EÚ investuje v boji s klimatickými zmenami bilión eur do „zeleného“ hospodárstva

HABERL
16. februára 2020

Klimatické zmeny sa dostávajú do centra pozornosti v celej EÚ. Na prvé odvážne kroky v boji proti ich dopadom sme však museli nejaký čas čakať. Obzvlášť to platí v prípade schválenia väčších investícií vedúcich k odvráteniu klimatickej krízy. Tento rok sa však má situácia výrazne zmeniť. Brusel totiž pripravuje balík „zelených“ investícií. O veľkej finančnej injekcii do tzv. „zeleného“ […]

Green

Klimatické zmeny sa dostávajú do centra pozornosti v celej EÚ. Na prvé odvážne kroky v boji proti ich dopadom sme však museli nejaký čas čakať. Obzvlášť to platí v prípade schválenia väčších investícií vedúcich k odvráteniu klimatickej krízy. Tento rok sa však má situácia výrazne zmeniť. Brusel totiž pripravuje balík „zelených“ investícií.

O veľkej finančnej injekcii do tzv. „zeleného“ hospodárstva sa v Bruseli rozpráva už niekoľko mesiacov. S príchodom nového roka táto snaha začala dostávať reálne kontúry. Vedenie EÚ totiž predstavilo veľký investičný balík, ktorý má slúžiť na pokrytie investícií vynaložených na rôzne ekologické projekty. Tým sa v prípade jeho schválenia dokopy ujde až 1 bilión eur.

Štvrtina rozpočtu EÚ na klimatické zmeny

Podľa predstaviteľov EÚ si boj s klimatickými zmenami vyžiada nemalé investície. Viaceré rokovania v Bruseli potvrdili, že EÚ na ne vyčlení značnú časť rozpočtu. Posledné vyhlásenia hovoria až o štvrtine rozpočtu EÚ na najbližšie roky. Aspoň takto si to predstavuje Európska komisia. Tá už prišla s nápadom založiť Investičný plán pre Európu, ktorý má poslúžiť práve na prerozdelenie finančných prostriedkov určených na tieto účely.

Bilión eur na rozvoj zeleného hospodárstva

V rámci návrhu Investičného plánu pre Európu sa aktuálne hovorí o „zelených“ investíciách vo výške 1 bilióna eur. Táto suma má byť prerozdelená na niekoľko projektov podporujúcich rozvoj tzv. „zeleného“ hospodárstva. Tie sa majú zameriavať na rôzne oblasti, no spájať ich bude spoločný cieľ. Celý investovaný bilión má pomôcť EÚ pretransformovať hospodárstvo na šetrnejšie voči životnému prostrediu.

S financovaním pomôže aj súkromný sektor

Na odvážny zámer sa nepoužijú len peniaze z rozpočtu EÚ. Nemalú časť investičného balíka majú pokryť prostriedky získané zo súkromného sektora. Naposledy sa hovorilo o sume 300 mld. €. Za istých okolností však táto čiastka môže narásť na polovicu z celkovej plánovanej výšky investície. To by rozpočtu EÚ dosť pomohlo. Na Investičný plán pre Európu sa totiž budú skladať vlády jednotlivých členských štátov.

Peniaze rozdelia podľa jednotlivých kritérií

Účinné prerozdelenie takéhoto balíka peňazí vyžaduje efektívny systém financovania. EÚ sa tak rozhodla pre vytvorenie niekoľkých smerodajných kritérií, podľa ktorých sa budú peniaze do rozvoja prideľovať. Prioritou sa stanú najmä regióny zamerané na „staré“ spôsoby využitia energií. Práve investície zo spomínaného balíka im majú pomôcť pri postupnej transformácii na „zelené“ hospodárstvo, ktorá má prispieť k splneniu záväzku EÚ o uhlíkovej neutralite.

Zelené ciele EÚ na najbližších 10 až 30 rokov:

Uhlíkovo neutrálne hospodárstvo – Práve hospodárstvo založené na eliminovaní uhlíka vo výrobe je jednou z kľúčových vízií vedúcich k prechodu na ekologický priemysel. Kým pre svet je takýto krok zatiaľ iba snom, EÚ to s jeho naplnením myslí celkom vážne. Už dávnejšie predložila plán nastolenia uhlíkovej neutrality do konca prvej polovice tohto storočia. Ak sa jej ho podarí splniť, stane sa prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom.

Zníženie emisií skleníkových plynov – Súčasťou plánovaných zelených investícií majú byť aj projekty podporujúce postupnú redukciu objemu emisií skleníkových plynov. Momentálny plán EÚ hovorí o jeho znížení na úroveň 40 % z hodnoty objemu v roku 1990, pričom takáto kvóta sa má splniť už do roku 2030. Podľa odborníkov si to však vyžiada okolo 260 mil. € za rok.

Podpora zelených pracovných miest – S rozvojom „zeleného“ hospodárstva zanikne mnoho pracovných pozícií. Najviac ohrozené budú regióny s najvyššou závislosťou na plyne či uhlí. Cieľom EÚ tak bude použitie týchto financií aj na podporu projektov vytvárajúcich pracovné pozície práve pre zamestnancov, ktorí kvôli transformácii hospodárstva prídu o svoje stabilné miesto.

Investičný plán pre Európu je pripravený a čaká už len na schválenie. Oficiálnu platnosť by mohol nadobudnúť už po schválení nového zákona o klíme z dielne Európskej komisie. Ten má byť prijatý v marci. Nadobudnutím jeho účinnosti by mala Európa vstúpiť do novej éry „zeleného“ hospodárstva.

Zdroje: www.euronews.com, www.reuters.com, www.intereconomics.eu

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.