Portfólio Balance

Portfólio založené na dokonalej rovnováhe medzi akciami, dlhopismi a zlatom.

Odporúčaný horizont:od 5 rokov
Predpokladaný cieľový výnos:od 6% p.a.

Kľúčové informácie

Aktívne riadené portfólio BALANCE je určené pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie majetku. Ponúka pravidelnú a komplexnú starostlivosť o majetok klienta. Úlohou portfólio manažéra je za vopred určenej investičnej stratégie vyhľadávanie vhodných investičných príležitostí, sledovanie diania na finančných trhoch a dlhodobé zhodnocovanie majetku klienta.

Portfólio Balance obsahuje

Vyvážené portfólio BALANCE je zložené z amerických najvýkonnejších spoločností ako sú napríklad Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, McDonald’s či Berkshire Hathaway. Konzervatívnu zložku portfólia tvorí ETF fond, ktorý kopíruje vývoj štátnych dlhopisov krajín eurozóny ako sú napríklad Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko či Belgicko, a ETF s podkladovým aktívom zlata.

60%
najvýkonnejších spoločností
60%
najvýkonnejších spoločností
28,8%
ETF fond, ktorý kopíruje vývoj štátnych dlhopisov krajín eurozóny
28,8%
ETF fond, ktorý kopíruje vývoj štátnych dlhopisov krajín eurozóny
11,2%
ETF s podkladovým aktívom zlata
11,2%
ETF s podkladovým aktívom zlata

Váha a výkonnosť portfólia

Vyvážené portfólio BALANCE: Od prvotnej investície (13.04.2022) do 31.08.2023 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 2,20 %. Synthetic benchmark: 60% S&P 500 + 40% SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR -2,62 %.

Za obdobie od 13.4.2017 do 13.4.2022 naše vyvážené riadené portfólio BALANCE dosiahlo simulovanú výkonnosť v mene EUR 136,52 %.

Investičné portfólio BALANCE je určené pre Vás, ak hľadáte…

Máte záujem o investovanie do Portfólia Balance?

Kontaktujte nás.


  Zdaňovanie investície

  Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný v ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

  Upozornenie na riziká pri investovaní

  Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii uvedenej v tomto investičnom prieskume sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií. Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., a akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo jeho častí vyžaduje jej predchádzajúci súhlas.

  Newsletter

  Prihláste sa na odber newslettera, v ktorom vás budeme informovať o novinkách zo sveta investícií.