Ako úrokové sadzby ovplyvňujú investície?

HABERL
27. septembra 2022

V aktuálnom ekonomickom prostredí investori po celom svete čelia rastu úrokových sadzieb. Aký to však môže mať vplyv na ich investície?

Ako úrokové sadzby ovplyvňujú investície?

Keď Federálny rezervný systém USA alebo iné centrálne banky sveta pohnú s úrokovými sadzbami, môže to reálne ovplyvniť vaše investičné portfólio.

Kolísanie úrokových sadzieb môže spôsobiť domino efekt v celej ekonomike. Zatiaľ čo, posledné zvýšenie úrokových sadzieb malo pomôcť so spomalením a obmedzením inflácie, je možné, že bude mať vplyv aj na akcie, dlhopisy či iné investície.

Úrokové sadzby a ekonomika

Ako príklad si vezmime najvplyvnejšiu centrálnu banku sveta – Federálny rezervný systém (FED). FED má trojitý mandát: podporovať maximálnu zamestnanosť, stabilné ceny a zmierňovať dlhodobé úrokové sadzby. Jedným zo spôsobov, ako to môže robiť, je úprava krátkodobých úrokových sadzieb.

Ak ekonomický rast zaostáva a nezamestnanosť rastie, centrálna banka môže znížiť úrokové sadzby, aby sa požičiavanie peňazí stalo lacnejšie. Cieľom je podnietiť podniky, aby investovali do projektov a najali zamestnancov na ich realizáciu, čo zvýši príjem a výdavky spotrebiteľov.

Na druhej strane, keď ekonomika rastie príliš rýchlo, Federálny rezervný systém sa môže začať obávať inflácie alebo iných problémov súvisiacimi s rýchlym ekonomickým rastom.

V tomto prípade môže centrálna banka rast zabrzdiť a úrokové sadzby zvýšiť. Podniky si tak požičiavajú a investujú menej v dôsledku vyšších nákladov na pôžičky, čo môže potencionálne vyústiť v to, že prestanú prijímať zamestnancov, čo môže znížiť spotrebiteľské výdavky.

Preskúmanie predchádzajúcich krokov Federálneho rezervného systému ukazuje, ako sa tieto scenáre vyvíjajú. Napríklad, pred a počas finančnej krízy v rokoch 2007 a 2008, Federálny rezervný systém drasticky znížil úrokové sadzby, aby pomohol s naštartovaním slabnúcej ekonomiky. O 8 rokov neskôr sa úrokové sadzby stále pohybovali okolo nuly. Keď sa ekonomika posilnila, Federálny rezervný systém v rokoch 2015 až 2018 deväťkrát pristúpil k zvýšeniu úrokových sadzieb.

V roku 2019 Federálny rezervný systém vykonal tri zníženia úrokových sadzieb, keďže ekonomika začala vykazovať známky spomaľovania. V roku 2020 boli úrokové sadzby znížené dvakrát, čím sa opäť dostali takmer na nulu. Bolo to za účelom obmedzenia ekonomických dopadov pandémie koronavírusu.

Mohlo by Vás zaujímať: Rekordný nárast cien nemeckých výrobcov

Momentálne úrokové sadzby

Súčasné vysoké čísla týkajúce sa inflácie už prinútili Federálny rezervný systém, aby pristúpil k prvému zvýšeniu úrokových sadzieb od roku 2018. FED zatiaľ v tomto roku zvýšil úrokové sadzby z hodnoty 0 % až na rozpätie 3 % – 3,25 %, čo je najvyššia úroveň od začiatku roka 2008. Do konca roku 2022 a v roku 2023 sú naplánované ďalšie zvyšovania úrokových sadzieb.

Úrokové sadzby a investície

Vzhľadom na nedávne vzostupy a poklesy je dôležité pochopiť, ako môžu zmeny úrokových sadzieb ovplyvniť zložky vášho investičného portfólia.

Vplyv úrokových sadzieb na dlhopisy

Úrokové sadzby a dlhopisy majú inverzný vzťah. Keď úrokové sadzby rastú, ceny dlhopisov klesajú a naopak. Novo emitované dlhopisy budú mať po zvýšení úrokových sadzieb vyššie kupóny, vďaka čomu budú dlhopisy s nízkymi kupónmi vydané v prostredí s nižšími úrokovými sadzbami stáť menej. Je užitočné pochopiť význam nasledujúcich troch pojmov, ktoré sa týkajú vzťahu dlhopisov a úrokových sadzieb.

