Prečo sú investície do nehnuteľností tou najbezpečnejšou voľbou

HABERL
10. novembra 2019

Debata o tom, ktorý typ investícií je ten najlepší je rovnako stará ako investovanie samé. Avšak aj pre veľkých milovníkov stabilných akciových spoločností je ťažké vyvrátiť skutočnosť, že investície do nehnuteľností sú tou najbezpečnejšou voľbou, a preto sú aj najlepšou voľbou.

Nehnutelnost

Uvádzame dôvody, prečo sú nehnuteľnosti najlepšou a zároveň aj najbezpečnejšou investíciou na trhu.

1. Investícia do pôdy

Investovanie do nehnuteľností automaticky znamená aj investovanie do pôdy. Pôda môže v skutočnosti predstavovať veľký kus vašej investície do nehnuteľnosti, keďže jej cena môže presahovať aj 50% celkovej sumy nehnuteľnosti. Najlepšia vlastnosť pôdy pre investora je, že je obmedzená. Neexistuje nijaký spôsob ako vyrobiť viac pôdy, ako už existuje (okrem veľmi drahého procesu rekultivácie pôdy z oceánskych, morských a riečnych korýt). To znamená, že cena pôdy je nastavená tak, aby v budúcnosti stúpala bez ohľadu na všeobecné ekonomické podmienky. Výsledkom bude, že celková hodnota vašej investície do nehnuteľnosti bude v dlhodobom horizonte stúpať. Okrem toho môžete využiť pôdu, na ktorej stojí vaša nehnuteľnosť, pre výstavbu novej a väčšej nehnuteľnosti, ktorá prinesie viac príjmov z prenájmu: pre príklad môžete nahradiť rodinný dom pre jednu rodinu za bytový dom pre viacero rodín. V neposlednom rade stále môžete svoju pôdu odkázať svojim deťom alebo vnúčatám. Prvý dôvod prečo je investícia do nehnuteľnosti najbezpečnejšou investičnou voľbou je to, že veľká časť vašej investície ide do pôdy, na ktorej nehnuteľnosť stojí a to je extrémne bezpečné.

2. Investícia do hmotného majetku

Ďalší dôvod prečo je nehnuteľnosť najlepšou investičnou stratégiou, je skutočnosť, že keď investujete do nehnuteľností, kupujete hmotný majetok a to nehnuteľnosť s príjmom. Aj keď nie je žiaden trh poistený voči pádu, stále budete vlastniť niečo fyzické v prípade, že sa rozhodnete investovať do nehnuteľností a trh spadne. Povedzme, že v najhoršom prípade nebudete môcť nájsť nájomníkov pre svoju nehnuteľnosť, alebo budú požadovať tak nízky nájom, že sa vám celý prenájom nehnuteľnosti neoplatí, no stále môžete nehnuteľnosť premeniť na svoj primárny domov alebo ju predať so ziskom. Na druhej strane, ak investujete do akcií a trh spadne, nezostane vám nič. Presne pre to sú nehnuteľnosti najlepšou investičnou možnosťou.

Podobné: Čo je lepšia investícia: Nehnuteľnosti alebo akcie

3. Trh s nehnuteľnosťami je relatívne stabilný

V porovnaní s trhom s akciami sú realitné trhy pomerne stabilné. Akciové trhy sú veľmi volatilné, čo znamená, že môžete v priebehu niekoľkých hodín alebo dní, zarobiť ale aj stratiť veľmi veľa peňazí. Aj keď trh s nehnuteľnosťami podlieha určitej volatilite, je výrazne nižšia ako pri trhu s akciami. To znamená, že s investovaním do nehnuteľností je spojené nižšie riziko, čo zvyšuje bezpečnosť týchto investícií. A bezpečnejšie investície sú lepšie investície. To je dôvod číslo 3, prečo sú nehnuteľnosti tou najlepšou možnou investíciou.

4. Dlhodobé ocenenie

Ako sme už spomenuli, trhy s nehnuteľnosťami sa vo všeobecnosti považujú za stabilné. Celkový dlhodobý trend je, že ceny vždy stúpajú nahor. Hoci sa ceny nehnuteľností určených na prenájom v konkrétnom meste alebo susedstve nezvyšujú každý rok výrazne, viacej záleží na ich dlhodobom ocenení. Ak si dnes kúpite investičnú nehnuteľnosť, tak o 10 až 20 rokov ju určite budete môcť predať so značným ziskom. Jednou z hlavných síl hýbajúcich cenami nehnuteľností určených na prenájom je skutočnosť, že nehnuteľnosť stojí na pôde a pôda je obmedzený zdroj. Oceňovanie nehnuteľností je teda štvrtým dôvodom, prečo sú nehnuteľnosti najlepšou investíciou.

5. Pravidelný príjem

Investovanie do nehnuteľností nemusí predstavovať zisk iba z dlhodobého hľadiska. Väčšina investorov kupuje nehnuteľnosti s cieľom zarobiť v krátkom čase, prostredníctvom kladného hotovostného toku. Bez ohľadu na to, aký veľký alebo malý je váš príjem z nehnuteľnosti, predstavuje pravidelný mesačný príjem z nájmu za predpokladu, že ste svoju nehnuteľnosť schopný prenajať. Každý inteligentný investor v oblasti nehnuteľností bude kupovať iba nehnuteľnosti, ktoré mu poskytnú vyšší mesačný nájom, ako budú jeho výdavky na zabezpečenie tejto nehnuteľnosti, čím sa vytvorí kladný hotovostný tok. V tomto zmysle sa investovanie do nehnuteľností výrazne odlišuje od investovania do akcií, ktoré nezaručujú pravidelný mesačný príjem, dokonca ani ročný. Skutočnosť, že nehnuteľnosti generujú pravidelný príjem, je ďalším dôvodom, prečo je investícia do nehnuteľností najlepším investičným rozhodnutím z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska.

