Konzervatívne ETF portfólio

Spoľahlivé zhodnotenie s minimálnym rizikom s pomocou našich
portfólio manažérov

Odporúčaný horizont:5 rokov
Predpokladaný cieľový výnos:od 4% p.a.

Kľúčové informácie

Do konzervatívnych ETF sa oplatí investovať tým investorom, ktorí chcú primárne chrániť svoje peniaze pred znehodnocovaním. Vyvážená kombinácia ETF fondov štátnych a korporátnych dlhopisov s akciovými ETF fondmi Vám zabezpečí minimalizáciu rizík pri stále atraktívnom zhodnotení.

Konzervatívne ETF portfólio obsahuje

30%
akciová zložka
30%
akciová zložka
70%
konzervatívna zložka
70%
konzervatívna zložka

Výkonnosť portfólia

ETF portfóliá za obdobie od 31.3.2018 do 31.3.2023 dosiahli simulovanú výkonnosť v mene EUR:

Dynamické portfólio 100/0: 61,35%

Vyvážené portfólio 60/40: 34,21%

Konzervatívne portfólio 30/70: 13,87%

Konzervatívne ETF portfólio je určené pre Vás, ak hľadáte…

Máte záujem o investovanie do Konzervatívneho ETF portfólia?

Kontaktujte nás.


  Zdaňovanie investície

  Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný v ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

  Upozornenie na riziká pri investovaní

  Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii uvedenej v tomto investičnom prieskume sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií. Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., a akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo jeho častí vyžaduje jej predchádzajúci súhlas.

  Newsletter

  Prihláste sa na odber newslettera, v ktorom vás budeme informovať o novinkách zo sveta investícií.