Čo sú investičné fondy?

HABERL
9. augusta 2022

Investičné fondy sú veľmi obľúbenou možnosťou väčšiny investorov. Práve preto sme sa rozhodli priniesť viac informácií práve na túto tému.

Investičné fondy predstavujú ponuku kapitálu, ktorá patrí mnohým investorom a používajú sa na kolektívny nákup cenných papierov, pričom každý investor si ponecháva vlastníctvo a kontrolu nad svojimi vlastnými akciami.

Investičný fond poskytuje širší výber investičných príležitostí, väčšiu odbornosť v oblasti správy investícií a nižšie investičné poplatky, ako by mal investor, ak by investoval individuálne. Typy investičných fondov zahŕňajú podielové fondy, fondy obchodované na burze (ETF), fondy peňažného trhu a hedžové fondy.

Čo sú investičné fondy?

Pri investičných fondoch jednotliví investori nerozhodujú o tom, ako by sa mal investovať majetok fondu. Jednoducho si vyberú fond na základe svojich cieľov, rizika, poplatkov a ďalších faktorov.

Správca investičného fondu dohliada na fond a rozhoduje o tom, ktoré cenné papiere by mali byť držané vo fonde, v akom množstve a kedy by sa mali predávať alebo nakupovať.

Investičný fond môže mať širokú základňu rôznych akcií. Zvyknú to byť napríklad indexové fondy sledujúce jednotlivé indexy, alebo môžu byť veľmi úzko zamerané na konkrétne oblasti, ako napríklad fond obchodovaný na burze (ETF), ktorý investuje iba do malých technologických akcií.

Investičné fondy existujú v rôznych formách už mnoho rokov. Vo všeobecnosti sa za prvý otvorený podielový fond považuje Massachusetts Investors Trust Fond. Tento fond investuje do mixu akcií s veľkou trhovou kapitalizáciou a bol založený v roku 1924.

Otvorené vs. zatvorené investičné fondy

Väčšina kapitálu, ktorý je investovaný v investičných fondoch patrí do otvorených podielových fondov. Tieto fondy vydávajú nové akcie, keď investori pridávajú peniaze do fondu a vyraďujú akcie, keď investori svoje pozície vo fonde uzatvárajú. Tieto fondy sú zvyčajne oceňované iba raz denne, a to na konci obchodného dňa.

Zatvorené fondy sa obchodujú podobne ako akcie. Zatvorené fondy sú spravované investičné fondy, ktoré vydávajú pevný počet akcií a obchodujú sa na burze. Zatiaľ čo sa počíta čistá hodnota aktív vo fonde, fond sa obchoduje na základe ponuky a dopytu investorov. Preto sa môže zatvorený fond predávať za cenu vyššiu, alebo nižšiu ako je jeho čistá hodnota aktív.

ETF fondy

ETF, alebo fondy obchodované na burze, sa objavili ako alternatíva k podielovým fondom pre obchodníkov, ktorí chceli väčšiu flexibilitu pri investovaní do investičných fondov. Podobne ako v prípade zatvorených fondov, fondy obchodované na burze sa obchodujú na burzách. Sú oceňované a dostupné na obchodovanie počas celého pracovného dňa.

Mnohé podielové fondy, ako napríklad Vanguard 500 Index Fund, majú svoje náprotivky vo svete fondov obchodovaných na burze. Vanguard S&P 500 ETF je v podstate ten istý fond, ale dá sa s ním obchodovať v priebehu dňa. ETF fondy majú ďalšiu výhodu, a to v podobe o niečo nižších nákladových pomerov ako majú podielové fondy.

Prvý ETF fond bol založený v roku 1993 v Spojených štátoch amerických. Ide o fond SPDR S&P 500 ETF. Do konca roka 2018 bolo v správe fondov obchodovaných na burze viac ako 3,4 bilióna amerických dolárov.

