5 investícií do obnoviteľných zdrojov, ktoré majú potenciál vysokého zhodnotenia

HABERL
20. júla 2021

Investovanie do obnoviteľných zdrojov energie je v posledných rokoch veľmi populárne a investori zaujímajúci sa o tento sektor, majú k dispozícií čoraz viac možností.

investície

Zmena globálnej klímy, ktorá je spôsobená neustálym zvyšovaním koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, v dôsledku ľudskej činnosti, je v súčasnosti jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov.

Obnoviteľné zdroje energie(ESG) sú alternatívou k fosílnym palivám, ktorá pomáha k znižovaniu emisií skleníkových plynov, diverzifikácii dodávok energie a obmedzovaniu závislosti od nespoľahlivých a nestálych trhov s fosílnymi palivami. 

Investovanie do obnoviteľných zdrojov prináša investorom lepšie výnosy ako investície do fosílnych palív. Avšak, napriek tejto skutočnosti, nie je celkové množstvo finančných prostriedkov také vysoké, ako je potrebné na zmiernenie klimatickej krízy. 

Ak porovnáme trh s fosílnymi palivami a ESG tak zistíme, že tzv. „zelené“ investície sú menej volatilné. Trh s ropou počas pandémie zažil veľký prepad, zatiaľ čo sektor obnoviteľných zdrojov nijako výrazne zasiahnutý nebol.

Pri investíciách je veľmi dôležité vybrať si, do akých investičných nástrojov, by ste chceli investovať, a aký dlhý investičný horizont je pre vás akceptovateľný

Avšak, čoraz viac možností majú k dispozícii investori, ktorých záujem sa uberá do sektora obnoviteľných zdrojov energie.

Investovať môžete prostredníctvom atraktívnych ETF fondov alebo akciíSektor obnoviteľných zdrojov energie ostáva aj po roku 2020, pre investorov atraktívny.

Dnes sme pre vás pripravili zoznam piatich investícií do obnoviteľných zdrojov, ktoré majú potenciál vysokého zhodnotenia. Na základe analýzy, sme vybrali 3 ETF fondy akciové spoločnosti, ktorých vývoj za uplynulé roky dokazuje výkonnosť, ktorá by mohla byť zaujímavá pre investorov, ktorým záleží na životnom prostredí.

Invesco Solar ETF (TAN) 

Invesco Solar ETF ponúka jedinečný prístup k obnoviteľnej energii, a drží koncentrované portfólio spoločností pôsobiacich v priemysle solárnej energie. Tým odstraňuje veľkú časť širšieho trhu s obnoviteľnými energiami.

Portfólio výberu fondu začína globálnymi spoločnosťami, zaoberajúcimi sa solárnou energiou všetkých kapitalizácií, vrátane všetkých solárnych technológií, celého hodnotového reťazca a súvisiaceho solárneho vybavenia.

Invesco Solar ETF má hodnotenie MSCI ESG fondu A na základe skóre 5,98 z 10 (MSCI ESG Fund Rating, meria odolnosť portfólií, voči dlhodobým rizikám a príležitostiam vyplývajúcich z environmentálnych, sociálnych a správnych faktorov).

Cena fondu po solídnom raste v roku 2020 vzrástla z 31,35 USD na 102,35 USD, čo predstavuje 226,47% nárast. Od začiatku roka 2021 cena mierne poklesla, z hodnoty 105,75 USD na 89,33 USD, čo predstavuje pokles o 15,53%. No investori stále vyhľadávajú investičné možnosti, ktoré sú prívetivé k životnému prostrediu a zároveň sú perspektívne ziskovejšie ako klasické investície. Podľa Fidelity Investments sa rozhodli spoločnosti, ktorým záleží na otázke životného prostredia, poskytnúť vyššie výnosy pre investorov od januára do septembra, s cieľom pritiahnuť ich pozornosť a získať tak potrebné finančné prostriedky. 

TAN

Graf: TAN ETF – od 1.1.2020 – 30.06.2021

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) 

Má úzke portfólio globálnych spoločností zaoberajúcich sa čistou energiou. Definuje spoločnosti pôsobiace v biopalivách, etanole, geotermálnom, vodnom, solárnom a veternom priemysle. Okrem držby spoločností, ktoré vyrábajú energiu týmito prostriedkami, ICLN zahŕňa aj spoločnosti, ktoré vyvíjajú technológie a zariadenia používané v tomto procese.

