Ako Medzinárodná futbalová federácia FIFA zarába svoje peniaze?

HABERL
2. augusta 2018

Futbal sa v priebehu rokov stal najpopulárnejším športom na svete. Hrá sa vo viac než 200 krajinách po celej planéte a žiadnemu inému športu sa nedarí udržiavať si takú pozoruhodnú základňu fanúšikov. V začiatkoch 20. storočia sa začalo uskutočňovať omnoho viac medzinárodných súťaží a spolu s nimi sa objavila potreba dohliadať, organizovať a podporovať celkové […]

Futbal sa v priebehu rokov stal najpopulárnejším športom na svete. Hrá sa vo viac než 200 krajinách po celej planéte a žiadnemu inému športu sa nedarí udržiavať si takú pozoruhodnú základňu fanúšikov. V začiatkoch 20. storočia sa začalo uskutočňovať omnoho viac medzinárodných súťaží a spolu s nimi sa objavila potreba dohliadať, organizovať a podporovať celkové dianie vo svete futbalu. V dôsledku toho bola v roku 1904 založená organizácia FIFA („Fédération Internationale de Football Association“, teda Medzinárodná futbalová federácia).

FIFA tvrdí, že jej poslaním je rozvíjať a zlepšovať futbal všade a pre všetkých. Je neziskovou organizáciou, ktorá investuje väčšinu svojich príjmov naspäť do vývoja hry. Jej zárobky pochádzajú z organizovania a marketingu významných medzinárodných súťaží, z ktorých najpopulárnejšími sú Majstrovstvá sveta konajúce sa každé štyri roky. Ostatné súťaže ako kontinentálne majstrovstvá a konfederačný pohár FIFA sú tiež veľmi populárnymi udalosťami. Jedná sa o jednoduchý a efektívny podnikateľský plán, ktorý pomohol organizácii FIFA stať sa úspešným korporátnym lídrom.

Ekonomika majstrovstiev sveta

Majstrovstvá sveta v roku 2018 sa konali v Rusku a s ohľadom na čísla a štatistiky sa jednalo o skutočne obrovskú udalosť. FIFA je samozrejme jedinou inštitúciou poverenou organizáciou tohto podujatia a tým pádom má prístup k všetkým výnosom prameniacim z každých Majstrovstiev. Každá zúčastnená strana je však spokojná s tým, že z miliardových zárobkov dostane aspoň malý podiel. O hostiteľskej krajine Majstrovstiev sveta vo futbale rozhoduje výberové konanie, v rámci ktorého sa obvykle vytvára silné konkurenčné prostredie. 23. ročník tohto podujatia bude v priebehu roka 2026 organizovaný v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku.

Organizovanie takejto obrovskej a populárnej udalosti si vyžaduje zásadný objem investícií a to najmä pri budovaní a zdokonaľovaní infraštruktúry na svetovej úrovni. Krajina, ktorá vyhrá výberové konanie, preto okamžite vo veľkej miere láka pozornosť investorov, čo môže pomôcť posilniť jej ekonomiku. O poctu hostiť Majstrovstvá sveta sa samozrejme uchádza mimoriadne veľký počet krajín, vďaka čomu FIFA získava veľkú vyjednávaciu silu a má možnosť určovať si väčšinu podmienok realizácie celého projektu.

FIFA však v žiadnom prípade neinvestuje priamo do infraštruktúry vytvorenej pre majstrovstvá – toto má na starosti výhradne organizátorská krajina. Futbalová federácia však napriek tomu výrazne profituje z predaja televíznych práv, marketingových práv a licenčných práv, ako aj z predaja vstupeniek. Náklady samotnej organizácie FIFA sú pritom iba minimálne. Tá totiž namiesto platí iba bezprostredná výdavky miestneho organizačného výboru, ktorý má následne na zodpovednosti organizáciu a vedenie samotných majstrovstiev. Taktiež vypláca výhry zúčastneným krajinám, hradí cestovné náklady a ubytovanie zúčastnených športovcov a finančne podporuje organizačný personál a rozhodcov. Okrem toho navyše sprístupňuje hostiteľskej krajine finančný fond, ktorý môže konkrétny štát využiť na budúci rozvoj futbalu na svojom území.

