Ako vybudovať silné investičné portfólio pre Váš dôchodok?

HABERL
5. júla 2022

Investičné portfólio je zoskupením vašich investícií. Ale ako k nemu pristupovať v čase pracovného života a ako na samotnom dôchodku?

Investičné portfólio si predstavte ako kôš, ktorý obsahuje všetky investície, ktoré máte na svojich rôznych účtoch. V ideálnom prípade vaše portfólio v čase rastie a poskytuje vám príjem, ktorý potrebujete na to, aby ste prežili roky na dôchodku v pohodlí.

Ako si vybudovať silné portfólio, z ktorého výnosov môže investor žiť na dôchodku?

Ak investujete na dôchodok, vaše investičné portfólio by malo spĺňať finančné potreby po zvyšok vášho života. Zváženie nasledujúcich oblastí by malo pomôcť tomu, aby sa tak stalo.

1) Rastové aktíva

Dôchodkové plány sú navrhnuté tak, aby rástli počas dlhých časových období. Rastové nástroje ako sú akcie a nehnuteľnosti, zvyčajne tvoria jadro najúspešnejších dôchodkových portfólií, aspoň čo sa týka fázy rastu portfólia.

Je naozaj dôležité, aby aspoň časť vašich dôchodkových úspor rástla rýchlejšie ako miera inflácie, čo je tempo rastu cien v čase. Vďaka tomu budete môcť časom zvýšiť svoju kúpnu silu.

Akcie v rámci všetkých tried aktív v priebehu času zaznamenali tie najvyššie výnosy. Od roku 1926 do roku 2018 akcie v priemere rástli každým rokom o 10,1 %. Dlhopisy dosahovali v priemere len polovicu tohto tempa a fondy peňažného trhu zaznamenali rast len o 3,5 %.

Podobné: Neprepadajte panike. Aké sú vhodné stratégie počas krízy?

2) Diverzifikácia portfólia

Diverzifikácia portfólia sa bude postupom času meniť. Keď máte 20 rokov budete potrebovať svoje portfólio diverzifikovať medzi rôzne typy akcií. S postupom času však budete chcieť presunúť časť svojich podielov do konzervatívnejších sektorov. Medzi ne patria podnikové dlhopisy, ponuky preferovaných akcií a iné nástroje, ktoré môžu generovať konkurencieschopné výnosy, no s nižším výnosom, ale aj za účasti nižšieho rizika.

Alternatívne investície ako sú drahé kovy, ropa a iné nekoleratívne aktíva, môžu znížiť celkovú volatilitu vášho portfólia. Môžu tiež prispieť k vytváraniu lepších výnosov v obdobiach, keď sú tradičné triedy aktív nečinné.

Ideálne dôchodkové portfólio nebude príliš závisieť od akcií spoločností. Veľký pokles ich hodnoty by mohol dramaticky zmeniť vaše dôchodkové plány, a to najmä v prípade, ak predstavujú veľké percento vašich dôchodkových úspor.

3) Tolerancia rizika

Akonáhle ste v dôchodkovom veku alebo blízko neho, vaša tolerancia sa voči riziku radikálne zmení a možno sa budete musieť menej sústrediť na rast a viac na zachovanie kapitálu a príjmu. Nástroje ako vkladové certifikáty, vládne dlhopisy, fixné a indexované anuity môžu byť vhodné, ak potrebujete záruku istiny alebo príjmu.

Vo všeobecnosti by vaše portfólio nemalo byť tvorené výlučne garantovanými nástrojmi, kým nedosiahnete 80 alebo 90 rokov. Ideálne dôchodkové portfólio bude brať do úvahy vaše riziko čerpania, ktoré meria, ako dlho vám bude trvať zotavenie sa z veľkej straty vo vašom portfóliu.

4) Aktívna vs. pasívna správa

Investori dnes majú viac možností, ako kedykoľvek predtým. Jednou z mnohých možností je výber medzi aktívnou a pasívnou správou portfólia. Mnohí investori odporúčajú investovanie výhradne do indexových fondov, ktoré sú pasívne spravované.

