Citigroup varuje pred potenciálnym úpadkom trhov

HABERL
15. júla 2018

Rok 2018 je pre investorov komplikovaným obdobím. Americký akciový index Dow Jones vo februári zaznamenal historicky najväčší bodový pokles. Rozpätie medzi londýnskou medzibankovou úrokovou sadzbou a jednodňovou sadzbou swapových indexov sa v marci rozšírilo na úrovne prekročené iba v rokoch 2007 až 2009. Aby toho nebolo málo, bezprostredne potom nasledovali politické nepokoje na území Argentíny […]

Rok 2018 je pre investorov komplikovaným obdobím.

Americký akciový index Dow Jones vo februári zaznamenal historicky najväčší bodový pokles. Rozpätie medzi londýnskou medzibankovou úrokovou sadzbou a jednodňovou sadzbou swapových indexov sa v marci rozšírilo na úrovne prekročené iba v rokoch 2007 až 2009. Aby toho nebolo málo, bezprostredne potom nasledovali politické nepokoje na území Argentíny a Talianska.

Americké akcie síce od začiatku tohto roka vykazujú pozitívne výnosy, ale mnohé ďalšie triedy aktív sú na tom oveľa horšie. Najväčšiu ranu utrpeli investičné dlhopisy.

Svet v súčasnosti navyše čelí tomu, čo Čína nazvala „najväčšou obchodnou vojnou v histórii ekonomiky“.

Matt King, ktorý je stratégom úverových produktov investičnej banky Citigroup, navyše poznamenal, že okrem týchto zjavných alarmujúcich udalostí prebieha na finančných trhoch aj omnoho širší posun. Aktuálnu situáciu jednoducho zhrnul vyjadrením, že „hora peňazí, ktorá bola doteraz hybnou silou celosvetových trhov, sa prestala hýbať“.

King nedávno zverejnil správu s názvom „Keď sú hraniční kupujúci nezvestní“, v ktorej sa zaoberá tým, čo sa stane v prípade, keď sa na trhu začnú angažovať takzvaní mimotrhoví kupujúci. Pre vysvetlenie treba poznamenať, že hraniční kupujúci sú ochotní nakupovať konkrétne aktíva za cenu, ktorá sa rovná ich úžitku a nezískavajú teda žiaden prebytok spotrebiteľa. Inými slovami jednoducho určujú ceny na finančných trhoch.

King vo svojej správe vysvetľuje, že vplyv mimotrhových kupujúcich na súčasný vývoj je nasledujúci:

  • Ceny sa zvyšujú na novú úroveň.
  • Obchodovanie sa realizuje v rámci vyšších cenových relácií, čo vedie k vytváraniu bohatstva a objavovaniu sa ďalších širších ekonomických efektov.
  • Rozpätie nákupných a predajných cien, ako aj celkový obrat sa zdajú byť na normálnej úrovni.
  • Volatilita je neprirodzene potlačená.

Mimotrhovými kupujúcimi sú v tomto prípade centrálne banky, ktoré na finančných trhoch v posledných rokoch zvyšovali likviditu a v súčasnosti sa snažia negovať svoje predchádzajúce kroky, ako aj čínski investori, ktorých možnosti a investičné ambície sú podnietené mimoriadne vysokou likviditou na čínskych trhoch.

King uviedol: „Obaja najdôležitejší hraniční kupci svete sú však v súčasnosti na ústupe.“

Nasledujúci graf znázorňuje, čo sa stane v prípade, že sa títo mimotrhoví kupujúci z trhu stratia. Jednoducho povedané, okrem dopytu z ich strany na trhu neostane žiadna hĺbka, takže hladiny cien sa prepadnú nižšie a nebudeme schopní posúdiť, čo predstavuje skutočnú hodnotu vo svete, ktorému už títo investori nedominujú.

Rizikové aktíva, akými sú akcie a vysoko výnosné dlhopisy, sú v takomto scenári náchylné na výkyvy volatility a investori hľadajú bezpečnosť v zoskupovaní sa do väčších skupín.

Správa ďalej uvádza: „Nákup sa zastavil a odpredaj sa ešte iba postupne začína.“

Analýza ďalej naznačuje, že trh sa momentálne nachádza vo fáze ekonomického cyklu, ktorý je charakteristický rastom reálnych výnosov, nižšou infláciou, ako sa očakávalo, a negatívne ovplyvnenými rizikovými aktívami. Ďalšia fáza cyklu bude spojená so zvýšeným dopytom po kvalite a staneme sa svedkami toho, ako utrpí hodnota reálnych výnosov, inflácie a rizikových aktív súčasne.

Piata fáza cyklu si bude vyžadovať pomoc zo strany centrálnych bánk.

Správa zahŕňa aj kapitolu s názvom „Ako sa vyhnúť následkom“. V nej poukazuje na dlh domácností, ktorý by sa mohol stať „problémom zajtrajška“, ako aj na riziko zníženia ratingu na trhu s dlhopismi, najmä vzhľadom na zvýšený objem menej kvalitného nesplácaného firemného dlhu.

Banka pre medzinárodné zúčtovanie, ktorá sa často nazýva aj bankou pre centrálnych bankárov, uviedla, že neprimerane zvýšené úrovne verejného a súkromného dlhu vytvárajú „pascu“, z ktorej bude veľmi ťažké uniknúť.

King vo svojej správe nakoniec zhrnul:

  • „Šoky“ na trhu nie sú izolované a vôbec nie nepredvídateľné
  • Hraniční kupujúci odišli z trhu
  • Trhy sú v dôsledku tohto vývoja nebezpečne nestabilné


Zdroj: Citigroup

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.