Mohlo by vás zaujímať: 5 dôvodov prečo si ETF fondy pridať do svojho portfólia

Hedžové fondy

Hedžový fond je typ investície, ktorý sa líši od podielových fondov alebo ETF fondov. Tento fond je aktívne spravovaný a dostupný iba pre akreditovaných investorov. Hedžové fondy vo všeobecnosti čelia menšej regulácii, a preto sú schopné investovať do rôznych tried aktív pomocou širokej škály investičných stratégií.

Hedžové fondy majú tendenciu investovať do akcií, dlhopisov, ETF fondov, komodít a alternatívnych, či rizikovejších aktív. Medzi tie patria najmä deriváty, ako sú futures alebo opcie, ktoré možno kúpiť s pákovým efektom, či za požičané peniaze.

Ďalšie druhy investičných fondov

Existuje množstvo rôznych typov investičných fondov. Medzi hlavné druhy patria akciové fondy, dlhopisové fondy, zmiešané fondy, indexové fondy alebo hedžové fondy, ktoré sme si už spomenuli. Poďme si ešte v krátkosti predstaviť aj ďalšie druhy fondov, hoci už z ich názvu je vám pravdepodobne jasné do akej triedy aktív investujú.

1) Akciové fondy

Akciové fondy investujú do akcií kótovaných spoločností. Tieto fondy sú vo všeobecnosti zamerané na konkrétne regióny, trhové sektory alebo tému.

2) Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy investujú do podnikových, vládnych a polovládnych dlhopisov. Riziká sú v prípade tohto typu fondu väčšinou veľmi obmedzené, keďže vlády vo všeobecnosti plnia svoje záväzky, no je potrebné myslieť na to, že ani investovanie do dlhopisových fondov nie je celkom bez rizika.

3) Zmiešané fondy

Zmiešané fondy sú tvorené kombináciou akcií a dlhopisov. Vďaka tejto kombinácii je investičné riziko znížené, v dôsledku diverzifikácie typu investičných aktív. Ani to však neznamená, že je investícia bez rizika.

4) Indexové fondy

Indexové fondy sledujú zloženie a výkonnosť konkrétneho indexu, ako je napríklad S&P 500. Tento druh fondu je navrhnutý tak, aby zodpovedal riziku a výkonnosti konkrétneho sledovaného indexu.

Mohlo by vás zaujímať: Kam investovať 100 000€?

Výhody investovania do investičného fondu

Investovaním do investičného fondu investor profituje zo skúseností a odborných znalostí správcu fondu. Správca fondu zvyčajne nepracuje sám, ale v tíme s ďalšími špecialistami.

Vďaka investičným fondom získavajú investori možnosť investovať veľmi diverzifikovaným spôsobom, s relatívne blízkym objemom finančných prostriedkov. Vo všeobecnosti platí, že čím väčšia diverzifikácia, tým menšie riziko.

Súkromní investori môžu mať problémy so vstupom na určité trhy alebo do určitých odvetví. Niektoré investičné fondy vám poskytnú expozíciu, aj voči takýmto exkluzívnym častiam trhu. V prípade, že si investor kúpi malý kôš akcií sám, bude musieť zaplatiť vysoké transakčné náklady, ktoré sú pri investovaní do investičného fondu výrazne nižšie.

Záver

Investičné fondy predstavujú košíky rôznych investičných nástrojov a produktov. Keď investujete do fondu, správca fondu investuje vaše peniaze za vás. Jeho úlohou je analyzovať trh a robiť také obchody, ktoré budú v zhode s investičnou stratégiou fondu a pomôžu fondu dosiahnuť požadovanú výkonnosť.

Na trhu existuje množstvo rôznych druhov investičných fondov, preto si každý investor nájde ten svoj. Investičné fondy pomáhajú investorom diverzifikovať ich portfólio nákladovo efektívne.

Ak by ste mali záujem si túto tému prediskutovať s investičnými expertmi, ktorí na trhu pracujú niekoľko rokov, kľudne sa na nás obráťte a veľmi radi vám budeme na vašej ceste za ochranou majetku nápomocní. Kontaktujte nás.

zdroj: www.investors.com, www.cnbc.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.