Hlavné náklady futbalovej federácie okrem financií potrebných na organizáciu udalostí zahŕňajú aj výdavky na vývoj a výstavbu nových projektov, personálne výdavky a program finančnej podpory.

FIFA v číslach

FIFA prijala takzvané Medzinárodné štandardy finančného vykazovania („International Financial Reporting Standards; IFRS“), prostredníctvom ktorých si udržiava pozitívnu reputáciu a transparentnosť svojho podnikania. Patričné údaje tak vykazuje práve v období konania svojej hlavnej udalosti, ktorou sú Majstrovstvá sveta. Príjmy federácie FIFA dosiahli v roku 2017 hodnotu 734 miliónov dolárov, pričom v období rokov 2015 až 2018 dosiahli súhrnný objem vo výške 5,65 miliardy dolárov. FIFA vykazuje svoje príjmy v rámci štvorročného cyklu zakončeného Majstrovstvami sveta a práve preto sa väčšina zverejnených údajov týka obdobia medzi rokmi 2015 a 2018.

Väčšina príjmov federácie (až 99%) pochádza z uzatvárania zmlúv s jednotlivými účastníkmi, pričom za zvyšný objem jej príjmov zodpovedajú licenčné zmluvy a investičné výnosy. Čo sa týka príjmov súvisiacich s podujatiami, ktoré federácia vykázala počas obdobia medzi dvoma svetovými pohármi, až 3 miliardy dolárov pochádzali z predaja televíznych práv počas cyklu 2015-2018.

O televízne práva na vysielanie priameho prenosu z Majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2022 zápasili predovšetkým dve mediálne spoločnosti – Twenty-First Century Fox a ESPN, ktorá v súčasnosti spadá pod spoločnosť Disney. Výhercom sa stala spoločnosť FOX, ktorá pri licitovaní o tieto práva ponúkla vyššiu sumu a v konečnom dôsledku zaplatila futbalovej federácii pozoruhodných 400 miliónov dolárov. Spoločnosti ako Facebook, Twitter a Snap aktuálne ponúkajú spoločnosti FOX milióny dolárov iba za to, aby na svojich platformách mohli zverejňovať zábery a úryvky zo šampionátu.

Ďalším najväčším zdrojom príjmov federácie je predaj marketingových práv. V cykle zakončenom poslednými Majstrovstvami takto FIFA zarobila 1,45 miliardy dolárov. FIFA tiež zarába na licenčných právach (v poslednom cykle to bolo 363 miliónov dolárov), právach spojených s cateringom a ubytovaním (575 miliónov dolárov), ako aj na predaji práv v rámci ďalších služieb (268 miliónov dolárov). Treba tiež poznamenať, že 100% príjmov z predaja cestovných lístkov smeruje do vlastníctva priamej dcérskej spoločnosti FIFA.

Počas Majstrovstiev sveta v roku 2014 dosiahli tržby za predaj vstupeniek až 527 miliónov dolárov. Aj napriek tomu, že tržby posledných Majstrovstiev ešte neboli zverejnené, na konci druhej fázy predaja lístkov na Majstrovstvá sveta v roku 2018 bolo predaných celkovo viac než 4,9 milióna vstupeniek. FIFA má okrem toho zdravú a dlhodobo udržateľnú súvahu, keďže 65% jej celkových aktív sa nachádza v hotovostnej podobe, prípadne v ďalších peňažných ekvivalentoch.

