Dopad koronavírusu na investície v roku 2020

HABERL
8. decembra 2020

Tento rok nám na určenie toho, ktorým spoločnostiam sa bude dariť a ktorým nie, nebude stačiť len štúdium základných obchodných modelov.

covid

Nepochybne môžeme povedať, že COVID-19 významne zasiahol naše životy a bude mať dlhodobý dopad na fungovanie sveta. V tomto článku si predstavíme niekoľko investičných kritérií, ktorých dôležitosť počas prebiehajúcej pandémie koronavírusu, buď stúpla alebo klesla.

Ako ovplyvnil koronavírus investície?

Prvým kritériom, ktorého dôležitosť v súčasnej situácii rastie, sú relatívne predvídateľné peňažné toky. Je potrebné, aby sa investori začali viac zameriavať na pomerne blízku budúcnosť. Viacerí analytici investorom odporúčajú, aby sa začali vyhýbať cyklickým alebo dlhodobým predpovediam rastu spoločností.

Technologický pokrok

Ďalším faktorom sú očakávania, že niektoré typy technológií budú v budúcnosti ešte dôležitejšie ako sú dnes. Technologický pokrok čoraz viac zjednodušuje ľuďom ich každodenné životy. Jedna z vecí, ktorú ste počas pandémie po prvýkrát zažili aj vy sami, je objednávanie si potravín alebo jedla domov, dištančné štúdium, online konferencie alebo práca z domu.

Značný technologický pokrok môžeme očakávať aj v iných oblastiach našich životov. Vývojári sa napríklad teraz venujú vývoju nákladovo efektívnejších batérií, filtračných technológií a technológií efektívnejšieho spaľovania.

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že nové technológie sa budú využívať v oveľa väčšej miere ako predtým. Bude potrebné, aby sa investori naučili ako chápať nové technológie vo svete podnikania a investovania. Netreba zabúdať na skutočnosť, že technológie môžu spolupracovať so starými systémami a vytvárať rôzne hybridné systémy a metodiky.

Virtuálny priestor

Tretia oblasť, ktorej sa vďaka pandémii koronavírusu venuje viac pozornosti je presun do virtuálneho priestoru. Tento faktor sa vzťahuje aj na naše bežné rodinné životy.

Maloobchod

Významný vplyv však má aj na maloobchodný sektor. Maloobchody sa začali viac zameriavať na základné potraviny, ako je napríklad mlieko, pečivo, zelenina a ovocie, alebo na produkty, ktorých značky sú medzi zákazníkmi populárne, ako napríklad Nestlé. Dôvera a jednoduchosť je kľúčová.

V konečnom dôsledku môžeme konštatovať, že ľudia v oveľa nižšej miere nakupujú rovnakým spôsobom ako zvykli pred pandémiu. Ak už vôbec ideme do obchodu, trávime v ňom, čo najmenej času a nakupujeme len to, čo je potrebné. Nová generácia zákazníkov je zas zvyknutá na online nákupy.

Hodnotové reťazce

Ďalším faktorom sú hodnotové reťazce. Môžete sa na nich spoliehať? Môžete sa spoľahnúť na subdodávateľov? Mnoho malých subdodávateľov môže mať problém so svojimi dodávkami kvôli koronavírusu.

Je potrebné, aby si spoločnosti hľadali zodpovedných a spoľahlivých subdodávateľov. Hodnotový reťazec sa môže v súčasnej situácii presunúť na lokálnejšiu úroveň. Spoločnosti a investori by mali myslieť na to, že spoľahlivosť je momentálne dôležitejšia ako efektívnosť nákladov. Táto skutočnosť však môže znamenať hrozbu pre rast celosvetového obchodu.

Napríklad, v Spojených štátoch amerických existuje mnoho farmaceutických spoločností, ktoré nakupujú chemické zlúčeniny vyrobené v Číne. Tieto spoločnosti môžu mať oveľa väčšie problémy, ako spoločnosti, ktoré si našli lokálnych dodávateľov.

Základné hodnoty ľudí sa začínajú meniť. Ľudia sú nepokojnejší a vystrašenejší. Preto sa v oveľa väčšej miere rozhodnú investovať do zdravia, liekov a ochranných prostriedkov.

Okrem toho ľudia v súčasnej dobe uprednostňujú pobyt doma a svoje finančné prostriedky míňajú na výzdobu, vylepšenie alebo modernizáciu vlastnej domácnosti. V poslednej dobe taktiež vzrástla popularita nehnuteľností nachádzajúcich sa v odľahlých vidieckych oblastiach.

Spôsob akým žijeme, cestujeme a pracujeme sa mení. Tento trend otvára množstvo nových obchodných príležitostí. Kľúčové sú najmä tie príležitosti, ktoré nám pomáhajú zefektívniť našu prácu z domu.

Vplyv na investičné kritériá

Teraz sa pozrieme na investičné kritériá, ktorých význam v súčasnosti klesol. Prvým takýmto faktorom je prílišné zameranie sa investorov na rast. Samozrejme, že rast spoločností bude v dobe po prekonaní pandémie mimoriadne dôležitý, no zároveň je v súčasnosti takmer nemožné prísť s kvalitnými odhadmi týkajúcimi sa budúceho rastu.

