Kde firmy rizikového kapitálu vidia príležitosti pre oblasť marihuany

HABERL
23. januára 2020

Minulý rok bol pre priemysel marihuany náročný. Odvetvie bolo zasiahnuté hneď niekoľkými ranami: maloobchodný predaj v Kanade a v jurisdikciách Spojených štátov amerických, kde je marihuana legálna, bol pomalší ako sa očakávalo, ďalej množstvo chorôb súvisiacich s fajčením elektronických cigariet, taktiež známych aj ako “vape“, čo v USA viedlo niektoré štáty k zavedeniu zákazu predaja […]

Marihuana

Minulý rok bol pre priemysel marihuany náročný. Odvetvie bolo zasiahnuté hneď niekoľkými ranami: maloobchodný predaj v Kanade a v jurisdikciách Spojených štátov amerických, kde je marihuana legálna, bol pomalší ako sa očakávalo, ďalej množstvo chorôb súvisiacich s fajčením elektronických cigariet, taktiež známych aj ako “vape“, čo v USA viedlo niektoré štáty k zavedeniu zákazu predaja tzv. vapingových produktov.

Okrem toho praskla aj marihuanová bublina a klesli hodnoty akcií, keďže niektoré indexy sledujúce odvetvie v priebehu minulého roka stratili aj viac ako 50% zo svojej pôvodnej hodnoty, čo viedlo ku kolapsu fúzií, ako napríklad medzi spoločnosťami MedMen a PharmaCann, ktoré boli prinútené sa opäť spojiť alebo preceniť. Rovnako startu-py ako aj verejné spoločnosti v tomto odvetví boli nútené znížiť počet zamestnancov a vykonať odpredaj svojich aktív. Podľa údajov zverejnených spoločnosťou Pitchbook, v prvej polovici roku 2019 investície spoločností z oblasti rizikového kapitálu do spoločností obchodujúcich s marihuanou vzrástli. Business Insider informoval o tom, že rizikoví investori do tohto odvetvia celkovo vložili 2,3 miliardy amerických dolárov, pričom rok predtým to bolo iba 1,5 miliardy amerických dolárov. V roku 2013, kedy boli v americkom štáte Colorado otvorené prvé komerčné obchody s marihuanou, to bolo dokonca iba 17 miliónov amerických dolárov.

Veľká časť týchto peňazí však putovala do spoločností, ktoré boli v počiatočnej fáze svojho vzniku. Pre spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v neskoršej fáze rastového cyklu stále nie je k dispozícii dostatok kapitálu, nakoľko THC – psychoaktívna časť marihuany, je stále z federálneho pohľadu ilegálna, čo je aj dôvodom prečo sa veľa veľkých fondov bojí investovať do marihuany. Tento federálny postoj voči marihuane taktiež znamená, že mnoho investícií od spoločností rizikového kapitálu putuje do spoločností, ktoré nepestujú marihuanu priamo, ale napríklad zabezpečujú softvér a hardvér pre tieto spoločnosti.

S cieľom zistiť niečo viac o investovaní do odvetvia marihuany sme sa rozhodli osloviť najväčších investorov s rizikovým kapitálom, ktoré boli určené na základe údajov zo spoločnosti PitchBook o počte uskutočnených obchodov v roku 2019. Prinášame vám niektoré z ich odpovedí.

Vedúca predstaviteľka spoločnosti Lerer Hippeau, Andrea Hippeau uviedla, že rok 2019 bol “pre marihuanu cyklom vzostupov a pádov”, no v roku 2020 sa dočkáme istého dozretia trhu.

Jeden z fondov rizikového kapitálu Lerer Hippeau, ktorá sídli v New Yorku uzavrel v roku 2019 dva obchody týkajúce sa marihuany. Obchody fondu zahŕňajú aj investíciu vo výške 3,3 miliónov amerických dolárov do spoločnosti Prima. Andrea Hippeau sa pre Business Insider vyjadrila, že keď investuje do spoločností zaoberajúcich sa marihuanou, využíva tie isté investičné kritériá ako v ktoromkoľvek inom sektore. Kľúčovou kvalitou, ktorú všade hľadá sú “kvalitné tímy, ktoré pomôžu spoločnosti preraziť presadiť sa v rámci väčších trhov.” Hippeau taktiež uviedla, že sektor marihuany má aj svoje jedinečné problémy a prekážky spojené s reguláciou, “ktoré investovanie sťažujú.” Zároveň uviedla, že práve rok 2020 bude rokom, kedy trh začne dozrievať a legitimizovať, nakoľko sa vládna regulácia zastabilizuje.

