Portfólio Value

Zhodnotenie s minimálnym rizikom v rukách spoľahlivých portfólio manažérov.

Odporúčaný horizont:1 rok
Predpokladaný výnos:od 3,5 % p.a.
Minimálna investícia:10 000€

O portfóliu

Portfólio Value je ideálnou voľbou pre konzervatívnych investorov, ktorí hľadajú investície do spoľahlivých aktív s predvídateľnou návratnosťou. Portfólio je preto zložené z ETF fondov s podkladovými aktívami štátnych dlhopisov krajín EU a zlata.

O minimalizáciu rizík spojených s investíciou sa postarajú aj naši skúsení portfólio manažéri. V rámci komplexnej starostlivosti o portfólio zastrešia všetko potrebné pre spoľahlivé zhodnocovanie vášho majetku.

Portfólio Value je aktívne riadený investičný produkt zložený zo spoľahlivých ETF fondov s predvídateľnými výnosmi.

Čo portfólio obsahuje

72 %
ETF – štátne dlhopisy krajin EU
72 %
ETF – štátne dlhopisy krajin EU
28 %
ETF – zlato
28 %
ETF – zlato

Výkonnosť portfólia

Konzervatívne portfólio Value od 28. 02. 2019 do 31. 03. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 12,82 %. Benchmark SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR -11,39 %.

Portfólio Value je určené pre vás, ak hľadáte…

Prevedieme vás investovaním do portfólia Value.

Kontaktujte nás.


  Zdaňovanie investície

  Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

  Upozornenie na riziká pri investovaní

  Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii uvedenej v tomto investičnom prieskume sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií. Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., a akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo jeho častí vyžaduje jej predchádzajúci súhlas.

  Odber HABERL News

  Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.