Export Slovenska vlani opäť vzrástol, dosiahol skoro 80 mld. €

HABERL
11. marca 2019

Podľa posledných štatistík je slovenská ekonomika v celkom slušnej kondícii. Darí sa jej aj vďaka pretrvávajúcemu zvyšovaniu exportu. Ten stúpa niekoľko rokov po sebe a iné to nebolo ani minulý rok. V porovnaní s inými krajinami však stále výrazne zaostávame. Trend narastajúceho slovenského exportu pretrvával aj vlani. Potvrdzujú to aj najnovšie čísla zverejnené Štatistickým úradom (ŠÚ SR). Ten prináša […]

Export

Podľa posledných štatistík je slovenská ekonomika v celkom slušnej kondícii. Darí sa jej aj vďaka pretrvávajúcemu zvyšovaniu exportu. Ten stúpa niekoľko rokov po sebe a iné to nebolo ani minulý rok. V porovnaní s inými krajinami však stále výrazne zaostávame.

Trend narastajúceho slovenského exportu pretrvával aj vlani. Potvrdzujú to aj najnovšie čísla zverejnené Štatistickým úradom (ŠÚ SR). Ten prináša aj údaje poukazujúce na kladný vplyv zvyšovania objemu exportu na ďalšie hospodárske ukazovatele. Zároveň však upozorňuje na rozdiely v porovnaní s inými krajinami, ktoré často dosahujú až priepastné hodnoty.

V roku 2018 sme vyviezli tovary za takmer 80 mld. €

Opäť to bolo o zopár miliárd viac. Podľa oficiálnych čísel ŠÚ SR sa objem tovarov a služieb vyvezených do zahraničia vlani dostal už na úroveň 79,9 mld. €. V porovnaní s rokom 2017 to je skok o zhruba 5,1 mld. €.  Dobrou správou je aj zachovanie pozitívnej bilancie v pomere vývozu a dovozu. Export bol totiž minulý rok vyšší o 2,5 mld. €.

Vyvážame približne 7-krát viac ako pred 20 rokmi

Vlaňajší objem exportu vyzerá dobre hlavne pri porovnaní s číslami spred niekoľkých rokov. Napríklad v roku 1997 nedosahovalani 11 mld. €. Vtedy sme ešte viac dovážali ako vyvážali. O 2 roky sa karta začala otáčať. Export síce dosahoval len 13 mld. €, no postupne sme začali viac vyvážať ako dovážať. Po vstupe do EÚ export výrazne stúpal a dnes do členských krajín vyvážame služby a tovary za 65 mld. €. Podiel exportu do EÚ tak tvorí 80 % celého vývozu. 

Výnosy z exportu do vybraných členských štátov:

Do Nemecka – 3,6 mld. €

Do Veľkej Británie – 2,7 mld. €

Do Francúzska – 2,4 mld. €

Do Rakúska – 2,4 mld. €

Do Talianska – 2,2 mld. €

Krajiny, kde dovoz ku nám prevyšuje náš export:

Čína – dovoz prevyšuje vývoz o 3,99 mld. €

Južná Kórea – dovoz prevyšuje vývoz o 3,97 mld. €

Rusko – dovoz prevyšuje vývoz o 1,8 mld. €

Stúpajúci export krajiny zvyšuje aj priemernú mzdu

Už v úvode sme avizovali kladný vplyv rastúceho exportu na ekonomiku. Jeho výsledkom je aj postupný nárast priemernej mzdy. Tá ešte v roku 2012 dosahovala 805 € brutto. Vlani už poskočila na viac ako 980 € brutto. Vyšší export takisto dvíha aj ceny. Inflácia od roku 2012 totiž vzrástla o približne 2 %.

Stúpajúce čísla slovenského exportu sú dobrým znamením pre ďalší ekonomický rozvoj. Ešte lepším znamením by bolo postupné dobiehanie iných krajín. Vyšší export totiž nie vždy súvisí s veľkosťou štátu. Dobrým príkladom je Švajčiarsko. To má 11-násobne vyšší plusový pomer vývozu a dovozu ako my napriek počtu obyvateľov vyššiemu len o cca 3 milióny. 

Zdroj: www.statistics.sk

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.