Výdavky Medzinárodnej futbalovej federácie v období rokov 2015 až 2018 dosiahli hodnotu 5,56 miliardy dolárov a dajú sa rozdeliť do nasledujúcich kategórií. Výdavky súvisiace s organizáciou podujatí predstavovali 2,747 miliardy dolárov (49,4%), výdaje spojené s rozvojovými a vzdelávacími projektmi dosahovali výšku 1,650 miliardy dolárov (29,7%), pričom správa a administratíva samotnej futbalovej inštitúcie stála federáciu 891 miliónov dolárov (16%).

Ďalšie významné výdavky federácie v rokoch 2015 až 2018 sa týkali rozvoja futbalu ako športu a zahŕňali právne poplatky, informačné technológie a výdavky na konštrukciu potrebných budov. Celkovo sa jednalo o 136 miliónov dolárov. FIFA nakoniec minula 132 miliónov dolárov na marketing a televízne vysielanie. Investície FIFA dosiahli v priebehu roka 2017 hodnotu 923 miliónov dolárov.

Podnikateľská stratégia

Po analýze vyššie uvedených čísel možno jednoducho vyvodiť záver, že organizovanie samotných Majstrovstiev sveta je pre futbalovú federáciu veľmi výnosným a bezrizikovým podnikaním. S ohľadom na pomerne malú finančnú podporu hráčov, personálu a infraštruktúry (ktorú zabezpečuje hosťujúca krajina) sa organizácii FIFA darí zaznamenávať celkové príjmy vo výške viac ako 5,6 miliardy dolárov.

FIFA navyše neustále zlepšuje svoju stratégiu, o čom svedčí aj nový sponzorský model. V súčasnosti totiž existujú tri rôzne sponzorské úrovne Majstrovstiev sveta, ktoré sa označujú ako Sponzori FIFA, Sponzori Majstrovstiev sveta a Národní sponzori. Sponzori FIFA pomáhajú rozvíjať samotnú značku FIFA a angažujú sa v spoločenskej zodpovednosti podnikov. Sponzori Majstrovstiev sveta majú právo propagovať svoju vlastnú značku a samotné Majstrovstvá sveta. Národní sponzori sídlia v hostiteľskej krajine a majú právo propagovať svoje vlastné značky v rámci mediálneho prostredia tejto hostiteľskej krajiny.

FIFA sa však v súčasnosti snaží tento model mierne upraviť, pričom prvé dve kategórie ponecháva nezmenené a skupinu „Národných sponzorov“ mení na regionálny model s účasťou až 20 spoločností z piatich svetových regiónov (Severná Amerika, Afrika, Ázia, Južná Amerika a Európa). FIFA pred Majstrovstvami sveta v rokoch 2018 a 2022 navyše zaviedla novú komerčnú štruktúru, ktorá umožňuje spoločnostiam kupovať si regionálne sponzorské balíky.

Zhrnutie

Hoci je FIFA dobre riadenou organizáciou, v minulosti sa objavili prípady, v ktorých bola obvinená z nespravodlivej realizácie a zanedbávania pravidiel v priebehu procesu podávania žiadostí o hosťovanie Majstrovstiev sveta. Prezident a ďalší vedúci predstavitelia federácie, ktorí boli označení za účastníkov tohto kontroverzného konania, boli zatknutí za obvinenie z korupcie. V priebehu celej 114-ročnej histórie tejto organizácie stálo na jej čele iba deväť ľudí, čo vyvoláva isté otázky týkajúce sa transparentnosti a povahy vedenia organizácie.

Napriek tomu sa nedá poprieť, že FIFA funguje v súlade s výnosnou a bezrizikovou podnikateľskou stratégiou, čo vyúsťuje do impozantných zárobkov. Medzinárodná futbalová federácia totiž nemusí investovať a ani čeliť rizikám spojeným s rozvojom infraštruktúry a napriek tomu zaznamenáva obrovský objem príjmov, predovšetkým z predaja televíznych a marketingových práv.

Zdroj: Yahoo, NYTimes

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.