EÚ kvôli koronavírusu stopla fiškálne pravidlá

HABERL
27. marca 2020

Objem škôd zapríčinených epidémiou spôsobenou koronavírusom rastie každým dňom. Vlády jednotlivých krajín tak postupne pristupujú k opatreniam na podporu ekonomík. Balík návrhov vedúcich k naštartovaniu ekonomiky pripravila aj EÚ. Jedným z nich je práve pozastavenie účinnosti fiškálnych pravidiel. Stopnutie fiškálnych pravidiel je očakávanou reakciou EÚ na momentálnu situáciu. O tomto kroku sa začalo hovoriť už po zverejnení prvých prognóz […]

Fiškálne práva

Objem škôd zapríčinených epidémiou spôsobenou koronavírusom rastie každým dňom. Vlády jednotlivých krajín tak postupne pristupujú k opatreniam na podporu ekonomík. Balík návrhov vedúcich k naštartovaniu ekonomiky pripravila aj EÚ. Jedným z nich je práve pozastavenie účinnosti fiškálnych pravidiel.

Stopnutie fiškálnych pravidiel je očakávanou reakciou EÚ na momentálnu situáciu. O tomto kroku sa začalo hovoriť už po zverejnení prvých prognóz hodnotiacich dopady pandémie. Tie si vyžiadajú miliardové investície, na ktoré si musia členské štáty požičať. Európska komisia tak s cieľom podporiť ich snahu napraviť škody a znova naštartovať svoju ekonomiku nebude v tejto mimoriadnej situácii trvať na dodržiavaní nastavených pravidiel.

Na čo slúžia fiškálne a rozpočtové pravidlá

K rešpektovaniu fiškálnych pravidiel sa zaväzuje každý členský štát. Ich hlavným cieľom je zabrániť vládam jednotlivých štátov prekročiť limity pre maximálne možné zadlženie. To má následne udržiavať v dobrej kondícii celú ekonomiku EÚ. V praxi sa na dodržiavanie týchto pravidiel dohliada prostredníctvom pomeru verejného dlhu k HDP. Ten nesmie presiahnuť 60 %. Smerodajná je aj výška rozpočtového deficitu verejných financií, ktorá nesmie prekročiť 3 %.

Mimoriadne situácie umožňujú výnimku

Uvedené fiškálne a rozpočtové pravidlá sú už pár rokov takmer nedotknuteľné. Vyhnúť sa ich dodržiavaniu je možné iba v mimoriadnych krízových situáciách. Aspoň tak to vyplýva z tzv. Paktu stability a rastu. Práve ten zahŕňa klauzulu o možnosti pristúpiť k porušeniu záväzných pravidiel v čase mimoriadne zhoršenej hospodárskej situácie. Tá súčasná tak vyhodnotená je, čoho výsledkom je schválenie výnimky a z nej plynúca možnosť prekročiť stanovené limity.

Čo prinesie pozastavenie pravidiel v praxi:

– členské štáty si budú môcť požičať viac peňazí
– ich rozpočtový deficit bude môcť prekročiť 3 %
– verejný dlh sa môže prehupnúť cez 60 % HDP
– štáty nebudú za porušenie pravidiel pokutované

Stopnutie prichádza po prvýkrát v histórii

Práve povolenie takejto mimoriadnej výnimky potvrdzuje rozsah a vážnosť ekonomických dopadov pandémie. Doposiaľ totiž nebola potrebná počas žiadnej z predchádzajúcich kríz. EÚ k nej nepristúpila ani počas krízy v roku 2008. Vedenie Európskej komisie tak malo aktuálne pri schvaľovaní výnimočného opatrenia premiéru. Štáty tak budú môcť porušiť prísne fiškálne pravidlá vôbec po prvýkrát v histórii.

Opatrenie schválili s dočasnou platnosťou

Dokedy bude pozastavenie fiškálnych pravidiel v platnosti, na to zatiaľ nemá odpoveď nikto z kompetentných. Všetko závisí od vývoja situácie a celkového rozsahu hospodárskych strát. Tie sa v súčasnosti predvídať nedajú. Aj preto bolo takéto mimoriadne opatrenie schválené s dočasnou splatnosťou na dobu neurčitú. Opätovné dodržiavanie pravidiel sa zrejme bude požadovať až po oživení ekonomiky jednotlivých členských štátov.

EÚ prichádza s radou ďalších opatrení

Pozastavenie fiškálnych pravidiel nie je zďaleka jediným opatrením na podporu hospodárstva. Brusel už stihol prísť s niekoľkými ďalšími krokmi vedúcimi k eliminácii škôd spôsobených koronavírusom. Jedná sa o rôzne finančné balíky, investičné stimuly či administratívne úľavy pre zástupcov súkromného sektora. EÚ si od nich sľubuje zvýšenie ochrany ekonomiky pred jej trvalým poškodením.

Ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky:

– vyčlenenie 37 mld. € zo štrukturálnych fondov EÚ
– zavedenie investičného fondu EÚ s výškou 25 mld. €
– rozšírenie Európskeho fondu solidarity o milióny eur
– európski lídri zvažujú aj zavedenie trvalého eurovalu
– v hre je aj vytvorenie nových európskych dlhopisov – koronabondov

Vzhľadom na vývoj situácie a stále rastúce dopady pandémie môžeme očakávať ďalšie nové opatrenia. Okrem návrhov zavádzaných na celoeurópskej úrovni sú v hre aj opatrenia štátnych vládnych garnitúr. Tie prichádzajú s rozsiahlymi stimulmi práve vďaka príležitosti prekročiť v snahe pomôcť svojmu hospodárstvu fiškálne limity aj o niekoľko percent.

Zdroje: www.euractiv.com, www.reuters.com, www.channelnewsasia.com, ec.europa.eu

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.