S rastom celosvetového HDP stúpa aj svetový dlh – najväčší podiel si ukrojili USA

HABERL
21. januára 2019

Rast ekonomiky na úkor zadlžovania. Aj takto by sme mohli označiť rekordne stúpajúci podiel celosvetového HDP. S jeho nárastom je totiž priamo späté zvyšovanie globálneho dlhu. Ten už pár rokov dosahuje alarmujúce čísla, o ktoré sa starajú najmä veľmoci na čele s USA. Extrémne rýchlo rastúca výška svetového dlhu pôsobí alarmujúco už niekoľko rokov. Napriek rizikám z nej vyplývajúcim […]

Dolar

Rast ekonomiky na úkor zadlžovania. Aj takto by sme mohli označiť rekordne stúpajúci podiel celosvetového HDP. S jeho nárastom je totiž priamo späté zvyšovanie globálneho dlhu. Ten už pár rokov dosahuje alarmujúce čísla, o ktoré sa starajú najmä veľmoci na čele s USA.

Extrémne rýchlo rastúca výška svetového dlhu pôsobí alarmujúco už niekoľko rokov. Napriek rizikám z nej vyplývajúcim sa ľady nepohli a krajiny zvyšujú mieru dlhu naďalej. Vo väčšine prípadov sa pod to podpisujú najvyspelejšie ekonomiky. Práve tie si za účelom rozvoja a rastu HDP požičiavajú priam astronomické sumy.

Rast HDP zrýchľuje každé desaťročie

Nadpriemerný rast celosvetového HDP je dlhodobý problém. S výnimkou vybraných rokov dosahuje rekordné čísla takmer nepretržite od polovice minulého storočia. Najvyšší rast ale začal zaznamenávať od prelomu storočí. Práve vtedy sa začalo dariť ekonomike na východe Ázie aj európskym krajinám bývalého východného bloku. To následne podporilo rekordný rast HDP aj na celosvetovej úrovni.

Vyššie svetové HDP = vyšší svetový dlh

Ekonomický rast, kvalitnejšia produkcia, vyššie HDP. To všetko pomáha krajinám dosahovať vyššiu životnú úroveň. Odvrátenou stránkou tohto procesu je zvyšovanie verejného dlhu. Ten stúpa kvôli snahe krajín investovať do svojho rozvoja, no nie všetky z nich dokážu vyvažovať jeho rast silnou hospodárskou produkciou.

Porovnanie rastu HDP vo vybraných rokoch (podľa údajov Svetovej banky):

1960 – 1,37 bil. USD

2000 – 33,57 bil. USD

2008 – 63,43 bil. USD

2014 – 79,13 bil. USD

2017 – 80,68 bil. USD

Najväčší podiel svetového dlhu drží USA

Najvyšší podiel HDP v prepočte na hlavu má už tradične USA. Tento ukazovateľ jej zároveň zabezpečil opakované prvenstvo v rebríčku krajín s najvyšším podielom celosvetového dlhu. Vedúcu pozíciu si aktuálne drží s viac ako 31 % podielom. V pomere dlhu k HDP, čo je pre určovanie najzadlženejších štátov ešte smerodajnejším faktorom, šlo o takmer 110 % pomer.

Ďalšie krajiny s vysokým podielom svetového dlhu:

Miera globálneho dlhu bije na poplach. Svet je zadlžený omnoho viac ako v prípade poslednej krízy z roku 2008. Podľa viacerých prognóz je spomalenie zadlžovania naďalej v nedohľadne. Analytici si tak opakovane kladú otázku, dokedy globálna ekonomika takýto extrémny nárast celosvetového dlhu vydrží.

Poznámka na záver: Čísla v článku vyplývajú z údajov Svetovej banky za rok 2017. Údaje za rok 2018 zatiaľ zverejnené neboli. V porovnaní s inými zdrojmi, napr. s MMF, sa môžu líšiť.

Zdroje: www.worldbank.org, www.visualcapitalist.com, www.independent.co.uk

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.