Ako Fintech pomáha pri oživení podnikateľského ekosystému?

HABERL
13. októbra 2020

Sektor finančných technológií (Fintech) vznikol v dôsledku rôznych nedostatkov tradičného bankovníctva. Pandémia COVID-19 ovplyvnila naše každodenné životy, no okrem toho zrýchlila aj digitálnu transformáciu, na ktorej sa tento sektor podieľa. Preto sme sa dnes pozreli na výhody tohto sektoru.

Fintech

Finančné technológie (Fintech) ponúkajú svojim klientom jednoduché, priateľské a pohodlné rozhranie, ktoré je dostupné kedykoľvek a kdekoľvek. Táto skutočnosť vysvetľuje, prečo spoločnosti podnikajúce v tomto sektore vo veľkom vznikajú práve v menších ekonomikách s nižšie platenou pracovnou silou.

Realita je taká, že spoločnosti ponúkajúce finančné technológie oslovujú milióny klientov, ktorí doteraz nemali prístup k množstvu tradičných finančných služieb a zároveň o nich tradičné banky ani ako o potenciálnych klientoch neuvažovali.

To je dôvodom prečo viacerí odborníci tvrdia, že nedostatky tradičného bankovníctva poskytli ideálny priestor pre vznik a realizáciu viacerých nápadov na medzinárodnej úrovni. Pred tým než vo svete vypukla pandémia COVID-19, Svetová banka odhadovala, že 42% z celosvetovej populácie nemá prístup k tradičnému finančnému systému.

V krajinách ako je Mexiko, kde počet nakazených obyvateľov a úmrtí na COVID-19 bohužiaľ stále rastie, sa technológie stali strategickým spojencom mnohých spoločností. Vďaka technológiám dokázali viaceré firmy prispôsobiť svoje obchodné modely a spustiť digitálnu transformáciu.

Napríklad, sektor internetového obchodu dosiahol v priebehu iba niekoľkých mesiacoch taký rast, ako sa mu pred pandémiou podarilo zaznamenať za niekoľko rokov. Podľa magazínu Forbes je na celom svete v karanténe viac ako 3,9 miliardy ľudí.

Najnovšia správa konzultačnej spoločnosti Ernst & Young sa týkala toho, ako boli po celom svete prijaté finančné technológie v roku 2019. Zistilo sa, že v 27 analyzovaných krajinách je približne 64% aktívnych digitálnych spotrebiteľov, ktorí využívajú niektoré služby digitálneho bankovníctva.

Predstavte si, že zakaždým keď nakupujete alebo platíte online, využívate služby finančných technológií bez toho, aby ste si to uvedomovali. Platformy internetového obchodu ako napríklad Mercado Libre a Amazon spustili svoje služby spracovania platieb. Ide o služby Mercado Pagos a Amazon Pay. Spoločnosť Shopify integruje viaceré národné a medzinárodné platobné brány tak, ako aby to v čo najväčšej miere vyhovovalo spotrebiteľom.

Okrem týchto príkladov odborníci identifikovali ďalšie tri spôsoby, ako sektor finančných technológií (Fintech) pomáha oživiť podnikateľský ekosystém:

1) Finančné začlenenie

Sektor finančných technológií sa nepokúša nahradiť tradičné banky, skôr sa zaujíma o klientov, ktorí nemajú prístup k finančným službám. V konečnom dôsledku to teda znamená toľko, že spoločnosti podnikajúce v sektore technologických služieb zvyšujú prienik do finančného sektora, ako nízko-nákladová alternatíva, ktorá slúži najzraniteľnejším vrstvám obyvateľstva.

Podľa spoločnosti Finnovisty až 40% spoločností pôsobiacich v sektore finančných technológií v latinskoamerickom a karibskom regióne slúži ako hlavná finančná spoločnosť pre malé a stredne veľké spoločnosti, ktoré nemajú žiaden alebo nedostatočný prístup k bankovým službám.

2) Nižšie finančné náklady

Prevádzková štruktúra týchto typov spoločností im umožňuje znížiť náklady a zamerať sa na služby zákazníkom. Väčšina týchto spoločností interaguje s klientmi prostredníctvom digitálnych platforiem, čím sa znižujú prevádzkové náklady spojené s prenájmom kancelárií, pobočiek, atď..

V rámci fóra Amexcap sa odborníci zhodli na tom, že finančné technológie pomáhajú znižovať náklady na poskytovanie finančných služieb časti populácie, ktorá by sa k týmto službám inak nedostala. Ponuka služieb pre podnikateľov sa taktiež zvyšuje.

3) Zvyšovanie dôvery

Veľkú časť rastu ekosystému finančných technológií môžeme pripísať dôrazu na zlepšenie kvality služieb pre klientov, ktorú bankové inštitúcie už roky zanedbávajú. Produkty technologickej inovácie sú nielen že prevratné, no zároveň sa s nimi spája aj vysoká miera kvality a dôvera.

Jedným z problémov problémom je skutočnosť, že v mnohých latinskoamerických krajinách, ako napríklad v Mexiku, dochádza ku kybernetickým podvodom vo väčšej miere. Podľa spoločnosti Condusef, v Mexiku každú hodinu dochádza k 463 kybernetickým podvodom. Avšak spoločnostiam pôsobiacim v sektore finančných technológií sa podarilo prekonať mnoho prekážok tým, že sa naučili riadiť riziká a zvýšili bezpečnosť daných operácií, čím zvýšili spoľahlivosť vlastných služieb.

