Spoznajte seba a spoznáte vhodnú investičnú stratégiu

HABERL
12. júla 2018

Správna stratégia je alfou a omegou každého úspechu vo svete investovania. Bez nej by sme márne hľadali vhodné spôsoby, ako sa dostať k výnosným príležitostiam a znásobiť svoje vklady. Jej formovanie by sa však malo prispôsobiť tomu, za aký typ investora sa pokladáme. Už Sokrates hovoril, že kto spozná seba, ten objaví skutočnú múdrosť. Táto roky osvedčená teória […]

Správna stratégia je alfou a omegou každého úspechu vo svete investovania. Bez nej by sme márne hľadali vhodné spôsoby, ako sa dostať k výnosným príležitostiam a znásobiť svoje vklady. Jej formovanie by sa však malo prispôsobiť tomu, za aký typ investora sa pokladáme.

Už Sokrates hovoril, že kto spozná seba, ten objaví skutočnú múdrosť. Táto roky osvedčená teória platí aj pri investovaní, kde je dôležité vedieť, ako znášame riziká, koľko sme ochotní riskovať a či vieme ovládať emócie. Oboznámenie sa s vlastnými povahovými črtami nám následne pomôže pri vytváraní investičnej stratégie ušitej priamo na mieru našim potrebám.

3 faktory, podľa ktorých rozoznáme typ investora:

1. Miera akceptovania rizika – Bezpečnosť a stabilita svojho kapitálu býva základom každej investičnej stratégie. Miera akceptovania rizika či skôr odvaha a chuť zariskovať je však vždy individuálna. Práve tieto faktory majú výrazný vplyv na to, akým sme typom a aké investičné príležitosti budeme vyhľadávať.

2. Schopnosť myslieť vopred – Investičná stratégia sa vždy odvíja aj od časového horizontu, aký je investor schopný akceptovať. Schopnosť myslieť vopred bude dôležitá najmä pre tých, ktorí vsádzajú na dlhodobejšie investície a potrebujú si rozplánovať vklady aj prípadné zisky na pár rokov vopred.

3. Odolnosť voči emóciám – Podliehanie emóciám môže investorom priniesť rýchly vzostup a ešte skorší pád. Psychológovia varujú pred iracionálnym úsudkom ovplyvneným strachom alebo eufóriou, ktorá vytvára davovú psychózu. Pod vplyvom emócií sa totiž vytráca triezvy úsudok a prestáva nám fungovať intuitívna rozlišovacia schopnosť.

3 hlavné typy investorov a ich charakteristika:

1. Konzervatívny – Tento typ investora vsádza na bezpečnosť a výnosy rozdelené do dlhšieho časového obdobia. Akceptácia rizika je nízka, s čím sa spájajú aj podstatne nižšie zisky, no na druhej strane, istota ich dosiahnutia je pomerne vysoká.

2. Dynamický – Dynamickí investori sú často nazývaní aj agresívni, čo vyplýva z ich spôsobu investovania. Ten je založený na hľadaní riskantných krátkodobých príležitostí so vsádzaním vysokých vkladov, čo z nich robí presný protiklad konzervatívnych obchodníkov.

3. Zmiešaný (Vyvážený) – Pri zmiešaných investoroch je najdôležitejšia istá rovnováha medzi bezpečím a riskovaním. Stratégia je založená na dosahovaní vyšších výnosov, no nie za cenu podstupovania prehnaného rizika. Väčšina investícií sa zameriava na strednodobý, výnimočne aj dlhodobý horizont.

Oboznámenie sa s charakteristikou nášho investičného zmýšľania nám prinesie celkom jasnú odpoveď na to, akým sme typom a akú stratégiu si za účelom úspešného pôsobenia na trhoch môžeme zvoliť. Jej príprava je síce dlhodobým procesom vyžadujúcim viacero krokov, no pre efektívnejšie zhodnocovanie svojich vkladov sa ich určite oplatí podstúpiť.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.