Ako správne diverzifikovať svoje investičné portfólio?

HABERL
14. septembra 2020

Podľa prieskumu spomedzi investorov, správna alokácia aktív je zodpovedná až za 88% vašich investičných úspechov. Ak teda máte diverzifikované portfólio, tak jedna časť cesty za úspešným investičným portfóliom by mohla byť zaručená. Preto sa v aktuálnom článku pozrieme na diverzikáciu investícií.

diverzifikácia portfólia

Alokáciu aktív v najväčšej miere ovplyvňuje vek investora. 100 (alebo 120) mínus váš vek vám dáva percento vášho portfólia, ktoré by ste mali venovať akciám. Problém s týmto a podobnými všeobecnými vzorcami je však ten, že nie sú vhodné pre všetkých investorov. Pravdou je, že neexistuje žiadne univerzálne pravidlo týkajúce sa alokácie aktív, pre 35-ročných a pre 50-ročných. Život každého investora je veľmi jedinečný na to, aby svoje finančné prostriedky investoval iba na základe svojho veku.

Oveľa dôležitejšia je doba za, ktorú chce investor dosiahnuť svoj investičný cieľ a ako veľmi je ochotný riskovať.

Ako vek ovplyvňuje alokáciu aktív?

Alokácia aktív a vek spolu v istej miere súvisia. Z hľadiska finančného plánovania sú naše životy procesom premeny ľudského kapitálu, t.j. našej schopnosti pracovať a generovať príjem, na finančný kapitál, ktorý sa prejavuje vo forme úspor. Na začiatku tohto procesu má väčšina ľudí veľa ľudského kapitálu, ale len veľmi málo finančného kapitálu.

Keď ste mladý, máte stabilný príjem, ktorý je veľmi podobný dlhopisom, ktoré pravidelne vyplácajú úroky alebo aktívam s fixným príjmom. Môžeme sa na vás pozrieť akoby ste boli dlhopisom. Keďže však nevlastníte skoro žiadne akcie, odborníci odporúčajú väčšinu úspor investovať do akcií.

Ako starneme, máme pred sebou stále menej a menej rokov, počas ktorých budete pracovať, a teda sa náš ľudský kapitál zmenšuje. V určitom okamihu v našom živote však už budete mať dostatok akcií a vtedy začnete nakupovať reálne dlhopisy, ktoré vám pomôžu pri budovaní diverzifikovaného portfólia, čo doplní váš ľudský kapitál.

Aj to je dôvod, prečo sa investorom odporúča s pribúdajúcim vekom menej investovať do akcií a skôr sa zamerať na dlhopisy. Nemali by ste však meniť alokáciu aktív vo svojom portfóliu iba kvôli tomu, že ste zrazu dosiahli 40 rokov.

Lepší spôsob ako alokovať vaše aktíva

Alokácia aktív vo vašom portfóliu, by mala závisieť od štyroch vecí: časového horizontu, vašej schopnosti riskovať, vašej ochote riskovať a výška vášho finančného cieľa.

Časový horizont určuje to, za akú dobu dosiahnete svoj investičný cieľ. Časový horizont je pri investovaní oveľa dôležitejší ako vek investora. Čím dlhší je časový horizont investora, tým väčšie investičné riziko si môže dovoliť prijať.

Alokácia aktív na základe veku je istá zjednodušená forma alokácie aktív, na základe časového horizontu. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že čím je investor mladší, tým viac času má na využitie trhu vo svoj prospech. Nakoľko akcie historicky dosahujú vyššie celkové výnosy ako dlhopisy “je vhodné, aby sa mladý investor spočiatku venoval viac akciám ako dlhopisom”.

Tento model však funguje iba v prípade, že chcete váš investičný cieľ dosiahnuť v ďalekej budúcnosti.

28 ročný investor, ktorý chce kúpiť svoj prvý dom do troch rokov, by nemal svoje úspory investovať do akcií. V tomto prípade sa mladý investor viac podobá investorom na dôchodku, ktorí už nemajú toľko času aby sa zotavil z prípadných strát. V tomto prípade je oveľa vhodnejšie, aby investor investoval do dlhopisov. Ak si však 28-ročný investor začal šetriť na dôchodok, do ktorého sa chystá najskôr o 30 rokov, môže si dovoliť riskovať oveľa viac, a preto by mal viac investovať do akcií.

Schopnosť a ochota riskovať nie je to isté. Aj napriek tomu, že si mladý investor s dlhým časovým horizontom a pravidelným príjmom môže dovoliť riskovať viac, nemusí toto riziko prijať.

Ak ho ovplyvní panika vždy, keď hodnota jeho portfólia klesne a pri každom poklese trhu chce svoje aktíva predávať, je zjavné, že nie je ochotný riskovať, aj keď by si to mohol dovoliť. Je veľmi dôležité vyhýbať sa situáciám, v ktorých investori podliehajú panike, pretože volatilita ich portfólia následne stúpa.

V konečnom dôsledku to môže viesť k tomu, že investor bude predávať svoje aktíva v čase, keď trh poklesne, no nebude profitovať z následného oživenia.

