Aktíva, ktoré zabezpečia vaše portfólio proti inflácii

HABERL
23. apríla 2020

Čo je zabezpečenie proti inflácii? Ide o investíciu, ktorá má ochrániť zníženú kúpnu silu meny. Tento pokles kúpnej sily je spôsobený stratou hodnoty peňazí prameniacej z rastúcich cien, a to buď z makroekonomických dôvodov alebo v dôsledku inflácie. Väčšinou to zahŕňa investovanie do aktív, od ktorých sa očakáva, že v určitom časovom období sa ich […]

Aktíva, ktoré zabezpečia vaše portfólio proti inflácii

Čo je zabezpečenie proti inflácii?

Ide o investíciu, ktorá má ochrániť zníženú kúpnu silu meny. Tento pokles kúpnej sily je spôsobený stratou hodnoty peňazí prameniacej z rastúcich cien, a to buď z makroekonomických dôvodov alebo v dôsledku inflácie. Väčšinou to zahŕňa investovanie do aktív, od ktorých sa očakáva, že v určitom časovom období sa ich hodnota zachová alebo dokonca porastie. Po prípadne môže zahŕňať aj zaujatie väčšej pozície v aktívach, ktorých hodnota bude klesať pomalším tempom ako hodnota meny.

Inflácia je prirodzeným javom trhovej ekonomiky a disciplinovaný investor sa môže pred nárastom inflácie ochrániť tým spôsobom, že začne zbierať druhy aktív, ktorým sa v časoch rastúcej inflácie darí. Prinášame vám prehľad deviatich tried aktív, ktoré vám môžu pomôcť zabezpečiť vaše portfólio pred infláciou.

Zlato

Zlato sa často považuje za dobrý spôsob zabezpečenia portfólia proti inflácii. Mnoho ľudí vníma zlato ako “alternatívnu menu”, a to najmä v krajinách, ktorých peňažná mena stráca hodnotu. Tieto krajiny majú tendenciu využívať zlato alebo iné silné meny v časoch, keď ich vlastná mena zlyháva. Zlato je skutočné, fyzické aktívum a má tendenciu držať si stabilnú hodnotu.

Zlato však nie je úplne dokonalým spôsobom ako zabezpečiť svoje portfólio proti inflácii. V čase keď dochádza k rastu inflácie, majú centrálne banky v rámci menovej politiky tendenciu úrokové sadzby zvyšovať. Vlastníctvo aktív ako je napríklad zlato, ktoré nevyplácajú žiadne výnosy, nie je také výnosné ako vlastníctvo aktív, ktoré výnosy vyplácajú,a to najmä v časoch, kedy sú úrokové sadzby vyššie, čo znamená, že aj výnosy sú vyššie. Ak sa chcete chrániť pred infláciou existuje mnoho lepších aktív ako je zlato. No každé silné portfólio by malo byť dobre diverzifikované, a preto ak uvažujete nad investíciou do zlata zvážte tento fond obchodovaný na burze SPDR Gold Shares EFT.

Čisté aktíva fondu k 13. aprílu 2020: 54,5 miliárd amerických dolárov
Pomer nákladov na správu: 0,4%
Priemerný denný objem obchodov: 14 804 343
Výnosy za posledných 5 rokov: 5,43%

Komodity

Komodity zahŕňajú široké spektrum produktov ako sú napríklad obilniny, drahé kovy, elektrická energia, ropa, hovädzie mäso, pomarančový džús, zemný plyn ale aj cudzie meny, emisie a niektoré ďalšie finančné nástroje. Medzi komoditami a infláciou panuje jedinečný vzťah, nakoľko sú komodity ukazovateľom budúcej inflácie. S rastúcou cenou komodít rastie aj cena produktov, ktoré sa z komodít vyrábajú. Našťastie existuje mnoho spôsobov ako investovať do komodít prostredníctvom fondov obchodovaných na burze (ETF). Odporúčame vám zvážiť konkrétne fond iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

Čisté aktíva fondu k 13. aprílu 2020: 513 miliónov amerických dolárov
Pomer nákladov na správu: 0,75%
Priemerný denný objem obchodov: 866 312
Výnosy za posledných 5 rokov: -13,76%

Stratégia 60/40

Portfólio zložené zo 60% z akcií a zo 40% z dlhopisov sa považuje za bezpečný a tradičný mix akcií, a dlhopisov v rámci konzervatívneho portfólia. Ak nechcete sami stráviť kopec času zostavovaním takéhoto portfólia, ani platiť investičného poradcu, aby to urobil za vás, zvážte investíciu do fondu Dimensional DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (I) (DGSIX).

