Koronavírus zdôrazňuje, prečo je potrebné investovať do kvality

HABERL
31. marca 2020

Hoci investovanie do kvality môže pre rôznych ľudí znamenať rôzne veci, jeden z jeho hlavných atribútov je fakt, že investovanie do kvality sa vzťahuje na podniky, ktoré do značnej miery ovládajú svoj vlastný osud prostredníctvom dominantného postavenia na trhu, značnými finančnými prostriedkami a silnou súvahou. Tieto faktory umožňujú spoločnostiam určovať svoju vlastnú budúcnosť. Atribúty kvalitných […]

Koronavírus zdôrazňuje, prečo je potrebné investovať do kvality

Hoci investovanie do kvality môže pre rôznych ľudí znamenať rôzne veci, jeden z jeho hlavných atribútov je fakt, že investovanie do kvality sa vzťahuje na podniky, ktoré do značnej miery ovládajú svoj vlastný osud prostredníctvom dominantného postavenia na trhu, značnými finančnými prostriedkami a silnou súvahou. Tieto faktory umožňujú spoločnostiam určovať svoju vlastnú budúcnosť.

Atribúty kvalitných spoločnosti

Keď hovoríme o vysoko kvalitných spoločnostiach, máme na mysli také spoločnosti, ktoré majú vysokú rentabilitu, silný finančný tok a akcionárom pomáhajú generovať vysoké výnosy. Nemusia sa zameriavať na umelé znižovanie výdavkov, aby tak pomohli navýšiť zisk na akciu. Keď sa situácia vyvíja dobrým smerom, tak najlepšie z takýchto spoločností zvyčajne zaznamenávajú nepretržitý dvojciferný rast výnosov, čo je výsledkom prirodzených trendov v ich odvetví. Silné finančné toky a silné súvahy týchto spoločností im zaručujú istú flexibilitu, takže nemusia pristúpiť k deštruktívnym riešeniam pre akcionárov, keď sa situácia skomplikuje.

Kvalita poskytuje ochranu proti poklesu

Počas posledného poklesu bolo zaujímavé pozorovať, že mnohé z týchto spoločností, ktoré majú dostatok hotovosti, nielen že výrazne prekonali trh, no aj počas výrazného hospodárskeho poklesu sa im podarilo celkom slušne zmierniť svoj pokles. V mesiaci kedy bol index S&P 500 naozaj tvrdo zasiahnutý a klesol o viac ako 20%, dosiahli vysoko kvalitné spoločnosti ako Alibaba, Amazon a Adobe výrazne nižší pokles a to menej ako 10%.

Podstatné zníženie poklesu je pre investorov dôležité z psychologického hľadiska a rovnako aj z hľadiska zachovania kapitálu. Veľmi prudký a agresívny pokles akciových pozícií zvyšuje pravdepodobnosť, že investor sa rozhodne uzatvoriť svoju pozíciu práve v tom najhoršom možnom čase, a to buď preto, že je jeho pákový efekt príliš vysoký, alebo preto, že začne panikáriť a snažiť sa obmedziť rozsah majetku, ktorý stratí.

Podobné: Čo robiť so svojimi peniazmi v čase prepuknutia nákazy koronavírusom?

Okrem toho, spôsobuje rozsiahly pokles počas náročnej situácie na trhu investorom ťažkosti s postupným navyšovaním svojho kapitálu na pôvodnú úroveň. Zníženie majetku o 50% počas obzvlášť nepriaznivého poklesu si vyžaduje efektívne zdvojnásobenie kapitálu, vďaka ktorému sa investorovi podarí dostať sa na pôvodnú úroveň. V porovnaní so stratou hodnoty menej kvalitných spoločností, ako sú napríklad letecké spoločnosti alebo maloobchodné predajne, boli vysoko kvalitné spoločnosti vo všeobecnosti ušetrené od tých najhorších 40% až 50% poklesov cien akcií ako zažili spoločnosti viac senzitívne na hospodársky cyklus, ako napríklad United Airlines alebo Macy’s, ktoré nielenže nedokázali držať krok s trhom, no taktiež vykazovali značne nedostatočné výsledky.

