Čo by ste mali vedieť o správcoch investičných aktív

HABERL
24. septembra 2015

Investičné trhy ponúkajú dostatočný priestor pre pôsobenie rôznych typov finančných  skupín, medzi ktorými nechýbajú ani správcovské spoločnosti. Tie majú vo finančnom svete jasne definovanú úlohu, vďaka ktorej je ich pôsobenie na trhu neodmysliteľné, na základe čoho sa stávajú bežnou súčasťou aktívnej formy investovania. Aj preto je dosť dôležité oboznámiť sa s ich prácou a pochopiť významu súhry […]

Investičné trhy ponúkajú dostatočný priestor pre pôsobenie rôznych typov finančných  skupín, medzi ktorými nechýbajú ani správcovské spoločnosti. Tie majú vo finančnom svete jasne definovanú úlohu, vďaka ktorej je ich pôsobenie na trhu neodmysliteľné, na základe čoho sa stávajú bežnou súčasťou aktívnej formy investovania. Aj preto je dosť dôležité oboznámiť sa s ich prácou a pochopiť významu súhry investora so správcom.

Správcovské spoločnosti sú v súčasnosti vyhľadávané obrovskými skupinami investorov po celom svete. Hlavným cieľom takého kroku je samozrejme správa aktív, ktorou daní investori poveria skupiny zodpovedajúce za správu investičného portfólia. Keďže pri tejto činnosti ide vždy o zaujímavú výšku kapitálu, pred výberom správcu je dôležité vedieť o pôsobení týchto spoločností čo najviac a zoznámiť sa aj s konkrétnou skupinou, ktorá má byť spravovaním poverená.

Úloha správcovských spoločností

Už z názvu je nám jasné, že náplňou práce týchto spoločnosti bude spravovanie aktív. To znamená, že investori zveria svoje investičné portfólia do rúk renomovaných správcov a tí využijú svoje možnosti, aby sa pokúsili spoločne s investorom dosiahnuť pri obchodovaných aktívach najväčšie možné výnosy. Správca na to využije svoje znalosti trhu, vďaka ktorým sa snaží vybrať vhodné trhy a nastaviť správnu obchodnú stratégiu.

Hlavná činnosť správcovských spoločností :    

–        riadenie investícií

–        správa zvereného portfólia

–        výber vhodného trhu a obchodnej stratégie

–        poskytovanie poradenstva v oblasti investícií

Zameranie na presný typ klientely

Pri správcovských spoločnostiach netreba zabúdať, že ich služby sa zameriavajú na konkrétne spektrum klientov. Hlavnou cieľovou skupinou sú privátni investori, ktorí vyhľadávajú správu aktív z dôvodu podpory svojich obchodných aktív. Nemenej dôležitou skupinou klientov sú aj iné správcovské spoločnosti, ktoré nadviažu vzájomnú partnerskú spoluprácu. Pokiaľ sú daní správcovia oprávnení vykonávať svoju činnosť aj v zahraničí, potom sa môžu orientovať aj na zahraničné investičné a správcovské skupiny.

Vyberajte si renomované spoločnosti

Vedomosti o správcovských spoločnostiach sú zbytočné, pokiaľ si nevyberiete renomovaného správcu schopného pracovať na najvyššej úrovni. Ten má spĺňať niektoré predpoklady a tiež disponovať istými referenciami, ktoré mu pridajú na serióznosti. Správcovskú spoločnosť s kvalitnými službami spoznáte najmä podľa objemu spravovaných aktív a účasti v národnej asociácií príslušnej krajiny, kde správca pôsobí.

Kvalitná správcovská spoločnosť prihliada na :

–        transparentné spravovanie investičného portfólia

–        konsolidáciu svojich produktových línií

–        dôkladnú komunikáciu s daným investorom

–        efektívne riadenie spravovaných investícií

–        zverejňovanie aktuálnych informácií

–        využívanie adekvátnej investičnej stratégie

Nikdy neviete kedy budete chcieť osloviť nejakú správcovskú spoločnosť s cieľom poveriť ju správou svojich aktív, takže poznatky o ich význame a fungovaní na trhu sa Vám určite zídu. V krátkosti sme Vám priblížili správcov investičných aktív a ich úlohy na trhu, takže odteraz budete disponovať základnými znalosťami o týchto skupinách a v prípade potreby ich môžete aj patrične zužitkovať vo svoj prospech.

Zdroje : ey.com, penize.cz, etrend.sk, investujeme.sk

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.