Európe hrozí dôchodková kríza

HABERL
29. júla 2018

Možno Vás prekvapí, že pokiaľ ide o firemné dôchodkové plány, USA a Európa majú jedny z najhoršie financovaných systémov na svete. Starnúca populácia týchto krajín ešte väčšmi zhoršuje situáciu a životnosť firemných dôchodkových plánov je tak ohrozená. Situácia v Európe sa navyše čoskoro zhorší, lebo príslušníci generácie Baby Boomers (Povojnová generácia) sú pripravení odchádzať do […]

Možno Vás prekvapí, že pokiaľ ide o firemné dôchodkové plány, USA a Európa majú jedny z najhoršie financovaných systémov na svete. Starnúca populácia týchto krajín ešte väčšmi zhoršuje situáciu a životnosť firemných dôchodkových plánov je tak ohrozená.

Situácia v Európe sa navyše čoskoro zhorší, lebo príslušníci generácie Baby Boomers (Povojnová generácia) sú pripravení odchádzať do dôchodku. Táto generačná skupina je však už v súčasnosti obviňovaná mladšími generáciami, ktorých príslušníci tvrdia, že títo ľudia prečerpali príliš veľa finančných zdrojov spoločnosti prostredníctvom dôchodkov a zdravotnej starostlivosti.

Európa má aktuálne najväčšiu populáciu dôchodcov vo svete, ktorá každým dňom ďalej narastá.

Európsky štatistický úrad udáva, že až 42 z každých 100 potenciálnych pracovníkov na území Európy je vo veku 65 rokov a nepracuje. Do roku 2060 sa tento počet zvýši na neuveriteľných 65 zo 100 ľudí. Pre porovnanie, denník The Wall Street Journal uvádza, že v Spojených štátoch na každých 100 ľudí pripadá 24 nepracujúcich ľudí vo veku 65 rokov a viac.

Európska agentúra poznamenala: „Do roku 2080 budú na každú staršiu osobu pripadať menej než dve osoby v produktívnom veku.“

Ak k týmto počtom pridáme nízku pôrodnosť, Európa v súčasnosti čelí demografickej búrke, ktorá si vyžiada mimoriadne náročné výdavky.

Organizácia spojených národov uvádza, že miera pôrodnosti od 60. rokov minulého storočia klesla až o 40%, čo znamená približne 1,5 dieťaťa na ženu. V priebehu rovnakého obdobia sa však priemerná dĺžka života výrazne zvýšila a to z približne 69 na približne 80 rokov. Jedná sa o koreláciu údajov, na ktorú Európa nie je v žiadnom prípade pripravená.

Eurostat tvrdí, že počet starých ľudí na území Európskej únie prekročil počet detí po prvýkrát už v roku 2005. K roku 2016 žilo v EÚ až 97,7 milióna ľudí vo veku najmenej 65 rokov, v porovnaní s 79,5 miliónom detí.

Analýza Svetového ekonomického fóra – tvoreného šiestimi najväčšími systémami dôchodkového sporenia na svete, ktorými sú USA, Veľká Británia, Japonsko, Holandsko, Kanada a Austrália, ako aj Čína a India – dokladuje, že dve najľudnatejšie krajiny planéty budú v roku 2050 čeliť nárastu objemu dôchodkového sporenia na viac ako 400 biliónov dolárov. To predstavuje kritické zvýšenie voči 67 biliónov dolárov, ktoré boli príznačné pre rok 2015.

Globálna dôchodková kríza spôsobí deficit o hodnote 400 miliónov dolárov.

Fórum odhaduje, že kým Veľká Británia v roku 2015 vykázala deficit dôchodkového poistenia o hodnote 4 biliónov dolárov, táto hodnota sa bude sústavne každým rokom zvyšovať o 4% a do roku 2050 dosiahne úroveň 33 biliónov dolárov. HDP tejto krajiny dosahuje približne 2,6 bilióna dolárov a jedná sa preto o masívny deficit. Treba tiež poznamenať, že tieto čísla odrážajú situáciu pred Brexitom. To znamená, že v blízkej budúcnosti by sa mohli ešte zhoršiť.

Štúdia organizácie OECD z roku 2015 uviedla, že pracovníci vo vyspelých krajinách by mohli očakávať, že vládne programy im počas dôchodku nahradia v priemere 63% príjmu v produktívnom veku. V Spojenom kráľovstve však tento podiel klesá na 38%, takže krajina bude čoskoro nútená hľadať sprísňujúce riešenia zamerané na dôchodcov.

V tomto smere nie je imúnne ani Švajčiarsko. Starne rovnako. Švajčiarski voliči v priebehu minulého roka odmietli dôchodkovú reformu, ktorá by efektívne zvyšovala vek odchodu do dôchodku pre ženy až na 65 rokov. Miestna vláda sa takýmto spôsobom snažila zmierniť príval príslušníkov generácie Baby Boomers, ktorí by okamžite začali nakupovať dôchodkové programy.

Za zmienku stojí aj Nemecko, ktorého brilantné ekonomické výsledky by mohli skončiť zatienené jeho vlastnou starnúcou populáciou, ktorá nebude schopná udržať krok so súčasným tempom produktivity.

Európa síce zažíva pravdepodobne najhorší možný scenár, ale problémy v tomto sektore sa objavujú po celom svete. V mnohých prípadoch aj preto, že niektoré dôchodkové plány sú jednoducho nereálne.

Krajiny ako Chorvátsko, Turecko a Holandsko si urobili z dôchodkového systému bezpečnostnú sieť, ktorá im umožní zarobiť dokonca viac, keď prestanú pracovať. Svetové ekonomické fórum udáva, že holandskí dôchodcovia v dôchodku získavajú 101% svojich predošlých príjmov, zatiaľ čo v Turecku sa jedná o 102% a v Chorvátsku o 129%.

Percentuálny podiel riadnej mzdy, ktorú dostávajú dôchodcovia po celom svete.

Dôchodkový fond v Spojených štátoch potrebuje minimálne 4 bilióny dolárov na vyplatenie benefitov, ktoré prisľúbil vládnym zamestnancom. V súčasnosti však má k dispozícii iba 2,6 bilióna dolárov. Hodnota dôchodkových záväzkov vo všetkých 50 štátoch sa navýšila o 295 miliárd dolárov a na konci roka 2016 tak dosahovali až 4 bilióny dolárov. Očakáva sa, že údaje z roku 2017 vykážu určité zlepšenie, ale zároveň potvrdia zvýšenie rizika na trhu.

Zdroj: WSJ, TheGuardian

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.