Investičné certifikáty čaká veľká budúcnosť

HABERL
7. mája 2015

Cesta k úspechom vo svete financií vedie rôznymi smermi a každý z investorov ju má jedinečnú. Pre všetkých však platia niektoré zásady, podľa ktorých na ňu môžu vykročiť s cieľom presadiť sa a spraviť si z investovania zárobkovú činnosť. Jednou z týchto zásad je hľadanie vhodného trhu a výber správnych finančných inštrumentov, s ktorými prídu pozitívne výsledky najskôr. Možnosti pre investorov sa pravidelne rozširujú […]

Cesta k úspechom vo svete financií vedie rôznymi smermi a každý z investorov ju má jedinečnú. Pre všetkých však platia niektoré zásady, podľa ktorých na ňu môžu vykročiť s cieľom presadiť sa a spraviť si z investovania zárobkovú činnosť. Jednou z týchto zásad je hľadanie vhodného trhu a výber správnych finančných inštrumentov, s ktorými prídu pozitívne výsledky najskôr.

Možnosti pre investorov sa pravidelne rozširujú a trh im stále ponúka nové nástroje, pomocou ktorých môžu obchodovať. Niektoré z týchto inštrumentov síce nemajú takú bohatú históriu, no medzi obchodníkmi sa presadili hneď a v súčasnosti po nich siaha stále viac finančníkov. Medzi zaujímavé investičné nástroje, ktoré očarili mnohých investorov a podľa predpokladov analytikov ich čaká svetlá budúcnosť, patria aj investičné certifikáty.

Počiatky investičných certifikátov

Koniec minulého storočia priniesol na finančné trhy viacero turbulencií, po ktorých sa už investovanie nemohlo pridŕžať iba pôvodných mechanizmov. Záujem o príchod nových stratégií a otvorenie nových trhov hnal finančníkov k tvorbe produktov, ktoré mali uspokojiť požiadavky náročnejších investorov. Táto prelomová situácia umožnila vznik špeciálnych finančných nástrojov, ktoré ponúkali štruktúrovanú formu a investorom priniesli komplexné produkty postavené ako finančné deriváty. Takto vlastne vznikli aj investičné certifikáty, dnes známe na rôznych svetových trhoch.

 

Špecifický finančný nástroj

Pokiaľ chcete investovať formou investičných certifikátov, pripravte sa na špecifický druh cenného papiera. Jeho podstatou je naviazanie sa na podkladové aktívum, čo prináša možnosť vybrať si medzi viacerými možnosťami od akcií, indexov, hedžových fondov a ďalších. Stav daného aktíva bude v kombinácií s hodnotením emitenta vydávajúceho certifikát vo veľkej miere určovať aj celkový (ne)úspech konkrétnej investície.

Vydavateľom investičného certifikátu je podobne ako pri iných cenných papieroch finančná inštitúcia, v tomto prípade najčastejšie banka alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý môže s certifikátom obchodovať aj na burze cenných papierov. Vydavateľ, teda emitent, má na starosti aj likviditu certifikátu, čím sa zaväzuje zlikvidovať ho najneskôr v dobe vypršania platnosti a následne vyplatiť časť vyplývajúcu z dohody investorovi.

Najväčší európski emitenti týchto certifikátov :

        Societe Generale

        Deutsche Bank

        UBS

        Commerzbank

 

Od čoho závisí hodnota certifikátu

Hodnota podkladového aktíva – Najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim hodnotu certifikátu je vývoj ceny závislej od celkovej hodnoty vybraného podkladového aktíva. Majiteľ takéhoto certifikátu tak dokáže zhodnocovať svoje vložené investície pomocou priaznivého vývoja akciových indexov alebo v menej častých prípadoch pomocou vývoja niektorých komodít.

Rating emitenta – Dosť veľký vplyv na celkovú hodnotu certifikátu má aj aktuálny rating emitenta. Ten sa môže meniť pravidelne smerom k vyššiemu aj nižšiemu hodnoteniu, takže investor by si mal už na začiatku dobre zhodnotiť, na koho sa s investíciami obráti.

Za aj proti

Ako každý investičný nástroj, aj investičný certifikát má svoje plusy a mínusy. Z nezávislého pohľadu to vyzerá tak, že v tomto prípade nájdeme viac výhod, no riziká sú dosť intenzívne, takže každý sa bude musieť rozhodnúť sám, či chce skúsiť tú formu investovania.

Za hovorí viacero výhod :

        certifikáty ponúkajú skvelú transparentnosť

        vhodný spôsob likvidity sa považuje za jednu z top výhod

        nízke vstupné náklady prinášajú možnosť pre mnohých investorov

        certifikát sa dá zakúpiť aj v počte 1 kusu už od sumy niekoľkých eur

        sú lepšou alternatívou voči spochybňovaným podielovým fondom

        rozsah možných podkladových aktív je vhodný pre kombinovanie investícií

Proti sú riziká :

        na certifikát sa nevzťahuje žiadna ochrana vkladu

        slabé hodnotenie emitenta znehodnocuje certifikát

        neštandardné označovanie jednotlivých certifikátov vytvára chaos

Slovensko nie je žiadnou investičnou veľmocou a v kombinácií so stále prevládajúcim konzervatívnym myslením tunajších investorov sa do kontaktu s novšími finančným prvkami dostáva omnoho pomalšie ako iné krajiny. Práve preto sú u nás investičné certifikáty málo známe a informácie o nich sa bohužiaľ nedostávajú k celému spektru domácich finančníkov. Avšak situácia sa pomaly mení a s príchodom rôznych alternatívnych spôsobov investovania si priazeň získavajú aj tieto špeciálne inštrumenty.

 

Foto:etrend.sk

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.