V Mexiku platí zákon o regulácii finančných technologických inštitúciách, ktorý sa vo všeobecnosti nazýva zákon o technológiách. Tento zákon ukladá tomuto typu spoločností povinnosť žiadať o povolenie na vykonávanie tejto činnosti od Národnej bankovej a bezpečnostnej komory. Hlavným zmyslom tohto povolenia je zabezpečiť klientom dostatočnú kontrolu a ochranu osobných údajov.

Rast využívania fintech služieb počas pandémie

Jedinečné okolnosti spojené s pandémiou nového koronavírusu prinútili čoraz viac Američanov, ale vo všeobecnosti aj ľudí v iných častiach svete, začať využívať služby finančných technológií.

Spoločnosti podnikajúce v sektore finančných technológií však stále zažívajú neistotu, nakoľko nevedia, či regulačné orgány navrhnú spoľahlivý právny rámec na podporu tohto sektora.

Spoločnosť Plaid, ktorá ponúka technickú podporu pre aplikácie súvisiace s finančnými technológiami, si počas leta nechala v agentúre Harris Poll vypracovať prieskum.

Výsledky prieskumu, ktoré boli zverejnené 15. septembra, ukazujú, že veľká časť Američanov sa pri správe vlastných finančných prostriedkov začala viac ako kedykoľvek predtým spoliehať na finančné technológie. 73 percent opýtaných súhlasilo s tým, že spravovanie vlastných peňazí využitím finančných technológií je “novým štandardom”.

Natalie Giannangeli, ktorá je hovorkyňou spoločnosti Plaid, uviedla: “Čo nás naozaj prekvapilo, bola skutočnosť, že mnohí ľudia považujú túto zmenu za nezvratnú. Finančné technológie začali primárne používať kvôli vypuknutiu pandémie COVID-19, no ani po jej odznení sa nechystajú finančné technológie prestať využívať. Tradičné finančné firmy, preto musia prísť na spôsob, ako udržať krok. Ako spoločnosť vidíme, že množstvo tradičných finančných inštitúcií sa snaží zväčšiť ponuku digitálnych služieb, ktoré svojim klientom môžu ponúknuť.”

Spoločnosť Harris Poll sa v júli tohto roka pýtala 2 000 náhodne vybraných Američanov, či využívajú finančné technológie. Vo všeobecnosti ide o uskutočnenie akejkoľvek digitálnej finančnej transakcie. Môže ísť napríklad o vloženie šeku do mobilnej aplikácie, alebo posielanie peňazí cez platformy ako je PayPal alebo Venmo.

59% opýtaných uviedlo, že sa od vypuknutia pandémie začalo pri správe svojich peňazí spoliehať na finančné technológie v oveľa väčšej miere. 48% opýtaných predtým finančné technológie nevyužívalo, avšak vypuknutie pandémie nového koronavírusu ich prinútilo zmeniť svoje zvyky.

Odborníci na sektor finančných technológií sa zhodujú na tom, že regulačné orgány musia vybudovať pevný rámec na podporu rastu tohto sektoru a zároveň aj na zabezpečenie ochrany súkromia a bezpečnosti osobných údajov klientov.

Viacerí uviedli, že trh potrebuje jasné pravidlá a váhanie regulačných orgánov ohľadom vydania pokynov súvisiacich so sektorom finančných technológií môže brániť rastu. Pandémia koronavírusu už spôsobila, že nové pravidlá sa prijímajú rýchlejšie ako inokedy. Napríklad, v Číne bolo prijatých viacero nových zákonov týkajúcich sa finančných technológií. V Južnej Kórei bol zasa zavedený nový zákon týkajúci sa kryptomien.

Karanténne opatrenia prijaté po celom svete viedli k zvýšeniu využívania služieb poskytovaných na diaľku.

Ľudia oveľa viacej nakupujú online, využívajú streamovacie služby a mobilné platby. Je veľmi pravdepodobné, že tí, ktorí si zvykli na výhody digitálneho sveta, budú z týchto výhod ťažiť aj po tom, čo sa situácia na celom svete vráti do relatívneho normálu.

Skvelým príkladom nárastu využívania finančných technológií počas pandémie je využívanie bezhotovostných platieb. Krajiny ako Spojené kráľovstvo, Írsko, Poľsko, Nórsko, Egypt a iné museli zvýšiť limity bezkontaktných platieb. V niektorých krajinách bol tento limit zdvojnásobený.

Aj tradičné bankové inštitúcie sa čoraz viac zameriavajú na sektor finančných technológií. Tradičné banky od minulého roka čelia poklesu finančnej výkonnosti.

Agentúra Bloomberg Intelligence uviedla, že priemerný pomer nákladov a výnosov najlepších európskych bánk v roku 2019 dosiahol 67 percent, čo je najviac od roku 2008. Návratnosť kapitálu za posledné tri roky klesla na najnižšiu úroveň, a to na -8,7 percenta.

Nižšie príjmy obyvateľstva, narastajúca nezamestnanosť a finančná neistota znižujú počet a veľkosť bankových vkladov a veľkých úverov. Zmeny v operačnom modely a digitálna transformácia poskytujú bankám prostriedky, ako tieto ťažkosti prekonať. Kľudne môže dôjsť k tomu, že banky začnú poskytovať menšie pôžičky a hodnotiť svojich klientov menej formálne.

Toto všetko predstavuje pre sektor finančných technológií veľkú príležitosť, ako získať nových klientov a kapitál.

Viaceré banky dokonca môžu pristúpiť k akvizícií spoločností podnikajúcich v sektore finančných technológií. Všetky tieto fakty jednoznačne predstavujú veľkú výhodu aj pre investorov, ktorý sa svojimi investíciámi zamerajú práve pe túto oblasť.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.