Ako myslí slovenský investor ?

HABERL
20. marca 2015

Každá mentalita má svoje špecifické znaky, na základe ktorých sa pri určitých veciach odlišuje jej myslenie. Takéto odlišnosti dokážu v celkom slušnej miere ovplyvniť aj správanie investorov, ktorí podvedome podliehajú kolektívnej investorskej stratégií a v mnohých prípadoch sa rozhodujú podľa psychologických predpokladov súvisiacich s národnou alebo etnickou príslušnosťou. Pri pozorovaní konkrétneho investora a sledovaní jednotlivých prejavov jeho správania počas […]

Každá mentalita má svoje špecifické znaky, na základe ktorých sa pri určitých veciach odlišuje jej myslenie. Takéto odlišnosti dokážu v celkom slušnej miere ovplyvniť aj správanie investorov, ktorí podvedome podliehajú kolektívnej investorskej stratégií a v mnohých prípadoch sa rozhodujú podľa psychologických predpokladov súvisiacich s národnou alebo etnickou príslušnosťou.

Pri pozorovaní konkrétneho investora a sledovaní jednotlivých prejavov jeho správania počas obchodovania na burze vznikajú isté predpoklady, podľa ktorých môžeme daného obchodníka začleniť k istej skupine investorov. Výber investičnej stratégie, orientácia na finančný trh alebo druh správania investora spojený so psychológiou trhu sú hlavné prvky, vďaka ktorým sa dá rozoznať, ku komu patrí. Podobné to je aj so slovenskými investormi, ktorí v mnohých prípadoch premýšľajú podľa vzorcov správania patriacich k slovenskej obchodnej mentalite.

Sme typickými konzervatívnymi investormi

Najtypickejšou vlastnosťou slovenských investorov je jednoznačne konzervatívny prístup. Ten je pre nás príznačný vo viacerých sférach od žiadania o hypotéku po kúpu na leasing. To isté platí aj o našom správaní na finančných trhoch, kde sa takisto prejavujeme konzervatívne a dokonca patríme medzi tých najkonzervatívnejších obchodníkov v celej Európe.

Znaky konzervatívneho investorského myslenia :

        obchodník využíva osvedčené stratégie

        snaží sa investovať v známom prostredí

        obchoduje na istotu, aj keď s nízkym ziskom

        dôveru k novým trhom si získava pomaly

        vyhýba sa neistým investičným príležitostiam

Riskovaniu sa snažíme vyhýbať

Ďalšou typickou vlastnosťou slovenských obchodníkov je hľadanie bezpečných investícií, s čo najnižšou mierou rizika. Samozrejme, že aj tí najkonzervatívnejší investori občas radi poriadne zariskujú, no prevažne sa venujú bezpečným obchodom. Najvyššie výnosy majú vždy najriskantnejšie obchody, takže Slováci sa vo väčšine prípadov dostávajú k tým nižším ziskom. Spôsobené to je väčšími obavami o stratu financií, čo sa dá v súvislosti s tunajšou ekonomickou situáciou chápať.

Obľubujeme dlhopisy a bankové vklady

Súvislosť s malou ochotou riskovať má aj rozloženie aktív našich investorov, z ktorých viac ako 60% stojí na bankových vkladov. Síce si udržiavame investície v bezpečí a môžeme sa chváliť minimálnymi stratami, no rast výnosov patrí k tým najpomalším v Európe. Napríklad podľa správy od spoločnosti Allianz sme sa v roku 2013 a 2014 umiestnili až za prvou 30-kou krajín s najrýchlejšie rastúcimi výnosmi. Ani obľúbené dlhopisy nás príliš neposúvajú na vyššie priečky, takže pokým sa nezačneme vo väčšom orientovať na akcie, komodity alebo iné alternatívne typy investícií, stále budeme zarábať pomaly a v malých sumách.

Na investičných trhoch sa otvára šanca každému, takže vstúpiť do tohto priestoru môže ktorýkoľvek Slovák, ktorý bude disponovať požadovaným kapitálom a dostatočnou chuťou investovať. Potom už len treba vnímať, či sa ako investori vieme zosúladiť so slovenským obchodným myslením alebo nám vyhovuje niečo iné, čo nám pomôže kráčať vlastnou cestou finančnými trhmi. Z toho vyplýva že, typická mentalita našich investorov je len skupinový potenciál, ktorý sa nemusí prejavovať u každého a ako väčšinový sa dá vnímať len štatisticky.

Zdroje : investujeme.sk, etfs.cz, investia.cz , changemakers.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.