Niektoré rastové spoločnosti môžu byť v situácii, kedy nemajú žiadne zisky príliš dlho. Tento typ investícií nie je momentálne veľmi populárny.

Vždy je možnosť uskutočniť akvizície a fúzie, a práve konsolidácia spoločností môže predstavovať spôsob ako aj v súčasnom kontexte pandémie koronavírusu dosiahnuť rast. Je pravdepodobné, že vedúci pracovníci týchto spoločností budú flexibilnejší. Investorom sa v tomto svetle oplatí obzerať sa po potencionálnych spoločnostiach, v ktorých môže dôjsť k reštrukturalizácii.

Samozrejme, že kategorizovanie sledovania rastu spoločností patrí medzi faktory, ktoré sú v súčasnom kontexte menej dôležité, takže závisí od toho ako “rast” zadefinujeme. To čo sme si predstavovali pod rastom spoločnosti kedysi, už v budúcnosti nemusí platiť. Otázkou zostáva, aký výrazný rast môžeme v súčasnosti očakávať, a čo môžeme očakávať v budúcnosti.

Ochrana životného prostredia

Vo verejných diskusiách a politických kruhoch stále pozorujeme silný dôraz na ochranu životného prostredia. Je zaujímavé, že napríklad znečistenie ovzdušia nebolo počas najhorších mesiacov od vypuknutia pandémie koronavírusu také zlé, ako inokedy. Za zlepšením kvality vzduchu stáli najmä výrazné obmedzenia v cestovaní po celom svete.

Problémom sa však stáva skutočnosť, či si spoločnosti budú môcť dovoliť venovať sa environmentálnych, spoločenským a riadiacim kritériám (ESG), aj keď budú zápasiť o prežitie.

Takzvané “zelené technológie” a “cyklické hospodárstvo” však budú aj naďalej v kurze. Efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov je taktiež pozitívnou správou. Otázkou však zostáva, či je možné v súčasnosti uskutočňovať podobné zmeny v rovnakom rozsahu ako v minulosti.

Tieto zmeny sú zvyčajne pomerne nákladné a investovanie do tohto typu aktív nemusí byť v súčasnej dobe také atraktívne. Bude si spoločnosť niekedy môcť dovoliť vrátiť sa k starým normám? Ako budú spoločnosti v budúcnosti financovať projekty spĺňajúce environmentálne, spoločenské alebo riadiace kritériá?

Ako sme už spomínali, pravdepodobne môžeme očakávať veľmi neisté peňažné toky. Takéto toky je naozaj ťažké oceniť, a preto sa investori zvyknú od nich úplne odkloniť. Hlavným problémom je skutočnosť, že reálne peňažné toky môžu byť ešte neistejšie ako všetky predpovede a očakávania.

Sociálne dištancovanie

Posledným faktorom, ktorý spomenieme je nedostatok sociálneho dištancovania. Existujú isté aktivity a druhy podnikania, kedy si od seba ľudia jednoducho nedokážu udržať odstup. Opätovné otváranie ekonomík po celom svete zvyčajne narazí práve na to, že pravidlá týkajúce sa sociálneho dištancovania by museli byť porušené.

A teraz prichádza tá skutočná dilema.

Majú krajiny chrániť zdravie svojich občanov tým, že budú podniky udržiavať zavreté alebo stimulovať hospodársku aktivitu opätovným otvorením ekonomík? Táto dilema sa tak celkom netýka iba pláží ale aj niektorých kľúčových priemyselných oblastí ako je napríklad maloobchod, reštaurácie, obchody, bary, športové podujatia alebo náboženské zhromaždenia.

Cesta k oživeniu

Iba zriedkakedy bol analytický pohľad na aktuálnu situáciu taký potrebný ako je dnes. Cesta k hospodárskemu oživeniu si bude vyžadovať, aby bola na trhu prístupná minimálne jedna vakcína. Jej uvedenie na trh môžeme očakávať však najskôr koncom tohto roka, no k väčšine ľudí sa dostane až počas roka 2021.

V priebehu nasledujúcich dvoch rokov budú musieť spoločnosti jednoducho vydržať. Väčšina analytikov očakáva, že americká ekonomika zažije oživenie v tvare písmena U. Okrem toho krajina pravdepodobne zaznamená 6% až 8% pokles rastu DPH v roku 2020 a k prípadnému oživeniu ekonomiky dôjde až v roku 2022.

Po bezprecedentnej vlne vládnych opatrení, ktoré prispeli k zabezpečeniu dostatočnej likvidity má väčšina európskych spoločností finančnú flexibilitu, vďaka ktorej môže dôjsť k tak potrebnej reštrukturalizácii.

Spoločnosti so silnou pozíciou na trhu majú vysoký potenciál prekonať súčasnú krízu s nízkymi nákladmi a zdravou tvorbou hotovosti. Naše odhady nepredpokladajú, že k oživeniu ekonomiky dôjde rovnomerne naprieč celým svetom, rôznymi priemyselnými odvetviami a obchodnými modelmi.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.