Fondy obchodované na burze (ETF) vs. indexové fondy

HABERL
2. júna 2020

Fondy obchodované na burze (ETF) a indexové fondy sú skvelou voľbou pre začínajúcich aj skúsenejších investorov na akciovom trhu. Pred tým ako do nich investujete, by ste si však mali byť vedomý určitých rozdielov medzi nimi. Fondy obchodované na burze sa považujú za flexibilnejšie a výhodnejšie ako väčšina podielových a indexových fondov. Fondy obchodované na […]

etf vs indexove fondy

Fondy obchodované na burze (ETF) a indexové fondy sú skvelou voľbou pre začínajúcich aj skúsenejších investorov na akciovom trhu. Pred tým ako do nich investujete, by ste si však mali byť vedomý určitých rozdielov medzi nimi.

Fondy obchodované na burze sa považujú za flexibilnejšie a výhodnejšie ako väčšina podielových a indexových fondov. Fondy obchodované na burze sa taktiež obchodujú jednoduchším spôsobom ako indexové alebo tradičnejšie podielové fondy. Na nákup fondov obchodovaných na burze nepotrebuje investor vo všeobecnosti toľko finančných prostriedkov ako na nákup indexových fondov, nakoľko sa s nimi spája nižšia výška minimálnej investície.

Čo majú fondy obchodované na burze a indexové fondy spoločné?

Najprv si teda povedzme, čo majú spoločné. Oba fondy, tie obchodované na burze aj indexové, spájajú mnoho jednotlivých investícií, ako napríklad akcie a dlhopisy, do jednej investície. Pre investorov sa stali populárnymi, najmä z nasledujúcich dôvodov.

Diverzifikácia

Niektoré fondy obchodované na burze alebo indexové fondy vám môžu zabezpečiť dostatočnú diverzifikáciu. Napríklad, fond obchodovaný na burze sledujúci index S&P 500 vám dovolí investovať do stoviek najväčších spoločností v Spojených štátoch amerických.

Podobné: Aktíva, ktoré zabezpečia vaše portfólio proti inflácii

Sú nízko-nákladové

Indexové fondy rovnako ako fondy obchodované na burze sú pasívne spravované, čo znamená, že investície vo fonde sú založené na indexe, ktorý je podmnožinou širšieho investičného trhu. Pre porovnanie, v prípade aktívne spravovaných fondoch (napríklad väčšina podielových fondov) si konkrétny manažér vyberá do čoho investuje, čo pre investora v konečnom dôsledku znamená vyššie náklady. Existuje zopár aktívne spravovaných fondov obchodovaných na burze, no my sa budeme zaoberať iba tými pasívne spravovanými. V roku 2018 bol ročný priemerný pomer nákladov pre pasívne spravované fondy na hodnote 0,15%, zatiaľ čo v prípade aktívne spravovaných fondov to bolo 0,67%.

Vysoké dlhodobé výnosy

Pasívne spravované indexové fondy majú tendenciu zaznamenávať vyššiu výkonnosť ako aktívne spravované podielové fondy. Pasívne spravované investície napodobňujú nárasty a pády indexu, ktorý sledujú a tieto fondy historicky vykazujú pozitívne výnosy. Napríklad, priemerná celková ročná výnosnosť indexu S&P 500 bola za posledných 90 rokov na hodnote 10%.

Aktívne spravované podielové fondy môžu z krátkodobého časového rámca vykazovať lepšiu výkonnosť, nakoľko správcovia týchto fondov uskutočňujú investičné rozhodnutia na základe aktuálnych trhových podmienok a vlastných znalostí trhu. Je však vysoko nepravdepodobné, že správcovia fondov budú v dlhodobom časovom horizonte uskutočňovať konzistentné rozhodnutia a bude sa im dlhodobo dariť prekonávať výkonnosť trhu. Okrem toho nesmieme zabudnúť na vyššie náklady spojené s aktívne spravovanými fondmi, čo môže koniec koncov viesť k nižším výnosom v porovnaní s pasívne spravovanými fondmi.

Rozdiely medzi indexovými fondmi a ETF

Fondy obchodované na burze a indexové fondy majú mnoho rovnakých výhod, no existuje medzi nimi niekoľko rozdielov, s ktorými by ste mali byť oboznámený.

Spôsob ako sa s nimi obchoduje

Najväčší rozdiel medzi fondmi obchodovanými na burze (ETF) a indexovými fondmi spočíva v tom že, fond obchodovaný na burze sa obchoduje celý deň, podobne ako akcie. Indexové fondy sa zase môžu nakupovať a predávať iba za cenu, ktorá je stanovená na konci obchodného dňa.

Pre dlhodobých investorov toto nepredstavuje žiaden problém. To či kúpite alebo predáte fond zrána alebo o štvrtej poobede, bude mať iba malý vplyv na hodnotu investície o 20 rokov. Ak sa však zaujímate o vnútro-denné obchodovanie, sú pre vás rozhodne vhodnejšie fondy obchodované na burze. Obchoduje sa s nimi rovnako ako s akciami a investori si zároveň stále môžu užívať výhody širokej diverzifikácie.

Oba, aj fondy obchodované na burze aj indexové fondy, sú vhodné pre dlhodobé investície, no v prípade fondov obchodovaných na burze majú investori možnosť s nimi obchodovať počas celého dňa. Fondy obchodované na burze sú aj napriek svojej podobnosti s akciami z dlhodobého hľadiska považované za menej riskantnú možnosť ako nákup a predaj akcií jednotlivých spoločností.

