Vývoj fondov za posledný rok počas korona krízy

HABERL
9. októbra 2020

Mnoho ľudí by očakávalo že počas korona krízy, ekonomickej krízy a vysokej nezamestnanosti, budú investície do fondov generovať výrazné straty.

Fond 2019

Pozrime sa spolu na reálny vývoj vo fondoch podľa jednotlivých kategórií.

V kategórii dlhopisových fondov v našej ponuke kraľoval Fidelity fond – US Dollar Bond.

Tento Fond investuje do štátnych a korporátnych dlhopisov investičného stupňa denominovaných v amerických dolároch. Rozloženie rizika je zabezpečené alokáciou aktív, sektorovou alokáciou a výberom bonitného emitenta cenného papiera.

Investície do podnikových dlhopisov sú podmienené výsledkami auditu. Správcovská spoločnosť sa môže rozhodnúť pre investovanie do neindexových dlhopisov za účelom zvýšenia zisku fondu. Investičné rozhodnutia vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika a kvantitatívnych modelov. Za posledných 12 mesiacov vytvoril zisk 10,11%.

Medzi komoditnými fondami kraľoval fond od spoločnosti Franklin Templeton,  konkrétne Franklin Gold and Precious Metals.

Fond zhodnocuje kapitál investovaním svojich aktív do akcií prípadne iných cenných papierov spoločností, ktoré sa zaoberajú ťažbou, spracovaním a predajom zlata, striebra, paládia, platiny a iných vzácnych kovov. Počas krízy zhodnotil svojim investorom vklady o 37,79%.

V kategórii klasických akciových fondov sa všeobecne veľmi dobre darilo hlavne technologickým spoločnosť. Najlepší výber do portfólia svojho technologického fondu urobil manažér Franklin Technology Fund.

Fond investuje do akcií najrôznejších technologických spoločností pôsobiacich na celom svete. Ťaží predovšetkým z technologického rozvoja a dynamiky celého sektora. Investori, ktorí využili tento fond, zhodnotili svoje investície za posledný rok o 58,21%.

Medzi zmiešanými fondami sa v našej ponuke výborne darilo fondu Amundi Funds Multi-Strategy Growth. 

Fond investuje do rôznych cenných papierov z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Fond môže nakupovať štátne aj podnikové dlhopisy, konvertibilné dlhopisy, akcie, aj cenné papiere peňažného trhu. Fond môže nakupovať do svojho portfólia aj deriváty do výšky 20% svojich aktív. Proces výberu jednotlivých cenných papierov sa priebežne vyhodnocuje, oceňuje riziká a vyhodnocuje výkonnosť cenných papierov v súvislosti s ich rizikovým zaradením. Výkonnosť tohto úspešného zmiešaného fondu bola za posledný rok 7,41%.

Z uvedených faktov môžeme vidieť, že kríza vždy neznamená to, že investície prestávajú zarábať. Čiastkové informácie v tak zložitom odvetví ako je ekonómia môžu viesť k nesprávnym rozhodnutiam. Preto odporúčame poradiť sa o investovaní s našimi odborníkmi.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.