Je nevyhnutné, aby každý investor našiel takú alokáciu aktív, ktorá bude vhodná pre jeho časový horizont, no nebude presahovať jeho schopnosť ani ochotu riskovať. Investor, by nemal riskovať viac ako je potrebné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Ako správne alokovať aktíva?

Správna alokácia aktív v rámci vášho portfólia vôbec nemusí byť komplikovaný a matematicky náročný proces. Finanční poradcovia vám ochotne pomôžu s optimalizáciou alokácie aktív pomocou softvéru finančného plánovania a simulačných testov. Ak však máte prístup k finančného poradcovi, jednoznačne služby odborníka využite.

Ak nemáte kontakt na žiadne poradcu, môžete pri tvorení vášho diverzifikovaného portfólia využiť niekoľko všeobecných pravidiel. Najprv si stanovte dobu, počas ktorej chcete dosiahnuť svoj finančný cieľ. Ak je od vás váš cieľ vzdialený o viac ako päť rokov, môžete vo veľkom investovať do akcií.

Ak však zistíte, že ste neustále nervózny z toho, ako hodnota vašich investícií klesá a stúpa, znížte svoju expozíciu voči akciám. Pokračujte v tom až do obdobia, kedy dosiahnete takú úroveň rizika, ktorá vám dovolí kľudne spávať.

Pri zostavovaní portfólia niekedy platí, že menej je viac. Možno, že vám postačí investovať iba do troch rôznych fondov, ktoré budú obchodovať s americkými akciami, medzinárodnými akciami a dlhopismi. Táto stratégia sa kvôli svojej jednoduchosti často nazýva ako ”lenivé portfólio”.

Koncept tejto stratégie ja založený na tom, že ak niektorý z troch komponentov portfólia klesne, iný stúpne. Rovnako ako v prípade hociktorej inej stratégie aj táto ultra jednoduchá stratégia má svoje plusy a mínusy.

Budovanie investičného portfólia z troch fondov nemusí byť vhodné pre každého. Táto metóda je vhodná pre pasívnych investorov, ktorí chcú investovať a ďalej sa o svoje financie nestarať. Na druhej strane, investovanie iba do troch rôznych fondov vám nemusí vyhovovať, ak chcete zaujať o niečo aktívnejší prístup k správe svojho portfólia. V prípade portfólia tvoreného troma rôznymi fondmi, investor nemá možnosť aktívne rozhodovať o alokácii aktív.

Čas, ktorý investor strávi na trhu je oveľa dôležitejší ako pokus o správne načasovanie. Pri zvažovaní portfólia tvoreného tromi fondmi je dôležité si uvedomiť, koľko času máte. Táto metóda je všeobecne vhodná pre investorov s dlhodobým časovým horizontom. Niekomu kto sa blíži k odchodu do dôchodku, však tento spôsob investovanie môže pripadať veľmi riskantný.

Ideálne postavené portfólio zložené z troch rôznych fondov zdôrazňuje diverzifikáciu aktív. Indexové fondy môžu v porovnaní s podielovými fondmi investorom poskytnúť oveľa väčšiu diverzifikáciu s nižšími poplatkami.

Nedostatočná diverzifikácia môže zvýšiť riziko a zároveň znížiť návratnosť portfólia.

Pri výbere fondov, by ste mali najviac zváži výšku nákladov. Čím vyšší je koeficient nákladov, tým viac zo svojich výnosov stratíte v poplatkoch. Investori by nemali zakladať svoje rozhodnutia iba na nákladoch. Nezabudnite sa taktiež pozrieť na diverzifikáciu fondu a jeho historickú výkonnosť.

Okrem tohto všetkého, je zároveň dôležité zabezpečiť správnu diverzifikáciu portfólia. Cieľom by mala byť taká alokácia aktív, ktorá je v súlade s investorovou toleranciou rizika. Je potrebné, aby ste investovali do fondu, ktorý vám zabezpečí expozíciu voči celému americkému akciovému trhu, medzinárodnému akciovému trhu a voči dlhopisovému trhu.

Aj napriek tomu, že je vaše postavené iba z troch rôznych fondov, nemôžete prehliadnuť to, aké objemy finančných prostriedkov investujete do každého z fondov. Niektorí odborníci dokonca odporúčajú začať investovaním do dlhopisov. Akonáhle ste investovali do dlhopisov, začnite rozmýšľať nad akciami.

Jednou z najväčších a najbežnejších chýb, ktorej sa investori dopúšťajú je nepravidelná úprava alokácie aktív. Ak chcete do indexových fondov investovať v pomere 60/30/10, je potrebné, aby ste pravidelne vyvažovali svoje portfólio. Ak sa americkým akciovým indexovým fondom darí mimoriadne dobre, môžete im prideliť aj viac ako 30% zo svojho portfólia.

Ak nebudete pravidelne kontrolovať a upravovať svoje portfólio na základe aktuálnej situácie na trhu, môžete sa vystaviť vyššiemu riziku, než ste ochotný akceptovať.

V prípade záujmu o investičné portfólio, alebo jeho rozloženie vám ponúkame kompletné poradenstvo a odbornú pomoc. Naši experti vám pomôžu s vytvorením správnej investičnej stratégie ušitej na mieru vašim individuálnym požiadavkám. K dispozícii sme vám on-line alebo po dohode aj osobne.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.