Podobné: ETF vs Podielový fond. Čo treba vedieť pred investovaním?

Minimálna požadovaná investícia

V mnohých prípadoch budú fondy obchodované na burze požadovať nižšiu výšku minimálnej investície, ako indexové fondy. V prípade investovania do fondov obchodovaných na burze vám väčšinou bude stačiť suma, ktorá by vám stačila na nákup jednej akcie. Niektoré maklérske spoločnosti, ako je napríklad Robinhood, vám dokonca ponúkajú možnosť kúpy iba časti akcie.

V prípade indexových fondov, však makléri zavádzajú výšku minimálnej investície, ktorá môže byť o niečo vyššia ako je obvyklá cena akcií. Napríklad, spoločnosť Vanguard má pre väčšinu svojich indexových fondov stanovenú minimálnu investíciu vo výške 3 000 amerických dolárov. Spoločnosť T. Rowe Price zas požaduje minimálnu hodnotu 2 500 amerických dolárov.

Na druhej strane existujú online sprostredkovatelia, ktorí nevyžadujú žiadnu počiatočnú investíciu. Ak však máte k dispozícii nižšiu sumu, zvážte tieto dve možnosti: investovanie do fondov obchodovaných na burze s akciami, ktoré si môžete dovoliť alebo do indexového fondu, ktorý nepožaduje žiadnu minimálnu investíciu.

Taktiež si dajte pozor na to, aby nemala maklérska spoločnosť minimálny požadovaný zostatok na účte, ktorý si nebudete môcť dovoliť udržať. Väčšina maklérov má v dnešnej dobe tento minimálny zostatok stanovený na nule.

Výška dane z kapitálových výnosov

Čo sa týka daní, tak na fondoch obchodovaných na burze zaplatíte menej ako na indexových fondoch. Keď predávate fond obchodovaný na burze, tak ho väčšinou predávate ďalšiemu investorovi, takže peniaze pochádzajú priamo od tohto druhého investora. Daň z kapitálových výnosov z tohto predaja teda spadá iba na vaše plecia.

Ak však chcete získať nejakú hotovosť z indexových fondov, musíte fond prakticky najprv predať správcovi fondu, ktorý následne musí predať cenné papiere, aby vygeneroval hotovosť, ktorú vám zaplatí. Ak ide o predaj so ziskom, rozdeľujú sa čisté zisky medzi všetkých investorov, ktorí vlastnia určitý podiel vo fonde, čo znamená, že môžete platiť daň z kapitálových výnosov bez toho, aby ste predali hoc len jednu akciu.

V prípade indexových fondov k tomuto dochádza v oveľa menšej miere ako v prípade aktívne spravovaných fondov (v rámci ktorých dochádza k predaju a nákupu aktív oveľa častejšie), no z daňového hľadiska sú fondy obchodované na burze spravidla výhodnejšie ako indexové fondy.

Podobné: 7 nízko-nákladových ETF fondov investujúcich do zlata

Náklady spojené s ich vlastníctvom

Čo sa týka nákladov, fondy obchodované na burze aj indexové fondy zvyknú byť pomerne lacné.

Napríklad, pomer celkových nákladov fondov obchodovaných na burze Schwab US Broad Market ETF a Vanguard S&P 500 ETF dosahuje, v čase zverejnenia tohto článku, približne 0,03%, čo znamená, že za každých 1 000 amerických dolárov, ktoré do nich investujete budete musieť ročne zaplatiť 30 centov. Indexový fond Schab S&P 500 má taktiež extrémne nízky pomer celkových nákladov, a to 0,02%, zatiaľ čo v prípade indexového fondu Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Share to je 0,04%.

Ďalší náklad, ktorý sa s fondmi spája sú obchodné provízie. Ak si maklér účtuje províziu za obchody, tak zaplatíte paušálny poplatok zakaždým, keď kúpite alebo predáte fond obchodovaný na burze, čo v konečnom dôsledku môže výrazne znížiť celkovú výnosnosť vašich investícií. Niektoré indexové fondy si účtujú transakčné poplatky, ktoré zaplatíte za každý uskutočnený nákup alebo predaj. Pred tým ako investujete do hociktorého z týchto fondov si porovnajte náklady, ktoré súvisia s ich obchodovaním.

Pri nákupe fondov obchodovaných na burze sa môžete stretnúť s výdavkom, ktorý je známy ako “rozpätie dopytu a ponuky”. Tento náklad je špecifický pre fondy obchodované na burze (ETF) a pri indexových fondoch sa s ním nestretnete. Ak však nakupujete ETF na burze so širokou expozíciou na trhu, je výška tohto poplatku veľmi nízka.

V konečnom dôsledku, ak porovnáme indexové fondy a fondy obchodované na burze s aktívne spravovanými podielovými fondmi zistíme, že ide o neporovnateľne lacnejšiu investíciu. Ak sa už rozhodujete medzi investíciou do jednotlivých fondov obchodovaných na burze a indexových fondov, venujte zvýšenú pozornosť najmä celkovým nákladom spojeným s investíciou do fondu. Taktiež je rozumné skontrolovať výšku provízií, ktoré budete musieť platiť pri každom predaji a kúpe investície. Tieto poplatky budú však podstatné iba v prípade, že sa chytáte nakupovať a predávať akcie pravidelne.

Zdroj: www.fortune.com, www.economictimes.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.