Indexové fondy zažívajú dobré časy

HABERL
28. októbra 2015

Investičné trhy ponúkajú dostatok príležitostí ako naložiť so svojim kapitálom a pokúsiť sa tak o jeho maximálne možné zhodnotenie. Vďaka tomu sa finančníkom naskytá šanca dostať sa k vhodným formám investovania, ktoré zvolenej obchodnej stratégií vyhovujú najviac. Súčasťou finančného sektora sú aj rôzne typy fondov, ktorých popularita nie je náhodná a práve oni sa stali jednou z najobľúbenejších možností […]

Investičné trhy ponúkajú dostatok príležitostí ako naložiť so svojim kapitálom a pokúsiť sa tak o jeho maximálne možné zhodnotenie. Vďaka tomu sa finančníkom naskytá šanca dostať sa k vhodným formám investovania, ktoré zvolenej obchodnej stratégií vyhovujú najviac. Súčasťou finančného sektora sú aj rôzne typy fondov, ktorých popularita nie je náhodná a práve oni sa stali jednou z najobľúbenejších možností ako investovať.

Medzi najžiadanejšie formy investovania patria v súčasnosti práve fondy. Avšak tých je na trhu podstatne viac a každý typ fondu funguje inak, takže investor si musí s cieľom efektívne zhodnotiť svoje peniaze vybrať ten správny. V bohatej ponuke týchto investičných nástrojov sa nachádzajú aj indexové fondy, ktoré sú už nejaký čas pomerne dosť vyhľadávané a záujem o ne javia rôzne typy investorov. Dôvodov obľuby týchto fondov je viacero a my sa poďme bližšie pozrieť na to, čo ich robí tak žiadanými.

Záujem postupne rástol

Indexové fondy nie sú na finančných trhoch žiadnou novinkou, no v začiatkoch podliehali dosť veľkej nedôvere. Postupne sa investori začali orientovať na širšie spektrum investícií a práve tieto fondy boli jedným z cieľov ako sa efektívne dopracovať k zaujímavým ziskom a zhodnocovať svoje peniaze. Úspechy indexových investícií začali následne pribúdať a práve to bolo výzvou pre mnohých finančníkov hľadajúcich nové formy investovania. Odvtedy sa im začalo nadmieru dariť a tento stav pretrváva dodnes.

Charakter indexových fondov

Pri kontakte s pojmom indexové fondy nás ako prvé napadnú pasívne riadené investície. Aj keď mnohými skeptikmi sú považované za inštrumenty so slabou výkonnosťou, pohľad na dlhodobý časový horizont vraví presný opak. Netreba zabúdať, že cena nákupu týchto fondov je pomerne výhodnejšia ako pri iných nástrojoch a nie je to na úkor možnosti dopracovať sa k zaujímavým výnosom. Problémom však môže byť samotná likvidita, ktorá sa potom odráža aj na obavách z investovania a stáva sa prekážkou k ešte väčšiemu vplyvu na trhoch.

Alternatíva voči akciovým indexom

Výber indexových fondov ako vhodného nástroja na investovanie môžeme považovať aj za alternatívu voči akciovým indexom. Akcie zažívajú často turbulentné obdobia a momentálne je vývoj okolo nich takisto poznačený väčšou dávkou neistoty, čo hrá celkom dobre do karát iným typom fondov. Tradiční akcioví investori tak zamerajú svoju pozornosť na nejaké iné investičné inštrumenty a indexové fondy sú často tou prvou možnosťou.

Vysokú popularitu potvrdzujú aj prieskumy

Aktuálnu príťažlivosť indexových fondov potvrdzujú aj mnohé medzinárodné prieskumy. Ich výsledky sú priamy dôkaz vplyvu tohto nástroja a poukazujú na dlhodobý záujem investorov o ich využitie. Jedným z prieskumov, ktorý to potvrdzuje, je aj štúdia spoločnosti Bloomberg uskutočnená v jari. Tá skúmala, ktoré formy investovania sú najvhodnejšie na dôchodok a ako sa k nim investori stavajú. Za najlepšie boli označené indexové fondy, ktoré si získali až 42% opýtaných v porovnaní s 18% podielom pre akciové indexy a 3% pre hedžové fondy.

Na Slovensku nezažívajú taký úspech

Mnohí investori z USA, západnej Európy a juhovýchodnej Ázie si možnosť investovať do indexových fondov pochvaľujú. Na rozdiel od týchto regiónov, na Slovensku majú zatiaľ minimum priaznivcov a v najbližšej budúcnosti im ani nesvitá na lepšie časy. Spôsobené to je skôr problémom nájsť tieto fondy ako nezáujmom investorov. Tunajšie banky a správcovské spoločnosti ich do ponuky príliš nezahŕňajú, takže osloviť treba skôr špeciálnych brokerov.

S rastúcou popularitou nových investičných nástrojov sa k slovu dostali aj indexové fondy. Rovnako ako ostatné inštrumenty ponúkajú niekoľko výhod aj nevýhod, ktoré z nich robia špecifický nástroj na investovanie pre rôzne typy finančníkov. Momentálne sa týmto fondom vo svete darí veľmi dobre a najbližší čas by mal vysoký záujem o nich pretrvávať. Uvidíme ako bude prebiehať vývoj okolo nich na Slovensku a či dokážu vzbudiť záujem investorov, vďaka čomu by sa na našich trhoch otvorili ďalšie nové možnosti.

Zdroje : marketwatch.com, fidelity.com, investujeme.cz, investopedia.com FOTO: Forbes.com  

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.