Imunita proti štrukturálnym problémom a zlej ekonomike

V prípade menej kvalitných spoločností alebo odvetví, je jednou z najdesivejších vecí pre investorov fakt, že výrazný ekonomický pokles zosilňuje štrukturálne ťažkosti alebo nepriaznivú podnikovú ekonomiku. Jednou z jedinečných finančných vlastností vysoko kvalitných spoločností je to, že namiesto toho, aby boli vystavené rôznym štrukturálnym výzvam alebo odporom na trhu, v skutočnosti ťažia zo značnej podpory, ktorá im v priebehu času pomôže poháňať ich podnikanie. Nanešťastie pre investorov v súčasnej situácii trpia aj podniky v odvetviach, ktoré neboli pandémiou koronavírusu priamo ovplyvnené.

Dokonca aj tie najkvalitnejšie realitné investičné trusty so zameraním na maloobchod, ako je napríklad Simon Property Group, ktoré vo svojej súvahe vykazujú značné finančné prostriedky, boli zasiahnuté pandémiou koronavírusu. Skutočnosť, že mnohí z ich nájomcov zažili poklesy vo fyzických obchodoch v dôsledku toho, že klienti za súčasnej situácie uprednostňujú online nákupy, iba dokazuje aká je situácia vážna. Výsledkom všetkého čo sa deje, sú napríklad aj nájomníci, ktorí si nemôžu dovoliť platiť nájom a požadujú odpustenie nájomného. Medzi takýchto nájomcov patrí aj napríklad spoločnosť Cheesecake Factory. Bez ohľadu na to, ako efektívne riadi spoločnosť Simon svoje podnikanie, v súčasnosti sa stáva obeťou štrukturálnych ťažkostí v realitnom priemysle.

Podobne sa aj spoločnosť United Airlines, ktorej sa v posledných rokoch podarilo urobiť vynikajúcu prácu v oblasti riadenia kapacity a objemu, ocitla sa v situácii, kedy vysoké fixné náklady, vysoká miera zadlženia a nízke marže pôsobia v čase ekonomických poklesov ako slučka okolo jej krku. Zlá ekonomická situácia zníži hodnotu spoločnosti a je jedno ako veľmi sa spoločnosti predtým darilo. Pandémia koronavírusu nie je anomáliou. Spoločnosť United bola v konkurznom konaní aj v roku 2002.

Naopak, spoločnosti ako Alibaba naozaj ťažia zo súčasnej pandémie. Výsledok vynútenej blokády vo väčšej časti regionálnej Číny mal za následok urýchlenie rastu a akceptovania elektronického nakupovania v celej krajine, a to nielen v mestských oblastiach, ale ešte výraznejšie na vidieku a v regiónoch. Za predpokladu, že skúsenosti zákazníkov sú uspokojivé, môžeme sa domnievať, že štrukturálna podpora sektoru bude iba narastať a tí, ktorí zažívajú ťažké časy, budú zaznamenávať značné ťažkosti aj po tom, čo pandémia koronavírusu skončí.

Spoločnosť Amazon zažíva vďaka prechodu na elektronické nakupovanie a stále väčšiemu využívaniu cloud computingu zlaté časy. Očakáva sa, že trh internetových nákupov v najbližších 5 rokoch možno porastie aj o 15%. Cloud computing stále tvorí menej ako 10% celkových výdavkoch v IT sektore, takže ho bude čakať ešte dlhá cesta za úspechom.

Generovanie hotovosti a silné súvahy zabezpečujú, že tieto spoločnosti kontrolujú svoj vlastný osud

Vysoko kvalitné spoločnosti majú tú výhodu, že vďaka vysokej miere tvorby peňažných tokov a dobrým prevádzkovým maržiam, môžu ovládať svoj osud a to najmä v obzvlášť ťažkých časoch, bez toho, aby museli prijať drastické opatrenia v neprospech akcionárov. Je zaujímavé poznamenať, že menej kvalitné spoločnosti, ktoré sa ani nemusia nachádzať v epicentre rôznych odvetví ovplyvnených súčasnými obmedzeniami, musia taktiež vyhľadávať nevyhnutné a veľmi drahé záchranné finančné opatrenia.

