Tretina obyvateľov EÚ nie je schopná čeliť nečakaným finančným výdavkom

HABERL
17. mája 2020

Krízové situácie dokážu najlepšie preveriť našu finančnú pripravenosť. Práve súčasná pandémia môže byť pre rozpočty mnohých jednou z najväčších skúšok. Až pre tretinu Európanov by však mohlo byť problémom zvládnuť nepredvídateľné výdavky aj bez jej vypuknutia. O neschopnosti čeliť nečakaným finančným výdavkom u tretiny obyvateľov EÚ informoval Eurostat. Ten zverejnil najnovšiu štatistiku mapujúcu pripravenosť Európanov na výdavky ako […]

Tretina obyvateľov EÚ nie je schopná čeliť nečakaným finančným výdavkom

Krízové situácie dokážu najlepšie preveriť našu finančnú pripravenosť. Práve súčasná pandémia môže byť pre rozpočty mnohých jednou z najväčších skúšok. Až pre tretinu Európanov by však mohlo byť problémom zvládnuť nepredvídateľné výdavky aj bez jej vypuknutia.

O neschopnosti čeliť nečakaným finančným výdavkom u tretiny obyvateľov EÚ informoval Eurostat. Ten zverejnil najnovšiu štatistiku mapujúcu pripravenosť Európanov na výdavky ako napríklad operácie, pohreby, oprava auta a pod. Štúdia síce vychádza z čísel za rok 2019, no aj tie napovedia o súčasnej ekonomickej kondícii európskych domácností dosť.

Ohrozených je 32 % obyvateľov EÚ

Za rok 2019 sa k tejto ohrozenej skupine hlásil zhruba každý tretí obyvateľ EÚ. Podľa čísel Eurostatu dosiahol podiel ľudí neschopných čeliť týmto nečakaným výdavkom presne 32 %. Zverejnené údaje tak znamenajú relatívne dobré výsledky. Až dve tretiny Európanov sú totiž pripravené a schopné prežiť napriek finančným turbulenciám.

Ohrozených je opäť o niečo menej

Najnovší výsledok je považovaný za dobrý aj kvôli potvrdeniu klesajúceho trendu. S tým súvisí ďalší pokles podielu Európanov nepripravených na nečakané výdavky. V porovnaní s doterajším rekordom spred niekoľkých rokov sa znížil o 8 %. Doteraz namerané maximum sa v roku 2012 vyšplhalo až na 40 %.

Koronavírus môže podiel zvýšiť

Klesajúcemu trendu by mohlo už čoskoro odzvoniť. 32 % podiel ohrozených sa môže dvihnúť práve kvôli koronavírusu. Analytici síce neočakávajú prekonanie doterajšieho maxima spred 8 rokov, no očakávaný výsledok sa k nemu môže priblížiť. Následne ale môže znovu poklesnúť. Niektoré domácnosti sa totiž v rámci priebehu pandémie začnú na nepredvídateľné výdavky pripravovať oveľa zodpovednejšie, čo povedie práve k zníženiu uvedeného podielu.

Najmenej pripravení sú Chorváti

Najmenej zo všetkých národov EÚ si s dobrou finančnou kondíciou lámu hlavu v Chorvátsku. Podľa Eurostatu sa jedná o krajinu, kde je na nečakané výdavky pripravený len zhruba každý druhý Chorvát. Za rok 2019 spadalo do skupiny ohrozených až 52 % Chorvátov, vďaka čomu sa krajina stala aktuálne jedným z 2 štátov prekračujúcich hranicu 50 %.

5 štátov EÚ s najvyšším podielom:

1. Chorvátsko

52 %

2. Lotyšsko

50 %

3. Grécko

48 %

4. Cyprus

48 %

5. Litva

47 %

Zdroj: ec.europa.eu

Najlepšie sú na tom ľudia z Malty

Malý južanský štátik stojí presne na opačnom konci, aspoň čo sa týka podielu ľudí schopných zvládať aj tie najneočakávanejšie výdavky. Najmenej pripravené Chorvátsko za ním zaostáva o celých 37 %. Podiel na Malte totiž dosahuje iba 15 %, čo je až o 5 % menej ako v ďalších krajinách s najlepšie pripravenými obyvateľmi.

5 štátov EÚ s najnižším podielom:

1. Malta

15 %

2. Švédsko

20 %

3. Rakúsko

20 %

4. Luxembursko

20 %

5. Česko

22 %

Zdroj: ec.europa.eu

V čase pandémie sú štatistiky poukazujúce na finančnú kondíciu ľudí dosť veľkou pomôckou. Tá, ktorá sleduje pripravenosť obyvateľov na nečakané výdavky, môže celkom dobre poslúžiť aj vládam pri príprave efektívnych sociálnych balíčkov. Vďaka nim majú ohrození obyvatelia šancu zlepšiť svoju situáciu a tým prispieť k zníženiu stále dosť vysokého podielu Európanov so slabou alebo žiadnou schopnosťou zvládnuť všetky nečakané výdavky.

Zdroje: ec.europa.eu

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.