Manažér fondu spoločnosti Panther Opportunity, Jordan Tritt poznamenal, že jeho spoločnosť sa chystá investovať do ďalších strategických spoločností, ktoré budú dopĺňať tie, čo už v portfóliu majú.

Fond Panther Opportunity podnikol od svojho založenia v roku 2016 až 30 rôznych investícií, pričom do odvetvia s marihuanou investoval 10 miliónov amerických dolárov. V minulom roku investoval do štyroch spoločností, medzi ktoré patrí spoločnosť PayQwick, ktorá prevádzkuje elektronický platobný styk medzi rôznymi podnikmi; VividGro, ktorá vyvíja poľnohospodárske technológie do interiéru; Mood33, ktorá sa špecializuje na nápoje obsahujúce konope a Apex Trading, ktorá predstavuje veľkoobchodnú spoločnosť zaoberajúcu sa obchodom s marihuanou. Jordan Tritt sa vyjadril, by medzi jeho budúce investície by napríklad mohla patriť softvérovo orientované spoločnosť, ktorá by sa prepojila so spoločnosťou Apex Trading. Ďalej poznamenal, že dokážu spojiť naozaj veľké množstvo spoločností a byť v centre diania pri uzatváraní spoločných obchodov.

Generálna riaditeľka spoločnosti Big Rock Partners, Joyce Cenali uviedla, že jej spoločnosť sa zameriava na spoločnosti, ktoré idú do hĺbky.

Spoločnosť Big Rock Partners bola založená v roku 2013 a od roku 2016 do sektoru s marihuanou uskutočnila 20 investícií. V roku 2019 investovali do šiestich spoločností pracujúcich v tomto sektore, medzi ktoré patrí spoločnosť Proposition Cocktail, ktorá vyrába nápoje a viaceré vertikálne integrované marihuanové spoločnosti, ako Henry’s Original. Generálna riaditeľka sa vyjadrila, že jej stratégiou je zamerať sa na spoločnosti, ktoré patria medzi “najlepšie spoločnosti v rámci Kalifornie” a na technológie, ktoré tieto spoločnosti využívajú. V roku 2020 sa ale spoločnosť chystá investovať aj do spoločností so súkromným kapitálom, ktoré sa nachádzajú v neskoršom cykle rastu. Podľa jej slov, sú presvedčení, že Kalifornia má v tomto odvetví veľký potenciál a že určitá konsolidácia, ku ktorej určite dôjde môže viesť k regionálnym fúziám.

Zakladateľ spoločnosti Navy Capital, Sean Stiefel tvrdí, že je nadšený z toho ako verejné spoločnosti obchodujúce s marihuanou postupne “získavajú inštitucionálny záujem”.

Spoločnosť Navy Capital sídli v Kalifornii a v roku 2019 uzavrela šesť obchodov týkajúcich sa marihuany. Sean Stiefel uviedol, že on a jeho spoločnosť sú nadšení zo zvýšenia inštitucionálneho záujmu o verejných medzištátnych prevádzkovateľov v Spojených štátoch amerických. Verí, že značky do ktorých jeho spoločnosť investovala, ako sú napríklad Raw Garden a Connected sa tento rok konečne “začnú rozširovať.”

Podobné: 10 akcií technologických spoločností, do ktorých sa oplatí v roku 2020 investovať

Partner spoločnosti Casa Verde, Karan Wadhera verí že, značkové spotrebiteľské výrobky sú jedným z najzaujímavejších segmentov roka 2020.

