Zmeškané príležitosti: Žien, investoriek

HABERL
24. októbra 2019

V tomto článku sa dozviete niečo o skúsenostiach viacerých žien s investovaním, o nedostatku investoriek a o spôsoboch, ako to celé zmeniť. Na začiatku si ale povieme, čo vlastne znamená pojem “anjelský investor”. Anjelský investor (Angel investor) je veľmi bohatý jednotlivec, ktorý poskytuje určitú finančnú podporu malým začínajúcim podnikateľom, zvyčajne výmenou za majetkový kapitál spoločnosti. […]

nv

V tomto článku sa dozviete niečo o skúsenostiach viacerých žien s investovaním, o nedostatku investoriek a o spôsoboch, ako to celé zmeniť. Na začiatku si ale povieme, čo vlastne znamená pojem “anjelský investor”.

Anjelský investor (Angel investor) je veľmi bohatý jednotlivec, ktorý poskytuje určitú finančnú podporu malým začínajúcim podnikateľom, zvyčajne výmenou za majetkový kapitál spoločnosti. Investície do začínajúcich firiem sú veľmi riskantné a preto netvoria viac ako 10% portfólia anjelských investorov.

Anjelskými investormi sú často členovia rodiny alebo priatelia podnikateľa. Fondy, ktoré poskytujú, môžu byť jednorazovou investíciou, ktorá má za úlohu pomôcť podniku postaviť sa na nohy, alebo pravidelnou finančnou podporou. Na rozdiel od investorov rizikového kapitálu, ktorí zhromažďujú peniaze od viacerých investorov a následne ich strategicky investujú, anjelskí investori používajú svoje vlastné finančné prostriedky.

Termín “anjelskí” pochádza z divadla Broadway, kde veľmi bohatí jednotlivci financovali divadelné predstavenia. Pojem “anjelský investor” prvýkrát použil William Wetzel z Univerzity v New Hampshire, zakladateľ Centra pre výskum rizikové kapitálu. Wetzel dokončil štúdiu o tom, ako rôzni podnikatelia získavali kapitál.

Prečo je na trhu tak málo investoriek?

Podľa Jenny Tooth, výkonnej riaditeľky UK Business Angels Association, tvoria ženy iba 14% zo všetkých anjelských investorov pôsobiacich v Spojenom kráľovstve. V nedávnej správe, ktorú spoločnosť vydala v spojení s British Business Bank uvádzajú, že: “Typickým anjelským investorom v Spojenom kráľovstve je biely muž, ktorý najpravdepodobnejšie žije v Londýne.”

Podľa Eleny Baevoej, generálnej riaditeľky spoločnosti 365 Talent Portal, ide o psychológiu a čísla. “Nie je ich dosť. Nemáme dostatok investoriek, kvalitného vzdelania ani informácií.”

Podobné: Ako funguje zložené úročenie a ako ho vypočítať?

Na trhu vznikla naliehavá potreba, aby úspešné investorky ukázali iným ženám, že sa to dá. Tooth uviedla: “Nedostatok ženských vzorov sa neustále udáva ako kľúčový problém, prečo ženy neinvestujú. Pričom až 48% žien uviedlo, že si dostatočne nedôverujú na to, aby sa mohli stať anjelskými investorkami.”

Medzi ďalšie faktory, ktoré nám pomáhajú vysvetliť nedostatok investoriek vo Veľkej Británii patrí napríklad historická predpojatosť, kultúrne normy a vnímanie, a všeobecne nízke povedomie o úspešných ženách.

Nedostatok rozmanitosti

Ženy prichadzujú o mnoho investičných príležitostí, vďaka ktorým by mohli zbohatnúť. Jessica Wilson, riaditeľka pre vzťahy s investormi spoločnosti Envestors, vysvetľuje: “Na to, aby podnikateľky dokázali vyniknúť a niekto si ich všimol, musia existovať investori, medzi ktorých budú patriť aj ženy, ktorí ich vedia podporiť. Mnoho podnikateliek sa bojí vstúpiť do miestnosti plnej investorov – mužov. Musíme sa zamerať na to, ako vieme povzbudiť ženy, čím by sme podnikateľky v Spojenom kráľovstve podporili.

Dôkazy zo Spojených štátov amerických nám naznačujú, že jednotlivci majú tendenciu investovať do “ľudí, akými sú oni sami.”

Prieskum spoločnosti WA4E, ktorý sa zaujímal o investorky, zistil, že anjelské investorky častejšie investujú do spoločností iných žien. Viac rozmanitosti na trhu, by rozhodne pomohlo rozšíriť okruh podnikateľov, ktorým investori poskytujú svoje finančné prostriedky.

Kľúčom k vyššiemu sebavedomiu sú vedomosti a porozumenie

Podľa spoločnosti Merrill Lynch, si v oblasti investovania verí viac ako 68% mužov, ale len polovica žien.

Existuje podozrenie, že (jednoducho povedané) ženy sú opatrnejšie. Potrebujú lepší prístup k vedomostiam, skúsenostiam a príkladom úspešných investoriek, aby prekonali svoj strach a nadobudli potrebné sebavedomie.

