:8 rokov
Predpokladaný cieľový výnos:od 10 % p.a.
Minimálna investícia:20 000€

O portfóliu

Aktívne riadené portfólio UNIQUE HEALTH CARE je investičný produkt zložený z amerických spoločností zo sektora „health care“, ktoré pôsobia v krajinách po celom svete, či už predajom farmaceutických pomôcok, liekov, alebo ponúkajú svoje medicínske služby v nadnárodnom podnikaní. Je určené pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie majetku. Aktívne riadené portfólio UNIQUE HEALTH CARE znamená pravidelnú a komplexnú starostlivosť o majetok klienta prostredníctvom investičnej služby „riadenie portfólia“. Úlohou portfólio manažéra je za vopred určenej investičnej stratégie vyhľadávanie vhodných investičných príležitostí, sledovanie diania na finančných trhoch a dlhodobé zhodnocovanie majetku klienta.

Čo portfólio obsahuje

V rámci dohodnutej investičnej stratégie portfólio manažér investuje finančné prostriedky klienta výlučne do akcií spoločností kótovaných na európskych a amerických burzách s trhovou kapitalizáciou nad 10 mld. EUR alebo ekvivalent v USD. Portfólio manažér investuje do vybraného počtu akcií firiem, ktoré časť alebo celý predmet podnikania sústredia do vývoja a poskytovania služieb v rámci zdravotnej starostlivosti. Jedná sa o veľmi úzky sektor, ktorý na základe fundamentálnej analýzy a vysokého záujmu firiem a spoločnosti ako takej, má predpoklad zaznamenať nadpriemerný výkon oproti trhu.

100 %
akciová zložka
100 %
akciová zložka

Výkonnosť portfólia

Dynamické portfólio UNIQUE HEALTH CARE od 30. 04. 2019 do 31. 05. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 152,56 %. Benchmark Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 69,59 %.

Portfólio Unique Health Care je určené pre vás, ak hľadáte…

Prevedieme vás investovaním do portfólia Unique Health Care.

Kontaktujte nás.


  Zdaňovanie investície

  Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

  Upozornenie na riziká pri investovaní

  Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii uvedenej v tomto investičnom prieskume sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií. Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., a akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo jeho častí vyžaduje jej predchádzajúci súhlas.

  Odber HABERL News

  Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.