Zatiaľ čo automobilový priemysel unikol priamemu poškodeniu, ktoré zasiahlo napríklad pohostinský a reštauračný priemysel, zlá ekonomická situácia a riadenie spoločností spôsobili, že spoločnosti ako Ford a General Motors budú taktiež nútené vyhľadať vládnu pomoc, aby túto situáciu prežili. Odvetvia, ktoré budú potrebovať finančnú pomoc, budú pravdepodobne musieť v najhoršom možnom čase a najhorším možným spôsobom znížiť výplaty akcionárom, pričom federálna vláda uvažuje o výmene akciových podielov za financovanie daných spoločností.

Vysoko kvalitným podnikom sa však nič také ešte nikdy nestalo. Hodnota čistých hotovostných zdrojov spoločnosti Google dosahuje 115 miliárd amerických dolárov, zatiaľ čo spoločnosť Facebook má finančné prostriedky v hodnote 55 miliárd amerických dolárov. Tieto finančné prostriedky poskytujú spoločnostiam luxus nielen v tom, že si môžu plánovať nezávislú budúcnosť ale ani v tých najhorších prípadoch nebudú musieť riediť podiely akcionárov.

Kvalita pretrváva aj v zlých ekonomických podmienkach

Nakoľko pravdepodobne dôjde k zastaveniu globálnej ekonomiky, existuje reálne riziko, že to, čo by malo byť dočasnou pandémiou sa môže premeniť na dlhodobejší hospodársky pokles, čo zhorší dočasné trápenie mnohých spoločností.

Spoločnostiam ako Google a Mastercard sa počas veľkej recesie v rokoch 2008 až 2009 podarilo zvýšiť svoje príjmy, pričom v tomto období zaznamenali aj medziročný rast, zatiaľ čo iné spoločnosti mali stále viac a viac ťažkostí, pretože spotrebitelia prestali vo veľkom míňať. Obidvom spoločnostiam sa podarilo medzi 4. štvrťrokom roka 2008 a 4. štvrťrokom roka 2009 medziročne vzrásť o 7% a to pravdepodobne počas najhorších ekonomických podmienok tej doby.

Podobné: 11 najlepších akcií, ktoré prežijú aj šírenie nákazy koronavírusu

Ďalšie oveľa hospodársky citlivejšie spoločnosti, ako napríklad United Airlines zaznamenali medzi rokmi 2008 až 2009 pokles výnosov o takmer 25%. Hoci stále nemôžeme s istotou povedať, či zažijeme rovnako významný pokles ako v rokoch 2008 a 2009, investovanie do kvalitných spoločností vám môže pomôcť zmierniť ekonomický pokles a zabrániť tomu, aby sa krátkodobé ťažkosti premenili na dlhodobé.

Nevýhodou vysokej kvality je vysoká cena

Investori by vo všeobecnosti mali o investovaní rozmýšľať z hľadiska celého hospodárskeho cyklu, teda aj o dobrých časoch, ale aj o poklesoch. Ukrývanie sa v cyklických podnikoch, ktoré prosperujú počas dobrých časov, ale nezvládajú tie ťažšie, je zaručeným spôsobom ako prísť o svoje bohatstvo. Toto je hlavný dôvod, prečo by investori mali uprednostňovať vysoko kvalitné podniky, ktoré znesú všetky hospodárske cykly. Ako kedysi povedal Warren Buffet: “až keď vlna odíde, môžete vidieť kto pláva nahý”.

Jednou z najväčších nevýhod investovania do vysoko kvalitných podnikov je ich pomerne vysoká cena. Spoločnosti ako Mastercard alebo Adobe sa neustále obchodovali za pomer trhovej ceny k zisku za akciu, ktorý bol väčší ako 30-násobok príjmov. Avšak, skutočný medvedí trh vám umožňuje kúpiť akcie vysoko kvalitnej spoločnosti za zníženú cenu. Investori by mali zostať v pozore a vyhľadávať príležitosť, kedy sa im oplatí kúpiť akcie spoločností ako Mastercard, Adobe alebo Google za veľmi výhodné ceny a nie iba zachovávať svoj kapitál.

Zdroj: www.investors.com, www.msn.com

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom investícií nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese info@haberl.sk, alebo Nám napíšte priamo na stránke.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.