Iní zasa odporúčajú aktívne spravované portfólia, kde môžu dosahovať výnosy, ktoré sú lepšie ako výnosy širšieho trhu, ale s menšou volatilitou. Aktívne spravované fondy si však zvyčajne účtujú vyššie poplatky za správu, čo môže ovplyvniť návratnosť vašich investícií.

profit

Stratégie investičného portfólia počas pracovných rokov

Všeobecne je vo svete investovania známe, že v každom desaťročí života je potrebné zvoliť, čo najvhodnejšie rozloženie portfólia, ktoré je vhodné pre každú životnú etapu. Poďme sa na ne pozrieť:

1) Investovanie medzi 20 a 30 rokom života

Akcie: 80-90%
Dlhopisy: 10-20%

V tomto veku by malo byť vašimi hlavnými prioritami splatenie akýchkoľvek dlhov, s vysokými úrokmi a vytvorenie núdzového fondu. Okrem toho ide o skvelý čas na investovanie do dôchodku. V tomto veku môžete byť agresívnejším investorom, čo znamená, že sa môžete viac oprieť o aktíva s vyšším rizikom, ako sú akcie, ktoré môžu generovať vyššiu mieru návratnosti.

2) Investovanie medzi 30 a 40 rokom života

  • Akcie: 70-80%
  • Dlhopisy: 20-30%

Vaše priority sa v tomto veku budú meniť. Pravdepodobne sa sústredíte na splácanie hypotéky, alebo náklady na založenie si rodiny. Okrem toho zarábate viac peňazí, ako v minulej dekáde, takže to môže byť skvelý čas na zvýšenie sumy, ktorú investujete. S rokmi pred odchodom do dôchodku, môže vaše investície stále odolávať miernemu riziku. Pravdepodobne však postupne začnete investovať aj do konzervatívnejších aktív.

3) Investovanie medzi 40 a 50 rokom života

  • Akcie: 60-70%
  • Dlhopisy: 30-40%

V tomto veku sa odchod do dôchodku stáva jednou z vašich priorít. Stále máte dosť času na to, aby ste do dôchodku skutočne odišli, no ide o ideálny čas na to, aby ste si začali budovať portfólio, ktoré vám poskytne stabilný príjem. Vaša tolerancia voči riziku bude pravdepodobne nižšia, ako v predchádzajúcich rokoch.

4) Investovanie medzi 50 a 60 rokom života

  • Akcie: 50-60%
  • Dlhopisy: 40-50%

S približujúcim sa odchodom do dôchodku pravdepodobne zvažujete konzervatívnejší prístup. Strata na akciovom trhu by mohla byť teraz pre vás katastrofálna. Vypracujte si podrobný dôchodkový plán. V akom veku chcete odísť na dôchodok? Vzhľadom na vaše financie, kedy budete môcť skutočne odísť na dôchodok? Koľko budete potrebovať každý mesiac hotovosti?

Investičné portfólio a rozdelenie financií na dôchodku

Na záver článku prinášame niekoľko ďalších tipov, čo sa týka jednotlivého rozdelenia financií, čo sa týka veku na dôchodku.

Odložte si jeden rok hotovosti

Pokúste sa odložiť si dostatok hotovosti, mínus akýkoľvek pravidelný príjem, na pokrytie vašich ročných výdavkov, počas trvania dôchodku. V ideálnom prípade by ste mali tieto peniaze držať na relatívne bezpečnom a likvidnom účte, ako je napríklad fond peňažného trhu alebo krátkodobý vkladový certifikát.

Vytvorte si krátkodobú rezervu

V rámci svojho hlavného investičného portfólia, počnúc ďalšími účtami, si vytvorte krátkodobú rezervu na pokrytie výberov z portfólia, ktorá vám pomôže zabrániť tomu, aby ste predávali volatilnejšie investície. Tieto peniaze môžete investovať do vysoko-kvalitných krátkodobých dlhopisov alebo iných investícií s pevným výnosom.

Podobné: Pojmy, ktoré by mal poznať každý začínajúci investor

Zvyšok investuje

Zvyšok vášho portfólia investujte. Pamätajte na to, že vaším hlavným cieľom je vytvorenie kombinácie investícií, ktoré budú spolupracovať na zachovaní kapitálu, generovaní príjmu a rastu. Vaša špecifická kombinácia investičných nástrojov by mala zodpovedať vášmu veku, potrebám, príjmu, finančným cieľom, časovému horizontu, pohodliu a riziku.

Záver

Vaše investičné portfólio by tak malo vždy obsahovať primeranú rovnováhu rastu, príjmu a zachovania kapitálu. Dôležitosť každej z týchto charakteristík však závisí od vašej tolerancie voči riziku, investičných cieľov a časového horizontu. Pamätajte, čím skôr začnete investovať na zabezpečenie dôchodku, tým viac času na budovanie kapitálu budete mať.

V prípade, že by ste mali ďalšie otázky, náš tím investičných expertov je vám k dispozícií. Kontaktujte nás.

zdroj: www.marketwatch.com, www.msn.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.