Portfólio Balance

Portfólio založené na dokonalej rovnováhe medzi akciami, dlhopismi a zlatom.

Odporúčaný horizont:3+ rokov
Predpokladaný výnos:od 6 % p.a.

O portfóliu

Portfólio Balance je vhodnou voľbou pre investorov s cieľom dosahovať zhodnotenie bez výraznejších rizík. Pre zabezpečenie atraktívneho pomeru rastu investície k nízkemu riziku sme pre vás portfólio vyskladali z investícií do akcií, ETF fondov štátnych dlhopisov a ETF fondov zlata.

Čo portfólio obsahuje

Vyvážené portfólio BALANCE je zložené z amerických najvýkonnejších spoločností ako sú napríklad Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, McDonald’s či Berkshire Hathaway. Konzervatívnu zložku portfólia tvorí ETF fond, ktorý kopíruje vývoj štátnych dlhopisov krajín eurozóny ako sú napríklad Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko či Belgicko, a ETF s podkladovým aktívom zlata.

60 %
akciová zložka tých najvýkonnejších spoločností
60 %
akciová zložka tých najvýkonnejších spoločností
28,8 %
ETF fond, ktorý kopíruje vývoj štátnych dlhopisov krajín eurozóny
28,8 %
ETF fond, ktorý kopíruje vývoj štátnych dlhopisov krajín eurozóny
11,2 %
ETF s podkladovým aktívom zlata
11,2 %
ETF s podkladovým aktívom zlata

Výkonnosť portfólia

Vyvážené portfólio BALANCE dosiahlo od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 31. 03. 2024 reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 13,92 %. Synthetic benchmark: 60 % S&P 500 + 40 % SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 8,73 %.

Za obdobie od 13. 4. 2017 do 13. 4. 2022 naše vyvážené riadené portfólio BALANCE dosiahlo simulovanú výkonnosť v mene EUR 136,52 %.

Investičné portfólio BALANCE je určené pre vás, ak hľadáte…

Prevedieme vás investovaním do portfólia Balance.

Kontaktujte nás.


  Zdaňovanie investície

  Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

  Upozornenie na riziká pri investovaní

  Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii uvedenej v tomto investičnom prieskume sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií. Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., a akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo jeho častí vyžaduje jej predchádzajúci súhlas.

  Odber HABERL News

  Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.