Finančný majetok Slovákov patrí k najnižším v EÚ

HABERL
24. júna 2019

Štatistiky z EÚ zamerané na ekonomické témy k nám v prvom tohtoročnom polroku nie sú veľmi zhovievavé. V máji bola zverejnená ďalšia, ktorá nás v rebríčkoch zaraďuje na spodné pozície. Tentoraz sa jedná o minuloročné hodnoty celkového finančného majetku Slovákov. V objeme finančného majetku sme v rámci EÚ nikdy nepatrili k lídrom. Posledné zverejnené štatistiky nás ale opakovane zaraďujú do skupiny najnemajetnejších. […]

finančný majetok Slovákov

Štatistiky z EÚ zamerané na ekonomické témy k nám v prvom tohtoročnom polroku nie sú veľmi zhovievavé. V máji bola zverejnená ďalšia, ktorá nás v rebríčkoch zaraďuje na spodné pozície. Tentoraz sa jedná o minuloročné hodnoty celkového finančného majetku Slovákov.

V objeme finančného majetku sme v rámci EÚ nikdy nepatrili k lídrom. Posledné zverejnené štatistiky nás ale opakovane zaraďujú do skupiny najnemajetnejších. Inak tomu nie je ani pri štatistikách hodnotiacich záverečný kvartál minulého roka. Ani v tých sme nijako nezažiarili a museli sa uspokojiť s pozíciou v poslednej štvorke.  

Finančný majetok dosiahol len niečo nad 13 000 €

S priemerným finančným majetkom 13 400 € na 1 Slováka sme ani lepšiu ako 4. pozíciu od konca získať nemohli. S medzikvartálnym rastom len o 100 € sme ju obhájili veľmi tesne. Aj kvôli nízkemu rastu v tomto ukazovateli sa nám nedarí dobiehať európsky priemer. Priemerný finančný majetok Európanov totiž v druhej polovici predošlého roka dosahoval až 69 200 €.

Finančný majetok v krajinách strednej a východnej Európy (4. kvartál 2018):

 Estónsko  24 200 €
Česko 23 100 €
Slovinsko 21 800 €
Maďarsko 17 100 €
Lotyšsko 16 700 €
Litva 15 000 €
Chorvátsko 14 900 € 
Slovensko 13 400 €
Poľsko 12 600 €
 Bulharsko  10 300 €
 Rumunsko    6 800 €
 Priemer EÚ  69 200 €

Zdroj: www.ecb.europa.eu

V tempe nárastu finančného majetku sme v top 7

Výška nášho finančného majetku je síce jedna z najnižších, no úrovňou rastu sme vo vedúcej sedmičke. S vyše 10 % rastom za posledné 2 roky sme zároveň jednou z 11 členských krajín, kde osobné finančné aktíva stúpali dvojciferným tempom. Pri porovnávaní štátov V4 sme ale stále najslabší. Celá V4 zas zaostáva za pobaltskými štátmi. Práve finančný majetok tamojších obyvateľov rástol najrýchlejšie.

Rast osobných finančných aktív v EÚ (2016-2018):

Estónsko 28,9 %
Lotyšsko 22,8 %
Litva 22,1 %
Česko 16,7 %
Maďarsko 14,3 %
Poľsko    12 %
Slovensko 10,7 %
Priemer EÚ   2,6 %

Zdroj: www.ecb.europa.eu

Situáciu zhoršuje zadlženosť a slabá miera úspor

Objem finančného majetku a výška osobných finančných aktív by mohla byť o niečo vyššia. Ich rýchlejšiemu rastu však bráni extrémne stúpajúca zadlženosť. Tá v posledných mesiacoch dosahuje rekordné hodnoty, čo zároveň oslabuje schopnosť šetriť. Slováci totiž vynakladajú nemalé peniaze na splátky úverov. Tie im potom chýbajú v úsporách. 

Objem úverov prvýkrát prekonal bankové vklady

Optimistické vyhliadky na ďalšie zrýchľovanie rastu finančného majetku pribrzdila práve rastúca zadlženosť. Tá si v októbri minulého roka vypýtala vysokú daň. Výška bankových vkladov Slovákov bola po prvýkrát v histórii nižšia ako objem splácaných úverov. Horšie na tom boli už len Estónci. Ich finančný majetok na 1 obyvateľa je ale vyšší o takmer 11 000 €, takže finančná situácia reálne potrápi viac nás. 

Dobrá ekonomická kondícia, stúpajúca priemerná mzda, najnižšia miera nezamestnanosti. Ani plusové čísla v týchto ukazovateľoch nám zatiaľ stále nepomáhajú dostať sa aspoň na úroveň okolitých štátov. Finančný majetok Slovákov tak ostáva jeden z najnižších a do konca roka by sa na tom nič meniť nemalo.

Zdroje: www.ecb.europa.eu, www.nbs.sk

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.