Portfólio Unique AI

Umelá inteligencia prenikla do sveta investovania. Portfólio, ktoré zmení svet.

Odporúčaný horizont: 8 rokov
Predpokladaný cieľový výnos:od 15 % p.a.
Minimálna investícia:10 000€

Kľúčové informácie

Aktívne riadené portfólio UNIQUE AI je investičný produkt zložený zo svetových technologických akcií, ktoré sú zbehlé v odhaľovaní nových trendov v oblasti umelej inteligencie (AI). Je určené pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie ich majetku. Aktívne riadené portfólio UNIQUE AI znamená pravidelnú a komplexnú starostlivosť o majetok klienta prostredníctvom investičnej služby „riadenie portfólia“. Úlohou portfólio manažéra je za vopred určenej investičnej stratégie vyhľadávanie vhodných investičných príležitostí, sledovanie diania na finančných trhoch a dlhodobé zhodnocovanie majetku klienta.

Čo portfólio obsahuje

V rámci dohodnutej investičnej stratégie portfólio manažér investuje finančné prostriedky klienta výlučne do akcií spoločností kótovaných na európskych a amerických burzách s trhovou kapitalizáciou nad 1 mld. EUR alebo ekvivalent v USD. Portfólio manažér investuje do vybraného počtu akcií firiem, ktoré časť alebo celý predmet podnikania sústredia do vývoja a poskytovania služieb v rámci umelej inteligencie. Jedná sa o veľmi úzky sektor, ktorý na základe fundamentálnej analýzy a vysokého záujmu firiem a spoločnosti ako takej, má predpoklad zaznamenať nadpriemerný výkon oproti trhu.

100 %
akciová zložka
100 %
akciová zložka

Výkonnosť portfólia

Dynamické portfólio UNIQUE AI od 28. 02. 2019 do 31. 03. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 385,68 %.

Portfólio Unique AI je určené pre vás, ak hľadáte…

Prevedieme vás investovaním do portfólia Unique AI.

Kontaktujte nás.


  Zdaňovanie investície

  Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

  Upozornenie na riziká pri investovaní

  Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii uvedenej v tomto investičnom prieskume sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií. Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., a akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo jeho častí vyžaduje jej predchádzajúci súhlas.

  Odber HABERL News

  Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.