Spoločnosť Casa Verde Capital, vedená Karanom Wadherom bola založenou v roku 2015. V roku 2019 uskutočnila osem investícii a zameriava sa výlučne na marihuanový priemysel. Z týchto ôsmich investícií až štyri boli realizované práve do nových spoločností. Medzi investície patrili aj spoločnosti ako Indose alebo Bax, ktoré vyrábajú elektronické cigarety, spoločnosť Bespoke Financial, ktorá poskytuje úvery spoločnostiam v konopnom priemysle a dodávateľská spoločnosť Cargocast. Podľa Wadheru sú marihuanové spoločnosti dobrou investíciou, pretože sa veľmi nespoliehajú na infraštruktúru a dokážu sa rýchlo rozšíriť aj na nové miesta. Podľa jeho vyjadrenia, “z dlhodobého hľadiska, budú značkové výrobky schopné diktovať vyššie ceny a pomôžu zabrániť prípadnému tlaku na maržu.”

Generálny riaditeľ spoločnosti AFI Capital Partners Nico Richardson poznamenal, že fond plánuje investovať do spoločností, ktoré sa priamo zaoberajú pestovaním rastlín.

Investície spoločnosti AFI Capital Partners z roku 2019 zahŕňajú spoločnosti ako Abaca, ktorá sídli v Arkansase a Leif Good, ktorá sa zaoberá výrobou jedlých produktov obsahujúcich konope. Podľa Nica Richardsona spoločnosť uskutočnila 11 nových investícií a v 8 spoločnostiach je súčasťou správnej rady. Prostredníctvom svojho Fondu I sa spoločnosť zameriava na podporné podniky, nakoľko “sú v konečnom dôsledku oveľa kapitálovo efektívnejšie a škálovateľnejšie”.

Spoločnosť Poseidon Asset Management so sídlom v Kalifornii bola založená v roku 2013 a v minulom roku vrámci marihuanového priemyslu uskutočnila 18 investícií.

Poseidon Asset Management bola založenou Morganom a Emily Paxhiovými, ktorí sú súrodenci. V priebehu minulého roka sa Morgan Paxhia vyjadril, že bol “priveľmi optimistický” ohľadom investovania do pridružených spoločností v marihuanovom priemysle. Medzi najpodstatnejšie investície spoločnosti Poseidon Asset Management patrí napríklad spoločnosti Baker, ktorá pomáha s optimalizovaním pestovania rastlín, alebo spoločnosť Headset, ktorá vykonáva analýzy marihuanového odvetvia.

Emilia Paxhia zas uviedla, že ich spoločnosť od roku 2014 investuje do spoločností, ktoré sa priamo venujú pestovaniu marihuany a ich investori to plne schvaľujú a podporujú. V roku 2019 spoločnosť Poseidon celkovo uskutočnila 18 obchodov, prostredníctvom dvoch fondov, pričom sa jednalo o štyri nové investície do spoločností Sublime, Grupo Landsteiner, Groundworks a Sparc. (V minulosti spoločnosť Poseidon firme Sparc požičala finančné prostriedky, no teraz do nej investovala prostredníctvom svojich dvoch fondov.) A aké sú predpovede spoločnosti na najbližší rok? Pre obchod s marihuanou bude vraj veľmi náročný. Morgan Paxhia v decembri uviedol, že nakoľko ceny klesajú a zažívame výrazný nárast konkurencie, budú sa musieť spoločnosti zamerať na konzistentné dodanie kvalitného produktu.

Spoločnosť Merida Capital Partners v roku 2019 uzavrela 37 obchodov, pričom v 13 prípadoch sa jednalo o nové prírastky do jej portfólia.

Medzi najnovšie investície spoločnosti Merida Capital Partners, ktorá bola založená v roku 2016 patria spoločnosti ako Cresco Labs a Cannabis Now. Merida sa predovšetkým snaží investovať do spoločností, ktoré sa nachádzajú v neskoršej etape rastové cyklu a zameriava sa na štyri hlavné oblasti: lekárske pestovanie, kultivačnú infraštruktúra, dátové a technologické služby a farmaceutický rozvoj, spolu s vedou o živej prírode. Vedúci partner spoločnosti Merida – Mitch Baruchowitz sa v nedávnom rozhovore vyjadril, že v roku 2020 bude najlepšie investovať do nasledujúcich oblastí: prediktívna analýza spotrebiteľských a lekárskych dát, výskum a vývoj liekov z marihuany, precízne vybavenie na podporu výskumu a vývoju, a prevádzkové príležitosti na miestach, kde sa medzištátny prevádzkovatelia stiahli.

zdroj: www.msn.com, www.investing.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.