6. Zaistenie proti inflácii

Inflácia je skutočná, t.j. všeobecná cenová hladina v priebehu času stúpa, aj keď niektoré hodnoty z jedného mesiaca na druhý klesajú. Investície do nehnuteľností sú vynikajúcou ochranou proti inflácii. Aj keď ceny časom rastú, ceny investičných nehnuteľností rastú oveľa rýchlejšie. To znamená, že investovanie do nehnuteľností vám poskytuje isté zabezpečenie proti inflácii. Nehnuteľnosti sú teda najbezpečnejšou investičnou možnosťou, pretože nedochádza k strate ich hodnoty kvôli inflácii.

7. Prístupné pre všetkých

Aby ste mohli investovať do akcií, musíte byť odborníkom pre oblasť finančných trhov, čo rozhodne nie je ľahká úloha. Zároveň sa tak môže investorom do nehnuteľností stať ktokoľvek, keďže si to nevyžaduje takmer žiadne predbežné znalosti. Všetko čo potrebujete, aby ste mohli začať investovať do nehnuteľností je zdravý rozum. Investovať do nehnuteľností sa naučíte, tak nejak za pochodu, takže na to aby ste získali nejaké vedomosti a skúsenosti musíte kúpiť určitú nehnuteľnosť a stať sa jej prenajímateľom. Investovanie do akcií môže byť veľmi riskantné, najmä ak nie ste odborníkom v tejto oblasti, no investovanie do nehnuteľností je bezpečné aj pre úplných začiatočníkov. A to je ďalší dôvod prečo sú nehnuteľnosti tou najlepšou investičnou možnosťou, aj keď nemáte žiadne predchádzajúce znalosti a skúsenosti.

8. Diverzifikácia portfólia

Investícia do nehnuteľností vám môže pomôcť diverzifikovať vaše portfólio. Ak ste už niekedy hovorili s finančným plánovačom o investovaní, ste si veľmi dobre vedomý dôležitosti diverzifikácie. Ak svoje portfólio diverzifikujete, rozložíte tým riziko. Nehnuteľnosť bude stále slúžiť ako bezpečný a hmotný majetok na zmiernenie rizika vo vašom portfóliu. Mnoho investorov zbohatlo iba vďaka investovaniu do nehnuteľností.

9. Daňové zvýhodnenia

V neposlednom rade, investovanie do nehnuteľností prináša nespočetné množstvo daňových výhod. Môžete získať daňové odpočty z úrokov z hypotéky, peňažných tokov investičných nehnuteľností, prevádzkových nákladov, daní za nehnuteľnosť, z poistenia a znehodnotenia (aj v prípade, že cena nehnuteľnosti sa zvýšila).

Nehnuteľnosti sú vo všeobecnosti skvelou investíciou. Predstavujú pravidelný pasívny príjem a sú dobrou dlhodobou investíciou, nakoľko sa ich hodnota časom zvyšuje. Môžete ich použiť aj ako súčasť vašej celkovej stratégie, ktorou si vybudujete svoje vlastné bohatstvo.

Predtým ako investujete do nehnuteľností si však musíte byť istý, že ste pripravený na takýto druh investície. Budete musieť investovať značné množstvo peňazí. Kúpa domu, bytového komplexu alebo pozemku môže byť poriadne drahá. Ak si nemôžete dovoliť zaplatiť za nehnuteľnosť v hotovosti, mali by ste byť schopný platiť aspoň splátky za hypotéku a to aj bez príjmu z prenájmu.

Nehovoriac o neustálych nákladoch na údržbu nehnuteľnosti, za ktorú budete zodpovedný a taktiež o možnosti, že vaše mesačné výdavky budú vyššie ako nájom, ktorý budete dostávať od nájomníkov. Často je jednoduchšie najať si správcovskú spoločnosť, ktorá sa bude starať o opravy budovy a výber nájomného. Aj keď to je ďalší výdavok, odľahčí to veľké bremeno spojené s vlastníctvom prenajímanej nehnuteľnosti.

Podobné: Ako zarobiť investovaním do rezidenčných nehnuteľností

Niektorí investori do nehnuteľností začínajú kúpou duplexu alebo domu s obývateľným suterénom, kde jedna bytová jednotka slúži ako domov pre nich a druhá ako zdroj zisku. Je to dobrý spôsob ako vstúpiť na trh s nehnuteľnosťami, ale pamätajte, že budete bývať v jednej budove s nájomníkom.

Keď sa zžijete so svojou novou rolou prenajímateľa, môžete zvážiť nákup väčšej nehnuteľnosti s vyšším potencionálnym príjmom. Keď už vlastníte niekoľko rôznych nehnuteľností, je oveľa ľahšie kúpiť a spravovať ďalšie a dosiahnuť vyššiu návratnosť vašich investícií.

Investícia do nehnuteľností nie je len bezpečnou investičnou možnosťou, ale aj investíciou, ktorá vám umožní prežiť roky plné zábavy, šťastia a neoceniteľných spomienok, ktoré vám vydržia po celý život.

Dve najdôležitejšie črty každej investície sú ziskovosť a rizikovosť. Investovanie do nehnuteľností je vynikajúcou voľbou na generovanie profitu, pretože sľubuje vysokú návratnosť investície a ide o najbezpečnejšiu investičnú stratégiu.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.