Napríklad, mnoho žien si nemusí byť vedomých toho, že existuje určitý regulačný rámec: na to, aby ste sa mohli v Spojenom kráľovstve stať anjelským investorom, kedy musíte mať ročný plat najmenej 100 000 britských libier alebo vlastniť investovateľné aktíva v hodnote najmenej 250 000 britských libier. Anjelskí investori zvyčajne investujú 10 000 až 500 000 britských libier, buď individuálne, alebo ako súčasť združenia a usilujú sa o návratnosť svojich investícií v období 3 až 8 rokov.

Carla Stent, zo spoločnosti Capital Limited, tvrdí, že pre ženy ide o novú oblasť investovania. Taktiež sa domnieva, že ženy vo všeobecnosti nemajú sebavedomie, na to aby začali investovať do podnikov: “Existujú spôsoby, ako môžete investovať so skupinou investorov a získať nové vedomosti od celej skupiny investorov. Spoločne si budujete ucelený pohľad na spoločnosť, do ktorej ste investovali. Taktiež máte možnosť povedať, že to jednoducho nie je pre vás a hocikedy od investície odstúpiť.

Prečo sa teda ženy neangažujú rovnako ako muži?

Spoločnosť WealthiHer Network spolupracuje so svojimi partnermi “s cieľom zlepšiť a posilniť postavenie investoriek a pozmeniť finančný sektor.” Spoluzakladateľka, Tamara Gillan uvádza vo svojom výskume niekoľko dôvodov, prečo ženy neinvestujú toľko, ako muži:

Ženy nemajú pocit, že by finančný sektor chápal alebo uspokojoval ich potreby. Majú inú motiváciu ako muži: vyše 60% žien vníma majetok ako prostriedok na zabezpečenie svojej rodiny a zaistenie bezpečia a pohodlia. 36% žien uviedlo, že nedostatok informácií o komplexnom finančnom trhu je kľúčovým dôvodom, prečo neinvestujú.

Takmer tri štvrtiny opýtaných žien verí, že existujú zásadné rozdiely v spôsobe, akým investujú muži a ženy. Zatiaľ čo muži sa neboja riskovať a sú impulzívni, ženy bývajú opatrnejšie. Taktiež sa ale prišlo na to, že hoci sú ženy vyrovnanejšie a viac si uvedomujú riziká, nevyhýbajú sa im: sú pripravené uskutočniť ambiciózne investície, no ohľadom takýchto investícií vyžadujú viac informácií.

5 dôvodov, prečo ženy neinvestujú

Vzdelanie a povedomie. Mnoho žien nemá základné znalosti o investovaní, čo spôsobuje, že považujú investovanie za komplikované a im neprístupné. Gillan poznamenala: “Ženy potrebujú viac informácií a vzdelania. Potencionálne investorky potrebujú prístup k iným investorkám, ktorých sa budú môcť opýtať: “Čo robíte? Do čoho investujete?”

Ženy sú od prírody opatrnejšie a viac si uvedomujú riziká. Nechcú sa priveľa vypytovať, pretože sa boja toho, že budú kritizované. Aby sme ženy-investorky povzbudili, potrebujeme adresovať psychologické ale aj štrukturálne stránky problému. Je potrebné poskytnúť im viac kvalitnejších informácií, lepší prístup k investičným príležitostiam a dať im za príklad úspešné investorky.

Podobné: Prečo si odkladať na dôchodok už v 20-tke

Investovanie môže pôsobiť odstrašujúco. Stent poznamenala: “Ide o povzbudenie úspešných investorov, aby vzali ženy pod svoje ochranné krídla a predstavili ich ľuďom, ktorí potrebujú získať isté finančné prostriedky. Je taktiež dôležité oboznámiť ich s faktom, že nemusia investovať veľké sumy peňazí hneď od začiatku.”

Predsudky často zohrávajú úlohu v tom, prečo sa ženy rozhodnú radšej neinvestovať. Neustály boj proti všeobecnému presvedčeniu, že “ženy neinvestujú” je náročný. Podľa agentúry WealthiHer sa až 36% žien stretlo s nesúhlasom ohľadom ich rozhodnutia investovať.

Nedostatok príležitostí: Patricia Astley, výkonná riaditeľka spoločnosti Julius Baer vysvetľuje, že “ sa často stretáva s tým, že jej klientky radšej investujú do hmotných aktív, ako sú napríklad nehnuteľnosti. Musíme nájsť spôsob, ako pre ženy zatraktívnime aj iné druhy aktív.”

Ak sa chcete stať investorom, ktorý si vezme investorku pod svoje ochranné krídla, je potrebné pamätať na to, že sa to spája s určitým rizikom. Stent opisuje svoju skúsenosť: “Niekedy to všetko išlo ako po masle a inokedy zase nie. Musíte byť pripravený na to, že môžete stratiť svoje peniaze. Dosiahla som výborné zisky, iné boli dobré a niektoré investície jednoducho nevyšli.”

Rada od investorky Mirandy Leung znie: “Stále sa nájde niečo nové, čo sa budete musieť naučiť a aby sa z toho nestala iba ďalšia nevyhnutná povinnosť, ktorú nebudete chcieť vykonávať, mali by ste si na tom nájsť niečo, čo vás bude zaujímať.”

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.