Čisté aktíva fondu k 13. aprílu 2020: 3,5 miliardy amerických dolárov
Pomer nákladov na správu: 0,25%
Priemerný denný objem obchodov: nedostupný údaj
Výnosy za posledných 5 rokov: 2,25%

Realitné investičné trusty (REIT)

Realitné investičné trusty sú (REIT) sú spoločnosti, ktoré vlastnia a prevádzkujú nehnuteľnosti generujúce príjem. Ceny nehnuteľností a príjmy z prenájmu majú tendenciu rásť spolu s infláciou. Realitný investičný trust pozostáva zo zbierky nehnuteľností, z ktorých sú investorom vyplácané dividendy. Ak hľadáte spôsob ako investovať do nehnuteľností a zároveň mať, čo najnižšie celkové výdavky spojené s touto investíciou, pouvažujte nad fondom Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

Čisté aktíva fondu k 13. aprílu 2020: 67 miliárd amerických dolárov
Pomer nákladov na správu: 0,12%
Priemerný denný objem obchodov: 8 945 461
Výnosy za posledných 5 rokov: 0,47%

Podobné: Ako prežiť a prosperovať počas medvedieho trhu

S&P 500

Z dlhodobého hľadiska majú najväčší rastový potenciál práve akcie. Ak chcete investovať do indexu S&P 500, ktorý je tvorený 500 najväčšími verejne obchodovateľnými spoločnosťami v Spojených štátoch amerických, alebo ak uprednostňujete fondy obchodované na burze, ktoré sledujú dané spoločnosti, zvážte investíciu do fondu SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Čisté aktíva fondu k 13. aprílu 2020: 252 miliárd amerických dolárov
Pomer nákladov na správu: 0,0945%
Priemerný denný objem obchodov: 166 614 512
Výnosy za posledných 5 rokov: 6,66%

Príjem z nehnuteľností

Príjem z nehnuteľností pozostáva z nájmov, ktoré prenajímateľ vyberá. Nehnuteľnosti a inflácia spolu vychádzajú veľmi dobre. Keď rastie inflácia rastie aj hodnota nehnuteľnosti a tým pádom aj výška nájmu, ktorú si majiteľ nehnuteľnosti účtuje. Preto sú nehnuteľnosti dobrým spôsobom, ako držať krok s rastúcou infláciou. Pre širšiu expozíciu na realitnom trhu zvážte fond VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).

Čisté aktíva fondu k 13. aprílu 2020: 109 miliónov amerických dolárov
Pomer nákladov na správu: 0,42%
Priemerný denný objem obchodov: 200 780
Výnosy za posledných 5 rokov: -9,20%

Agregátny dlhopisový index Bloomberg Barclays

Agregátny dlhopisový index Bloomberg Barclays (The Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index) je trhový index, ktorý meria americký dlhopisový trh. Index zahŕňa všetky typy dlhopisov: vládne, podnikové, zdaniteľné aj komunálne. Investori môžu investovať do fondov, ktorých cieľom je replikovať výkonnosť tohto indexu. Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index je sledovaný mnohými fondmi, no my vám odporúčame zvážiť konkrétne fond iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

Čisté aktíva fondu k 13. aprílu 2020: 69 miliárd amerických dolárov
Pomer nákladov na správu: 0,04%
Priemerný denný objem obchodov: 8 941 358
Výnosy za posledných 5 rokov: 3,28%

Pôžičky pre už zadlžené spoločnosti

Ďalším spôsobom ako obrániť svoje portfólio pred infláciou je poskytnúť pôžičku spoločnostiam, ktoré už majú vysoký dlh alebo majú nízku úverovú bonitu. S týmito pôžičkami sa spája pomerne vysoké riziko, že zlyhajú a preto zvyknú byť drahšie. Mnohí ľudia ich poznajú aj ako špeciálny druh zaistenej dlhovej obligácie (CDO). Ide o viaceré úvery, ktoré boli združené do jedného cenného papiera. Investorovi sú vyplácané dohodnuté splátky z podkladových úverov. Tento druh aktív generuje výnos s pohyblivou úrokovou sadzbou, čo z neho robí dobré zabezpečenie proti inflácii. Ak zvažujete tento druh investície, pozrite sa na fond Invesco Senior Loan ETF (BKLN).

Čisté aktíva fondu k 13. aprílu 2020: 3,8 miliardy amerických dolárov
Pomer nákladov na správu: 0,65%
Priemerný denný objem obchodov: 10 769 067
Výnosy za posledných 5 rokov: 1,04%

Americké vládne dlhopisy zabezpečené proti inflácii

Americký vládny dlhopis zabezpečený proti inflácii (TIPS) je druh dlhopisu, ktorý je indexovaný podľa inflácie s cieľom ochrániť investorov pred infláciou. Tieto dlhopisy vyplácajú investorom fixnú sumu dvakrát do roka. Hlavná hodnota dlhopisov sa mení na základe miery inflácie. Doba splatnosti týchto dlhopisov je buď, päť, desať alebo tridsať rokov. Ak dávate prednosť fondom obchodovaným na burze máme pre vás rovno tri, nad ktorými by ste mali pouvažovať: iShares TIPS Bond ETF (TIP), Schwab US TIPS ETF (SCHP), a FlexShares iBOxx 3-Year Target Duration Tips Index ETF (TDTT).

Zdroj: www.msn.com, https://www.marketwatch.com/

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.