Portfólio Value

Portfólio uchováva hodnotu aj počas ekonomických šokov ako je napríklad vysoká inflácia, či vojna.

Odporúčaný horizont:1 rok
Predpokladaný cieľový výnos:od 3,5 % p.a.
Minimálna investícia:10 000€

Kľúčové informácie

Aktívne riadené portfólio VALUE je investičný produkt zložený z ETF s podkladovým aktívom štátnych dlhopisov krajín EU a ETF
s podkladovým aktívom zlata. Je určený pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie investícií. Aktívne riadené portfólio VALUE znamená pravidelnú a komplexnú starostlivosť o majetok klienta prostredníctvom investičnej služby „riadenie portfólia“. Úlohou portfólio manažéra je za vopred určenej investičnej stratégie vyhľadávať vhodné investičné príležitosti, sledovať dianie na finančných trhoch a dlhodobo nadštandardne zhodnocovať majetok klienta.

Portfólio Value obsahuje

72%
ETF – štátne dlhopisy krajin EU
72%
ETF – štátne dlhopisy krajin EU
28%
ETF – zlato
28%
ETF – zlato

Výkonnosť portfólia

Konzervatívne portfólio Value od 31.10.2018 do 31.10.2023 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 10,81 %. Benchmark SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR -13,06 %.

Portfólio Value je určené pre Vás, ak hľadáte…

Máte záujem o investovanie do portfólia VALUE?

Kontaktujte nás.


  Zdaňovanie investície

  Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný v ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

  Upozornenie na riziká pri investovaní

  Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii uvedenej v tomto investičnom prieskume sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií. Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., a akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo jeho častí vyžaduje jej predchádzajúci súhlas.

  Newsletter

  Prihláste sa na odber newslettera, v ktorom vás budeme informovať o novinkách zo sveta investícií.