Papierové výnosy a papierové straty

Predstavte si, že ste si kúpili dlhopis za 1 000 eur, to je jeho nominálna hodnota. Ak centrálna banka zvýši úrokové sadzby, môže to znížiť trhovú hodnotu vášho dlhopisu na 900 eur. V tomto prípade bude vaša papierová strata 100 eur, ale ako už jej názov napovedá, táto strata je iba na papieri, alebo môže byť cenou, za ktorú by ste v tej chvíli dlhopis predali. Ak budete držať tento dlhopis do jeho splatnosti, stále sa môže stať, že dostanete naspäť 100 percent jeho pôvodnej nominálnej hodnoty.

Kolísanie úrokových sadzieb a trhových sadzieb

Keď kolíšu úrokové sadzby, tak kolíšu aj trhové sadzby dlhopisov. Nie všetky dlhopisy sú však ovplyvnené rovnako. Dlhopisy s kratšou dobou splatnosti môžu byť menej ovplyvnené výkyvmi úrokových sadzieb, ako dlhopis s dlhšou dobou splatnosti, nakoľko tie vo všeobecnosti trpia vyššími papierovými stratami.

Krátkodobé zmeny a dlhodobé výhľady

Krátkodobé zmeny úrokových sadzieb by nemali ovplyvniť dlhodobý výhľad investora s dlhým časovým horizontom a vhodným mixom akcií a dlhopisov (vyvážené portfólio). Pokles cien dlhopisov bude pravdepodobne kompenzovaný zvýšením cien dlhopisov v neskoršom dátume. Zostať v kurze a diverzifikovať investície vám môže pomôcť so zachovaním vášho celkového investičného portfólia.

Mohlo by Vás zaujímať: Ako a prečo rebalansovať investičné portfólio?

Vplyv úrokových sadzieb na akcie

Na rozdiel od dlhopisov, zmeny úrokových sadzieb priamo neovplyvňujú akciový trh. Opatrenia centrálnych bánk však môžu mať efekt poklesu, ktorý v niektorých prípadoch ovplyvní ceny akcií.

Keď centrálna banka úrokové sadzby zvýši, banky zvýšia svoje sadzby pre spotrebiteľské a podnikateľské úvery. Teoreticky to znamená, že na spotrebiteľské výdavky bude k dispozícii menej peňazí. Zvýšené sadzby za podnikateľské pôžičky môžu niekedy spôsobiť, že spoločnosti zastavia expanziu a prijímanie nových zamestnancov. Znížené spotrebiteľské a firemné výdavky môžu znížiť hodnotu akcií spoločnosti.

Napriek tomu neexistuje žiadna záruka, že zvýšenie úrokových sadzieb bude mať negatívny vplyv na akcie. Rast úrokových sadzieb sa zvyčajne vyskytuje v obdobiach ekonomickej sily. V tomto scenári sa zvýšené úrokové sadzby často zhodujú s býčím trhom. Ak je vaše portfólio dostatočne vyvážené môže byť lepšie umiestnené na udržanie a dosiahnutie väčšej stability, napriek zvýšeniu úrokových sadzieb.

Mohlo by Vás zaujímať: Ako a prečo rebalansovať investičné portfólio?

Vplyv úrokových sadzieb na nehnuteľnosti

Ak má niekto viazané finančné prostriedky v nehnuteľnostiach, zvýšenie úrokových sadzieb môže byť považované za škodlivé, zatiaľ čo zníženie úrokových sadzieb môže byť považované za pozitívne.

Ceny nehnuteľností sú úzko prepojené s trhmi a úrokovými sadzbami, čiastočne aj kvôli nákladom na financovanie (hypotekárne sadzby), ale aj kvôli niektorým vlastnostiam, ktoré mali reality podobné s dlhopismi, ako je pravidelný príjem. Podobne, ako v prípade dlhopisov, aj pri realitách sa stabilný tok príjmov generovaných nehnuteľnosťami stáva menej atraktívnym.

Keď sa úrokové sadzby zvýšia, ceny dlhopisov začnú klesať, zvyšuje sa potenciál pre straty na akciovom trhu, zvyšujú sa úrokové sadzby na sporiacich účtoch a vkladových certifikátoch, ceny komodít klesajú a sadzby hypoték rastú.

Záver

Keďže kolísanie úrokových sadzieb môže ovplyvniť investície rôznymi spôsobmi, keď sa veci začnú meniť neexistuje len jeden druh aktív, do ktorého by bolo vhodné investovať. Zamerajte sa na svoje finančné ciele, držte sa svojho plánu a poraďte sa so svojim finančným expertom.

zdroj: www.cnbc.com, www.marketwatch.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.