Tipy pre lepšie obchodovanie s dlhopismi

HABERL
12. februára 2015

Každý z investičných trhov má svoje špecifiká, ktoré ho odlišujú od tých ostatných. Rovnako to platí aj v prípade dlhopisov, pri ktorých sú samotné princípy obchodovania postavené na úplne iných pilieroch ako je to napríklad s akciami alebo komoditami. To robí z dlhopisov zaujímavý investičný nástroj, ktorý získal priaznivcov po celom svete. Obchodovanie s dlhopismi má bohatú tradíciu a trh […]

Každý z investičných trhov má svoje špecifiká, ktoré ho odlišujú od tých ostatných. Rovnako to platí aj v prípade dlhopisov, pri ktorých sú samotné princípy obchodovania postavené na úplne iných pilieroch ako je to napríklad s akciami alebo komoditami. To robí z dlhopisov zaujímavý investičný nástroj, ktorý získal priaznivcov po celom svete.

Obchodovanie s dlhopismi má bohatú tradíciu a trh s nimi patrí dlhodobo medzi oblasti s najaktívnejšou činnosťou investorov. Populárnymi sa stali najmä vďaka možnosti dostať sa k vysokým ziskom v podobe permanentných úrokov, ktoré vyplývajú z ocenenia „pôžičky“ poskytnutej investorom do rúk vydavateľa. Mechanizmus obchodovania je však náročnejší a získať patričné výnosy nie je také jednoduché. Preto Vám prinášame nejaké efektívne tipy ako zlepšiť svoj investičný postup a zarobiť na obchodovaní s dlhopismi viac.

Stručne o dlhopisoch 

Vieme, že dlhopisy sú vlastne cennými papiermi, ktorých hodnota môže byť zhodnocovaná na burze s cennými papiermi. Podstata dlhopisov spočíva v investovaní financií do cenného papieru z prostriedkov investora, ktorý poskytne vydavateľovi dlhopisu zdroje. Investícia je však ocenená konkrétnou výškou úrokov, ku ktorých splateniu sa vydavateľ riadne zaviazal, čo ponúka investorovi možnosť získať v termíne splatnosti určitý výnos.

 

Niekoľko tipov pre lepšie zhodnocovanie dlhopisov :

 

Vyberte si správnu stratégiu

Konkrétny druh stratégie bude pri investovaní do dlhopisov základným krokom k šanci dostať sa k ziskom. Vďaka nej budete môcť presnejšie nájsť správnu cestu k úspechu, takže nezabúdajte si ju vybrať podľa Vašej individuálnej investorskej povahy.

Najvyužívanejšie druhy stratégií :

1. Reinvestičná – Výhodou tejto stratégie je možnosť opäť reinvestovať obdržaný úrok do ďalších aktív. Tým sa zvyšuje potenciál zarábať na úrokoch z úrokov. Aj keď ide o efektívnu stratégiu ako zarobiť, nie je až taká jednoduchá a ťažko pri nej vytvárať nejaké prognózy.

2. Riskantná – Pri tejto stratégií sa vyhľadávajú dlhopisy s očakávaním maximálneho výnosu. Investorovi neprekáža ani vyššie riziko nesplácania a takisto ani krátkodobá platnosť.

3. Konzervatívna – Nazýva sa aj krátkodobá stratégia. Pri nej sa vyhľadáva nižšie riziko a viac vsádza na istotu, takže výnosy nedosahujú až také zaujímavé čísla.

 

Preskúmajte dlhopis aj jeho majiteľa

Správny investor nezabudne na jednu z najpodstatnejších vecí a tou je dôkladne preverenie dlhopisu a takisto aj majiteľa. Takýto obozretný prístup má veľký význam kvôli serióznosti, ktorá má obom stranám (no najmä investorovi) zaručiť bezproblémový priebeh investície a splatenia dohodnutých záväzkov riadne a včasne. Pred podpisom dlhopisu sa teda dobre oboznámte s obsahom vrátane všetkých nastavených parametrov.

Sledujte vývoj ratingu

Pri dlhopisoch platí rovnako ako pri iných trhoch, že obchodník musí sledovať aktuálne dianie, aby bol informovaný a vedel prispôsobovať svoje investície súčasnému vývoju. V tejto oblasti zohrávajú dôležitú úlohu práve ratingy, o ktoré sa starajú špeciálne ratingové agentúry (napríklad Moody´s). Tie hodnotia potenciál dlhopisov, vytvárajú prognózy o ich splácaní, kategorizujú ich a priradzujú im hodnotenie od AAA (najkvalitnejšie dlhopisy) cez B (riskantné dlhopisy) po C a D (slabé dlhopisy).

Reinvestujte, ak je to možné

Ak ste si zvolili reinvestičnú stratégiu obchodovania, máte možnosť získavať na výnosoch opakovane. Opätovné vkladanie získaných úrokov je dobrým spôsobom ako nechať výnosy naďalej úročiť, tak prečo to nevyužiť. Výnosy môžete vkladať do rôznych aktív, napríklad do termínovaných vkladov.

 

Investovanie do dlhopisov nie je tým najjednoduchším spôsobom obchodovania a spolu s výhodami prináša aj nejaké prekážky, kvôli ktorým sa niektorí radšej preorientujú na iný trh. Tí, ktorí sú verní dlhopisom, môžu využívať akékoľvek tipy pomáhajúce k efektívnejšiemu obchodovaniu a väčším výnosom. Ak je to aj Váš prípad, tak veríme, že Vám tieto informácie pomôžu na ceste k dobrým investičným príležitostiam.

 

Zdroje : investice.finance.cz,http://en.wikipedia.org/

 

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.