Ďalšie zníženie úrokov zo strany FEDu naštartovalo trhy

HABERL
22. decembra 2019

Americká centrálna banka (FED) dobieha zameškané. Po 11-ročnej prestávke pristúpila už k 3. kolu znižovania základnej úrokovej sadzby. Na takýto krok ihneď zareagovali aj finančné trhy. Tie si vďaka stratégii s opakovaným poklesom úrokov dokázali zapísať ďalšie plusové čísla. Minulý mesiac sa na amerických finančných trhoch niesol väčšinou v znamení pozitívneho trendu. Čísla rástli, trhy zaznamenávali rast. Istou […]

Americká centrálna banka (FED) dobieha zameškané. Po 11-ročnej prestávke pristúpila už k 3. kolu znižovania základnej úrokovej sadzby. Na takýto krok ihneď zareagovali aj finančné trhy. Tie si vďaka stratégii s opakovaným poklesom úrokov dokázali zapísať ďalšie plusové čísla.

Minulý mesiac sa na amerických finančných trhoch niesol väčšinou v znamení pozitívneho trendu. Čísla rástli, trhy zaznamenávali rast. Istou mierou k tomu prispelo aj ďalšie zníženie úrokových sadzieb. K tomu FED pristúpil ešte koncom októbra. Stalo sa tak už po tretíkrát v roku. A napriek rizikám spojeným s takýmto krokom to malo na trhy opäť priaznivý efekt.

Posledné znižovanie sadzieb v roku 2008

Posledný zásah do úrokových sadzieb zo strany FEDu pred ich tohtoročným znížením prišiel na konci roka 2008. Stav svetovej ekonomiky bol vtedy poznačený šíriacou sa krízou. V jej dôsledku stúpali aj úrokové sadzby, čo oživeniu hospodárstva vôbec neprospievalo. Americká centrálna banka sa tak rozhodla podporiť naštartovanie ekonomiky práve takýmto spôsobom. V decembri daného roku nakoniec stlačila sadzby nadol. V najbližších rokoch to už potrebné nebolo. Pokrízový začiatok totiž priniesol pretrvávajúci trend poklesu. FED tak musel časom sadzby dvíhať. K znižovaniu opäť pristúpil až po 11 rokoch, a to hneď trikrát.

3 vlny znižovania úrokov v krátkom čase

Medzi jednotlivými vlnami znižovania úrokových sadzieb neubehlo veľa času. FED pristúpil k trom doterajším kolám v období niekoľkých týždňov. Počas nich sa americkým finančným trhom podarilo viackrát výrazne vzrásť. Práve znižovanie úrokov v jednotlivých etapách malo na tomto raste značný podiel. Zároveň potvrdilo význam takéhoto zásahu pre ekonomiku ako takú. Centrálna banka ním opakovane podporila dopyt po úveroch a s tým spojené udržanie ekonomického rastu USA.

K prvému poklesu sa pristúpilo v lete

Začiatkom leta sa v predpovediach o vývoji ekonomiky USA objavilo viacero negatívnych prognóz. Olej do ohňa prilievala aj mierne narastajúca inflácia. Aj preto centrálna banka so znižovaním základnej úrokovej sadzby viacej čakať nechcela. Po opakovaných rokovaniach nakoniec pristúpila k jej poklesu o 0,25 %. Hodnota nového základného úroku sa tak dostala na úroveň 2 až 2,25 %.

Pokles sa zopakoval po pár týždňoch

Krátko po júlovom poklese základného úroku sa FED zmieňoval o možnostiach jeho ďalšieho znižovania len veľmi opatrne. Prezident D. Trump však vytváral tlak na zopakovanie celého procesu. Od FEDu vyžadoval výraznejšie opatrenia vedúce k podpore rastu ekonomiky USA. Centrálna banka tak zmenila pôvodný plán a v septembri pristúpila k druhej vlne znižovania. Aj v tomto prípade sa jednalo o pokles na úrovni 0,25 %. Základná úroková sadzba tak klesla už na 1,75 až 2 %.

Do tretice všetko dobré koncom októbra

Rovnaký scenár prebehol opäť o pár týždňov. Na konci októbra prišlo k ďalšiemu zníženiu o 0,25 %. Základná úroková sadzba sa tak dostala na úroveň 1,5 až 1,75 %. Udialo sa tak na základe rastúcich obáv z možného spomaľovania ekonomiky a možného pádu podnikových investícií. FED nechcel nechať nič na náhodu a k varovaniam pristúpil osvedčenou formou. Kľúčovú sadzbu poslal ešte nižšie, čím opäť prispel k udržaniu dobrej ekonomickej kondície.

Význam znižovania základného úroku:

– nižšia sadzba zlacňuje úvery v bankách
– po lacnejších úveroch siaha viac klientov
– s dopytom po úveroch rastie spotreba domácností
– nižšie úroky zvyšujú aj podiel firemných pôžičiek
– viac požičaných a minutých peňazí podporí ekonomický rast
– na vyhliadky ekonomického nárastu reagujú pozitívne aj trhy
– čím viac optimizmu na trhoch, tým je vyšší aj objem investícií

Teória priaznivého vplyvu znižovania sadzieb na rast na finančných trhoch sa potvrdila aj pri jednotlivých krokoch FEDu. Najmä 3. kolo prinieslo značný rast. Darilo sa hlavne akciovému indexu S&P 500. Ten dosiahol krátko po poklese úrokovej sadzby niekoľkomesačné maximá. V kombinácii s dobrými vyhliadkami pre rast hodnoty akcií popredných firiem v USA slušne zhodnocovali aj iné indexy. Trhy tak pokračovali v dobrej kondícii, ktorú by si chceli udržať (nielen) do konca roka.

Zdroje: www.global-rates.com, www.cnbc.com, www.ft.com, thebalance.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.