Aké výhody ponúkajú investičné certifikáty?

HABERL
28. septembra 2020

Nízke vstupné náklady, široká dostupnosť, možnosť kombinácie viacerých aktív. To sú len niektoré z plusov, ktoré ponúkajú investičné certifikáty. Aj vďaka nim sa obľúbený investičný produkt stáva neodmysliteľnou súčasťou portfólia úspešného investora.

certificate

Investičné certifikáty patria medzi najmladšie finančné inštrumenty na našom trhu. Ako prvé ich začali emitovať vybrané banky. V súčasnosti sa dajú v spolupráci s brokermi a správcami investičného portfólia nakupovať aj na burze. V oboch prípadoch ponúkajú radu výhod, ktoré umožnia úspešne investovať všetkým typom investorov.

Čo je investičný certifikát a ako funguje?

  • investičný certifikát je emitovaný vo forme cenného papiera
  • investor ho kúpi od emitenta za účelom následného predaja
  • jedná sa o dlžný úpis bez práva investora na zisk z dividend
  • výnosy prináša zisk z rastúcej hodnoty podkladového aktíva

Široký výber podkladových aktív

Práve naviazanosť investičných certifikátov na podkladové aktívum patrí k najväčším plusom tohto produktu. Investorom to umožňuje vybrať si z viacerých druhov certifikátov. Najviac sa investuje do tých, ktorých hodnota je viazaná na akciové indexy, verejne obchodované akcie, komodity a menové kurzy. Kupujúci sa však nemusí orientovať iba na jedno z aktív. Nakúpiť môže viacero certifikátov naraz, pričom každý môže byť viazaný na iné aktívum.

Hlavné typy investičných certifikátov:

Indexový certifikát – Nemá pákový efekt. Pomer medzi cenou certifikátu a cenou aktíva je vždy 1:1. Pokiaľ aktívum vzrastie o 10 %, o 10 % vzrastie aj hodnota certifikátu.

Komoditný certifikát – Aj komoditné certifikáty sú bez pákového efektu, čiže pomer vývoja hodnoty aktíva s hodnotou certifikátu je takisto 1:1. Najčastejšie sú viazané na ropu a vzácne kovy.

Turbo certifikát – Tento typ certifikátu môže byť viazaný na rôzne druhy aktív, najčastejšie na akciové indexy a komodity. Na rozdiel od predošlých využíva pákový efekt.

Bonusový certifikát – Ide o certifikát, pri ktorého predaji môže investor získať bonus. Ten je ale podmienený predajom certifikátu až presne v deň dohodnutej splatnosti a udržaním si ceny podkladového aktíva na určitej úrovni.

Diskontný certifikát – Pri nákupe certifikátov sa dá vsadiť aj na pokles hodnoty aktíva. To umožňuje práve diskontný typ, ktorý sa odporúča nakupovať v čase nárastu daného aktíva.

Garantovaný certifikát – Posledný z uvedených typov je najmenej rizikový. Investor má totiž takmer 100 % garanciu vrátenia vkladu v prípade poklesu aktíva. S tým sa však spája nízky výnos. Ten vo väčšine prípadov dosahuje len do 10 % ročne.

Investícia od niekoľkých desiatok eur

S nákupom viacerých certifikátov naraz nebude mať problém ani investor s nižším kapitálom. Emitenti totiž vydávajú certifikáty už od niekoľkých eur. Investovať do tohto produktu sa tak dá aj s rozpočtom vo výške pár desiatok až stoviek eur. Nižšie vstupné náklady ale znamenajú nižšie výnosy. Pre dosiahnutie čo najvyšších ziskov sa odporúča nákup certifikátov s vyššou cenou, resp. s výnosnejším podkladovým aktívom.

Ďalšie plusy investičných certifikátov:

Nízke straty – Pri vybraných typoch certifikátov má investor garantovaný návrat takmer celého vkladu.

Vysoká likvidita – Emitent je povinný zlikvidovať certifikát najneskôr v deň ukončenia jeho platnosti.

Bez vysokých poplatkov – Na investora pri kúpe nečakajú žiadne vysoké vstupné poplatky za nákup certifikátu ani za jeho následný predaj.

Bezpečne a transparentne – Nákup certifikátu v podobe 1 cenného papiera sa zaobíde bez zbytočnej administratívy. Navyše, emitenti sú povinní plniť zákonom stanovené pravidlá, čo zvyšuje bezpečnosť tejto formy investovania.

V prípade záujmu o nákup investičných certifikátov vám ponúkame kompletné poradenstvo a odbornú pomoc. Naši experti vám pomôžu s vytvorením správnej investičnej stratégie ušitej na mieru vašim individuálnym požiadavkám. K dispozícii sme vám on-line alebo po dohode aj osobne.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.