Na podporu témy čistá energia, zaujíma ICLN veľké koncentrované pozície v približne 30 spoločnostiach, ktoré sú potom vážené trhovým stropom a vyvážené štvrťročne.

iShares Global Clean Energy ETF má hodnotenie MSCI ESG fondu A na základe skóre 6,65 z 10. Podobný scenár ako fond TAN počas roku 2020 zažíval aj fond ICLN. Za predchádzajúci rok pripísal 139,14%, keď sa jeho hodnota zvýšila z 11,83 USD na 28,29 USD. Od začiatku roka poklesol z 29,07 USD na 23,46 USD.

ICLN

Graf: ICLN ETF – od 1.1.2020 – 30.06.2021

ALPS Clean Energy ETF (ACES)

ACES sleduje trhovo vážený index severoamerických spoločností pôsobiacich v sektore čistej energie. Poskytovateľ indexu sa zameriava na spoločnosti, ktoré umožňujú rozvoj udržateľnejšieho energetického odvetvia, a zahŕňa činnosti ako obnoviteľné zdroje energie (solárna, veterná, vodná energia, biopalivá), čisté technológie (elektrické vozidlá, technológia batérií, palivové články, inteligentné siete), a akákoľvek iná vznikajúca technológia čistej energie.

ALPS Clean Energy ETF má hodnotenie MSCI ESG fondu A, na základe skóre 7,10 z 10. Ani fond ACES nezaostával vo výkonnosti oproti iným ESG fondom. Za uplynulý rok vzrástol o 132,53% z 34,34 USD na 79,85 USD. V prvom polroku 2021 si odpísal zo svojej hodnoty -6,59%, keď poklesol z 81,17 USD na 75,82 USD.

ACES

Graf: ACES ETF – od 1.1.2020 – 30.06.2021

NextEra Energy (NEE)

Jedna z najväčších elektrických spoločností v USA, je tiež najväčším svetovým generátorom veternej a solárnej energie. Akcie spoločnosti NextEra Energy za posledných pár rokov výrazne prekonali svoje veľké konkurenčné spoločnosti. Pozrime sa podrobnejšie na faktory, ktoré vedú k týmto najlepším výkonom, a tiež na to, či môže NextEra Energy v budúcnosti pokračovať v prekonávaní konkurentov.

Spoločnosť NextEra Energy priniesla v priebehu rokov pôsobivý výkon. Jej upravený zisk na akciu (EPS) vzrástol v minulom roku o 10,5%. Okrem stabilného rastu v regulovanom odbore elektrickej energie, NextEra Energy pozoruhodne rozšírila svoje konkurenčné veľkoobchodné podnikanie v oblasti energetiky.

Spoločnosť očakáva, že bude v ďalšom roku pokračovať vo vysokom raste, a že sa upravený EPS v roku 2021 bude pohybovať od 2,40 USD do 2,54 USD, čo je takmer o 7% viac ako v roku 2020. Okrem toho očakáva v nasledujúcich dvoch rokoch rast upraveného EPS od 6% do 8%.

Hodnota akcií spoločnosti vzrástla počas minulého roka o 25,49%, aj napriek turbulentnejším podmienkam v marci 2020, kedy akcie poklesli o viac ako 30%. Od začiatku roka 2021, sa akcie obchodujú o 5% nižšie od svojich historických maxím.

NEE

Graf: NEE – od 1.1.2020 – 30.06.2021

Brookfield Renewable Partners (BEP) 

Brookfield Renewable Partners je spoločnosť, ktorá vlastní portfólio zariadení na výrobu obnoviteľnej energie. Prevádzkuje zariadenia, ktoré zahŕňajú konvenčné vodné elektrárne a veterné elektrárne nachádzajúce sa v Severnej Amerike, Latinskej Amerike a Európe.

Brookfield verí, že sme ešte len v začiatkoch globálneho prechodu energie z fosílnych palív na obnoviteľnú energiu. Spoločnosť verí, že v nasledujúcich troch desaťročiach vidí investičnú príležitosť v hodnote 100 biliónov dolárov. Brookfield odhaduje, že môže zvýšiť svoj hotovostný tok na jednu akciu medziročným tempom 11% až 16% minimálne do roku 2025.

Akcie spoločnosti sú od začiatku roka v miernom poklese, kedy sa obchodujú o 11,46% nižšie od svojich historických maxím. V roku 2020, však predviedli veľmi solídny rast, keď vzrástli o 70,87%.

BEP

Graf: BEP – od 1.1.2020 – 30.06.2021

Tak čo? Zaujali vás investície do obnoviteľných zdrojov?

Investovať do spoločensky zodpovedných spoločností, nie je iba zodpovedné, ale aj investične zaujímavé. Ak vás zaujali akcie spoločností a ETF fondy z tohoto článku, tak nás kontaktujte, a my vám pomôžeme s investíciou do nich. 

Zdroje:
www.etf.com, finance.yahoo.com, www.morningstar.com, www.eea.europa.eu/sk

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.